+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

 1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
 2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
 4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Pismo Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie kampani informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

Treść pisma w pliku PDF.

Zal 5-logo BGR 2020 
Zal 4-plakat BGR 2020 

OR KRUS w Rzeszowie w załączeniu przesyła regulamin oraz plakat oraz logo XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla rolników indywidualnych.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Prosimy o umieszczenia informacji na stronach internetowych Państwa instytucji celem zachęcenia rolników do wzięcia udziału w konkursie.

Logo OKI 

"Ekranowe" dzieci

Obecnie dzieci coraz częściej mają „kontakt z ekranem”. Do tradycyjnych już sposobów spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem doszło używanie telefonu oraz tabletu. Badania pokazują, że dzieci dostają własny telefon komórkowy najczęściej pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Co dziesiąty młody użytkownik ma go już przed ukończeniem 7 lat. Jednak musimy pamiętać, że przeważnie dziecko znacznie wcześniej korzysta z telefonu, którego użyczają mu rodzice.

Dlaczego dajemy małym dzieciom smartfon czy tablet?

Rodzice głównie pozwalają swoim dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych, aby zapewnić im zajęcie w sytuacji, kiedy muszą zająć się własnymi sprawami. Dorośli udostępniają też swoim pociechom tablet czy smartfon w ramach nagrody. Popularne jest też dawanie dziecku urządzenia mobilnego po to by zjadło posiłek oraz by ułatwić mu zasypianie.

Wpływ urządzeń mobilnych na rozwój dziecka

Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnym w pierwszych latach życia może stwarzać problemy w sferze zdrowia fizycznego. Podaje się tutaj wady postawy, zespół urazowy nadgarstka, wady wzroku oraz otyłość będąca skutkiem małej ilości ruchu.
Wczesne dzieciństwo to także czas najintensywniejszego rozwoju mózgu. Jednak by rozwój ten przebiegał prawidłowo musimy pozwolić dziecku na doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, czyli zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Kiedy działanie i rodzaj dostarczanych bodźców ograniczymy głównie do telefonu czy tabletu może mieć to ujemny wpływ na rozwój struktur neuronowych w mózgu dziecka.
Zagrożenia dla rozwoju pojawiają się także w sferze poznawczej. Ponieważ mózg dziecka znajduje się w fazie rozwoju ma ono znacznie ograniczoną zdolność rozróżnienia świata wirtualnego od rzeczywistego. Treści dostarczane z urządzeń mobilnych działają silnie modelująco i wpływają na proces społecznego uczenia się. Tutaj dziecko nie jest już tylko obserwatorem jak np. w przypadku oglądania telewizji, ale wciela się w dana postać z gry. Postacie te mają najczęściej ludzkie cechy i dlatego są traktowane przez dziecko jako ludzie, których można naśladować w życiu. Problem pojawia się, gdy gra nie jest dostosowana do wieku, a treści przepełnione są np. erotyzmem czy agresją i właśnie takich zachowań mogą uczyć dzieci. Zaburza się wtedy właściwy rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.
Dzieciństwo to również czas rozwoju w sferze społecznej. Nic nie zastąpi realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Samo przebywanie z dzieckiem nie wystarczy, należy wchodzić w nim w interakcję, czyli spędzać czas na wspólnych aktywności np. zabawie, czytaniu bajek czy innych zajęciach, które pozwalają na poznawanie świata. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje też kontaktów z rówieśnikami. Młody człowiek, którego główną aktywnością jest wirtualny świat, wycofuje się z relacji z otoczeniem. Efektem tego mogą być problemy z mową, zaburzenia relacji międzyludzkich i komunikacji z innymi,
a także późniejsze problemy wychowawcze związane z brakiem umiejętności współżycia w grupie.

Pozwalać czy nie pozwalać?

Do drugiego roku życia nie zaleca się kontaktu z tabletami i smartfonami. Udostępnianie ich dzieciom w wieku od 3 do 6 roku życia powinno być przemyślane przez rodziców i odbywać się pod pewnymi zasadami:

 • Należy zapewnić dziecku dostęp wyłącznie do bezpiecznych i pożytecznych treści,  dostosowanych do wieku
 • Przed udostępnieniem maluchowi urządzenia mobilnego trzeba go zabezpieczyć np. poprzez założenie aplikacji kontroli rodzicielskiej
 • Korzystanie z tabletu czy smartfonu nie powinno odbywać się codzienne
 • Czas jednorazowego użytku nie powinien przekraczać 15 minut, a w ciągu dnia nie powinno być to dłużej niż 30 minut
 • Nie wolno pozwalać na korzystanie z tabletu czy smartfonu przed snem – promieniowanie ekranu źle wpływa na zasypianie jak i jakość snu
 • Udostępnianie dziecku urządzenia mobilnego nie może być nagrodą, motywowaniem do jedzenia, ubierania się czy mycia, a zabieranie go karą.

