+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego


autor: A.Kręcidło

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

  • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę; 
  • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020 r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 722 741