Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2021-02-24 19:13:12

Aktualności

"Gmina Fair Play"

GMINA FAIR PLAY 2009Udział Gminy Chmielnik w VIII edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji zakończył się sukcesem. Zostaliśmy jednym z laureatów i otrzymaliśmy tytuł i certyfikat  „GMINA FAIR PLAY 2009” w kategorii gmina wiejska.

 

Konkurs organizowany jest corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.


Mamy nadzieję, że krok w kierunku szerokiej promocji i budowania wizerunku przyjaznej gminy pozwoli osiągnąć zakładane korzyści, m.in. pozwoli pozyskać nowych inwestorów.