+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G - 1. Granty


autor: Michał Pępek

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
  • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego – limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.


Pełna treść informacji oraz załaczniki na stronie Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

1. Granty: http://liderds.ostnet.pl/?p=1683

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 648 084