Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2021-04-20 06:38:30

Ogłoszenia własne

OR.524.11.2021 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

Chmielnik; 22.02.2021 r.

OR.524.11.2021

Rada Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Otrzymują:
1. Oferent;
2. A/a.


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w pliku PDF
<< Sprawozdanie.pdf (Plik pdf 2,62 MB)>>