Co powinno nas zaniepokoić?

Istnieje zagrożenie przyzwyczajenia nawet małego dziecka do korzystania z tabletu czy telefonu komórkowego. Może ono reagować rozdrażnieniem, płaczem lub nawet agresją w sytuacji, kiedy chcemy ograniczyć kontakt z urządzeniami mobilnymi. Mały człowiek może niechętnie podejmować inne aktywności lub nie potrafić się na nich skoncentrować. Może przejawiać problemy z zasypianiem, jedzeniem posiłków lub innymi codziennymi czynnościami. Może mieć także trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Kiedy zauważymy, że dziecko nie potrafi już funkcjonować bez dostępu do urządzenia mobilnego trzeba reagować. Rodzice powinni wspólnie ustalić zasady korzystania ich dziecka z telefonu czy tabletu oraz konsekwentnie je przestrzegać. Pomocy można szukać także u pedagogów i psychologów, którzy mogą pomóc w ustaleniu granic dziecku oraz nauczyć jak spędzać z nim aktywnie czas.

Obecnie dzieci rodzą się w świecie technologii informacyjnej. Prawie niemożliwe jest w dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Nowe technologie obecne są w szkołach, miejscach pracy, u lekarza, w urzędach itp. Urządzenia mobilne nie muszą nieść jedynie samych negatywnych skutków dla rozwoju dziecka. Przy odpowiedzialnym korzystaniu, dostosowaniu do wieku oraz odpowiedniej kontroli rodziców urządzenia te mogą wzbogacić proces rozwoju i edukacji dzieci. Jednak należy pamiętać, że korzystanie z urządzeń mobilnych powinno być jedynie dodatkiem do różnych aktywności dziecka, a nie być jego głównym zajęciem.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 • Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców, Warszawa, Gdańsk, 2017
 • Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce Wyniki badania i ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Broszura „Mama, tata, tablet” Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Pawelec L., Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon), Artykuły Naukowe, 2017, s.7-17

Dotyczy projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", :Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parosolowy"

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wstrzymuje się nabór wniosków w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kolejny okres tj. do dnia 13.04.2020 r., z możliwością dalszego wstrzymania.
Informacja dla Mieszkańców w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Informację dotyczącą BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  17 marca 2020 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 16 marca  2020 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się na stronie internetowej: http://liderds.ostnet.pl/?p=1612#more-1612.

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających wykorzystać nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe– wsparcie w ramach Ścieżki B.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W projekcie w ramach „Ścieżki B” oferujemy m.in.:

 • wypracowanie indywidualnego planu działania oraz poradnictwo zawodowe,
 • kursy/szkolenia zawodowe  dla 40 os.,
 • płatne staże zawodowe  - (6 m-cy x 1033,68 zł netto),
 • zwroty kosztów dojazdu,
 • stypendium stażowe i szkoleniowe.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. w:

 • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, pok. 107,
  35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl
                                                                                                                                
Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 533 399 356 lub 533 399 366

Plakat rekrutacja 3PBOT 

3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła rekrutację żołnierzy - ochotników chcących wstąpić w Nasze szeregi. Najbliższe szkolenie podstawowe rozpocznie się 21 marca br., a zakończy uroczystą przysięgą wojskową 5 kwietnia br.

Premia 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się od 28 lutego i potrwa do 28 marca 2020 r.

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatność obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Zależy mi, aby informacje o prowadzonych działaniach dotarły jak najszerzej do lokalnych społeczności w województwie podkarpackim oraz do wszystkich włodarzy wsi, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie załączonej informacji wśród radnych, sołtysów i rolników. Będę wdzięczny również za umieszczenie przesłanych informacji na tablicach informacyjnych u Państwa w placówkach oraz, jeśli będzie to możliwe, na stronie internetowej urzędu.

