Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-08-08 01:58:51

Ogłoszenia własne

Ogłoszenie - obowiązki właścicieli psów

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców informującymi, że psy stanowiące własność gospodarzy wałęsają się bez opieki zagrażając życiu i zdrowiu dzieci oraz innych mieszkańców, informujemy, iż utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

Ponadto utrzymujący psy są zobowiązani do:

  • prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
  • prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
  • należytego zabezpieczania posesji uniemożliwiającego wyjście  psa poza jej teren.

Obowiązki te wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 431), które mówią, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Wójt Gminy
Krzysztof Grad