+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Konkurs Plastycznym dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi"


autor: Agata Borcz - Starszy specjalista Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekars

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty !

KRUS serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w jedenastej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacją Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, dlatego prace konkursowe powinny obrazować wiedzę, którą dzieci zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwie rolnym - na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej ; II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A3, w dowolnej technice, ilustrującej hasło konkursowe.

Dla pogłębienia wiedzy o bezpieczeństwie dzieci na wsi zachęcamy do odwiedzenia strony internetową Kasy, gdzie w zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajduje się m.in. kurs e-learingowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

Wszystkie zgłoszone prace oceni Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2021 r.!

Serdecznie zapraszamy dzieci z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8673419

OR KRUS w Rzeszowie

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-02-24 10:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 753 402