Informacja dot. zmiany w terminach naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Potega umyslu plakat ok 

23 listopada br. przyjedzie do Dębicy Centrum Nauki Kopernik. Rodzinny Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” udowadnia, że nauka za-chwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Pod okiem animatorów warszawskiego Centrum Nauki Kopernik uczestnicy pikniku będą mogli dowiedzieć się: Ile wa-ży powietrze, które jest nad nami? Skąd się bierze ciśnienie atmosferyczne? Dla-czego alpiniści nie mogą odpocząć przy szklance mocnej herbaty? Na stoisku pt. „Muzyka” zwiedzający dowiedzą się: Czym jest dźwięk dla fizyka, a czym dla artysty? Jak działa metronom? Czy wszystko może być instrumentem?
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” i  II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy serdecznie zapraszają 23 listopada 2019 r. (sobota) na to wspaniałe wy-darzenie, które odbędzie się w budynku II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy przy ul. Sportowej 24 od godz. 9.00 do godz. 15.00.  Będzie można zoba-czyć ponad 20 fantastycznych pokazów i prezentacji przybliżających zagadnienia naukowe w ciekawy i interaktywny sposób.

W ramach wydarzenia 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej odbędzie się także wyjątkowe spotkanie z generałem Mirosła-wem Hermaszewskim – lotnikiem i kosmonautą. Pierwszym i jedynym w do-tychczasowej historii Polakiem, który odbył lot w kosmos.

Dlaczego  Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” jest tak in-teresujący? Pozwala dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki. To nie są zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samo-dzielne odkrywanie praw, które rządzą światem.

„To wielkie święto nauki połączone z zabawą – tak w skrócie można opisać nasz Rodzinny Piknik Naukowy. Szykuje się prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie nie tylko dobrą zabawę, ale też są spragnieni wiedzy i ciekawi świata. To druga edycja imprezy, której celem jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicz-nej, przedstawienie ciekawostek i pokazów z astronomii i robotyki, a także interak-tywnych eksperymentów oraz prezentacji historycznych. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie” - mówi Marta Czekaj – prezes Stowarzyszenia „Uwierz w sie-bie”, dyrektor II LO w Dębicy.
Piknik jest więc okazją do spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny. Podczas pokazów, prezentacji, warsztatów zachęcamy do zadawania pytań, wchodzenia w dialog z prezenterami, a tym samym do pogłębiania Waszej wie-dzy. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców powiatów dębickiego, mielec-kiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Na wszystkie wydarzenia – WSTĘP WOLNY!!!

Więcej informacji już wkrótce na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/events/384679929087382/
http://2lo-debica.ppe.edu.pl/
www.debica.pl

Rodzinny Piknik Naukowy jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Patronat honorowy objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Dę-bickiego, Burmistrz Miasta Dębicy i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Partnerami Pikniku są: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Planetarium ASTRODOM w Krośnie, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski (m.in. Koło Naukowe Przyrodników na Wydziale Biologiczno-Rolniczym), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy, Szkoła Brytania Języki Świata w Dębicy i Wodo-ciągi Dębickie Sp. z o.o.

Patronat medialny objęli: „Obserwator Lokalny”, Dębica.TV,  Polska Telewizja Regionalna, TVP 3 Rzeszów.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków:

od 26 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”,

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

 

Wartość pomocy – do 130 000,00 zł

Intensywność pomocy – refundacja do 70 % kosztów kwalifikowanych

 

Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”: http://liderds.ostnet.pl/?p=1498#more-1498

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Tel. 017 230 10 99

Fax 017 230 12 10

biuro@liderds.ostnet.pl

http://liderds.ostnet.pl

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  14 listopada 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian oraz zgłosić ewentualne propozycje.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się w dokumentach poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność LGD LDS 2019 (przykłady operacji możliwych do realizacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć LSR) – zakres zmian zaznaczony na niebiesko.


Link do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: http://liderds.ostnet.pl/?p=1494

Logo OKI 

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone działanie, wykorzystujące przewagę sił, skierowane przeciwko członkowi rodziny. Narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Właśnie ta przewaga sił, czyli silny sprawca i słabsza ofiara, powoduje, że osobie pokrzywdzonej trudniej się bronić. Sprawca w swoich działaniach dąży do tego, by podporządkować sobie ofiarę, kontrolować ją i zadawać cierpienie. Wszystko to powoduje, że ofiara przemocy traci pewność siebie, a „zyskuje” niską samoocenę. W jej życiu jest obecne poczucie winy i wstydu. Zanika także poczucie bezpieczeństwa i zaufania do siebie, ale też do innych osób. Niekiedy zagrożone jest nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne ofiary, ale także jej życie.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o przemocy w rodzinie. Przemoc przestaje być tematem tabu. Stopniowo z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie temu zjawisku zwiększa się wiedza w tym temacie, a także zanikają pewne stereotypy w myśleniu np. że przemoc jest zjawiskiem mało istotnym. Niestety jeszcze wiele mitów na temat przemocy nadal funkcjonuje w społeczeństwie.

