+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Wspomnienia z Wakacji 2018


autor: Dyrektor MGOKSiR Agata Dec

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Wspomnienia z Wakacji 2018

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12 oraz do osób dorosłych. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii jako jednej z dziedzin sztuki oraz ukazanie piękna polskiej przyrody, architektury, ciekawych zjawisk atmosferycznych itp.
Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć.

Zdjęcia należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej (numerując je od I do 5) pod adres: redakcja@kurier-sokolowski.com - tytuł wiadomości: ,,Wspomnienia z Wakacji 2018".

Zdjęcia mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania). Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie także wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszenia pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska S, 36-050 Sokołów Mlp.

W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.

Prace fotograficzne oceniane będą w dwóch kategoriach: Kategoria I - od 12 do 19 lat włącznie; Kategoria II - powyżej 20 lat.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 września 2018 roku.

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcie tematu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac fotograficznych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz promocyjnych konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl


Regulamin i karta zgłoszenia w pliku PDF
<<Regulamin>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2018-11-14 10:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 89 676