Fałsz: Przemoc to prywatna sprawa rodziny
Prawda: Przemoc zawsze jest przestępstwem. Nie ważne czy krzywdzenie dotyczy osób obcych czy członków rodziny. XXVI rozdział Kodeksu Karnego dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie.

Fałsz: Problem przemocy występuje tylko w rodzinach „marginesu”
Prawda: Przemoc jest ogólnym problem społecznym. Występuje w każdym środowisku niezależnie od majętności, rodzaju pracy, wykształcenia czy problemów z uzależnieniem.

Fałsz: Przemoc to incydentalne zdarzenie
Prawda: Zjawisko przemocy w rodzinie nie ma charakteru jednorazowego. Zazwyczaj ma swoją długą kilku, a czasem nawet kilkunastoletnią historie. Sprawcy przemocy działają według cyklicznego schematu, w którym powtarzają się 3 fazy: narastającego napięcia, ostrej przemocy i faza miesiąca miodowego. Po tej ostatniej znowu pojawia się pierwsza faza i niestety cykl przemocy zaczyna się od nowa.

Fałsz: Przemoc to krzywdzenie fizyczne
Prawda: Jeżeli mówimy o przemocy to musimy pamiętać, że to nie tylko krzywdzenie fizyczne, ale także psychiczne, seksualne, ekonomiczne oraz zaniedbanie.

Fałsz: W małżeństwie nie ma przemocy seksualnej
Prawda: Do przemocy seksualnej dochodzi, gdy sprawca zmusza ofiarę do czynności o charakterze seksualnym bez jej zgody. Nie ma tutaj wyjątków, czy są to obce osoby czy są one małżeństwem. Nikt nie ma prawa zmuszać nikogo do niechcianych zachowań seksualnych. Gwałt w małżeństwie to też przestępstwo.

Fałsz: Ofiary przemocy same się o to proszą
Prawda: Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Niezależnie od tego jak zachowywała się druga osoba przemoc zawsze jest niewłaściwym sposobem rozwiązywania sporów czy konfliktów.

Fałsz: Kobieta godzi się na przemoc i dlatego nie szuka pomocy.
Prawda: Osoba, która jest ofiarą przemocy nierzadko przez wiele lat doświadcza ogromnego strachu. Zaburzony jest obraz samego siebie, wiara we własne możliwości i poczucie sprawstwa, a także wiara w innych ludzi. Dodatkowo dochodzą do tego inne mechanizmy takie jak pranie mózgu stosowane przez sprawcę. Ofiara często popada w wyuczoną bezradność myśląc, że i tak nic się nie da zrobić lub cierpi na tzw. syndrom sztokholmski. To wszystko sprawia, że ofierze trudno odejść, lecz zawsze należy pamiętać, że nie jest to jednoznaczne ze zgodą na przemoc.

Fałsz: Alkohol jest przyczyną przemocy w rodzinie
Prawda: To prawda, że wiele osób pod wpływem alkoholu staje się agresywnymi. Jednakże wiele jest takich co stosuje przemoc „na trzeźwo”. Zrzucanie winy na alkohol to forma usprawiedliwiania swoich czynów.

Fałsz: Osoby stosujące przemoc mają zaburzenia psychiczne
Prawda: Dawniej twierdzono, że osoby znęcające się nad innymi muszą mieć chorobę psychiczną albo zaburzenia osobowości. Obecnie wiadomo, że większość sprawców jest zdrowa.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia:

 • K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska „ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc”, wyd. Remedium, Warszawa, 2014
 • S. Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz” wyd. LEX, Warszawa, 2011
 • J. Różyńska „Przemoc wobec kobiet w rodzinie” Niezbędnik Pracownika Socjalnego, Warszawa, 2007
 • J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017
 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych „Przemoc w rodzinie: odrzućmy mity - poznajmy fakty”, Jaworzno, 2006

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

KOMUNIKAT

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka. województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy indywidualne konto przedsiębiorcy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jednocześnie zawiadamiając o aktywacji konta, oraz o identyfikatorze (loginie)·i haśle dostępu do tego konta.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce: BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do sporządzenia do 15 marca 2020 roku sprawozdania, zawierającego informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego za okres od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie należy wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 27 listopada (środa) 2019 r. w godzinach 11.45 – 13.45 w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Witraż Bożonarodzeniowy" pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.

Szczegóły w pliku PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel./fax 17 77 29 053, e-mail: mgoksir@sokolow-mlp.pl

Logo OKI 

Wrzesień to czas powrotu do szkoły. Jest to miejsce nie tylko nauki, ale też nawiązywania relacji rówieśniczych. Pojawiają się przyjaźnie, otwartość, wzajemna pomoc,  ale także jak to bywa w relacjach, nieporozumienia, frustracje i konflikty. Nawet w środowisku, w którym panuje dobra atmosfera zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. Niestety bywa też tak, że niektórzy padają ofiarą regularnego dokuczania.

Mobbing – czym jest?

Słowo mobbing nie ma dokładnego polskiego odpowiednika. Określa się tak zachowania polegające na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę. Prześladowania mogą przyjmować różną formę od gorszego traktowania aż po przemoc fizyczną. Mogą pojawić się zachowania takie jak: zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi, zastraszanie, wrogie gesty, wyśmiewanie, niszczenie rzeczy, popychanie itp.  Cechą charakterystyczną dla mobbingu jest brak równowagi sił – oprawcy czują przewagę nad ofiarą, która nie potrafi się bronić. Dla odróżnienia odosobnionych aktów wrogości lub agresji od mobbingu, istotna jest częstość występowania, gdyż ten rodzaj przemocy ma charakter długofalowy.

Fazy mobbingu

Zazwyczaj mobbing klasowy zaczyna się niegroźnie od drobnej kłótni czy pojedynczych żartów. Agresor sprawdza jak reaguje ofiara i inni w klasie. Jeżeli szykanowane dziecko nie potrafi się bronić ataki mogą się nasilić. Po pewnym czasie ofiara zauważa, że jest źródłem dokuczania, czuje się odrzucona przez kolegów, gorsza, nie szuka pomocy.

Cały proces mobbingu możemy podzielić na trzy fazy:

 • w początkowej fazie dziecko mobbingowane próbuje się bronić poprzez uleganie oprawcom. Przystaje na ich prośby, polecenia, może zdobywać dla nich różne rzeczy czy pieniądze. Im bardziej dziecko ulega tym bardziej przemocnicy stają się zuchwali
 • w fazie mobbingu stabilnego prześladowane dziecko ma już przypisaną role tzw. „kozła ofiarnego”. Zazwyczaj dziecko chce unikać wtedy chodzenia do szkoły. Młodsze może stymulować choroby, a starsze zacząć wagarować. Prześladowany uczeń powoli odłącza się od klasy np. siedzi sam, unika wypowiedzi na forum klasy, nie bierze udziału w imprezach i wycieczkach klasowych. Czasami dziecko próbuje jeszcze zbudować więź z kimś z klasy. Przeważnie jednak takie próby są nieskuteczne, gdyż inne osoby same boją się prześladowania i odrzucenia przez rówieśników.
 • w ostatniej fazie ucieczki ofiara stara się całkowicie odciąć od środowiska przemocowego.

Może regularnie wagarować  albo prosić o przeniesienie do innej szkoły. Innym sposobem na poradzenie sobie jest tzw. ucieczka zewnętrzna czyli całkowita izolacja od klasy, poddanie się marzeniom lub nawet szukanie pomocy w używkach.

Oznaki pozwalające rozpoznać ofiary mobbingu

W środowisku szkolnym dziecko, które pada ofiarą mobbingu może wykazywać jedno lub więcej z poniższych zachowań:

 • przerw nie spędza z rówieśnikami lecz samotnie, może także przebywać w pobliżu nauczycieli lub innych dorosłych;
 • niechętnie wypowiada się na lekcjach, odpowiadając jest nerwowe i niepewne;
 • często płacze, wygląda na smutne, nieszczęśliwe;
 • coraz gorzej się uczy;
 • w grach zespołowych jest wybierane jako ostatnie;
 • często pada ofiarą zaczepek innych, nie broni się, unika kłótni i sporów.

Rodzice mogą zwrócić uwagę na następujące zachowania dziecka:

 • nie odwiedza kolegów i nikt do niego nie przychodzi;
 • niechętnie spędza czas z rówieśnikami na podwórku;
 • nie lubi chodzić do szkoły, z oporami wychodzi z domu;
 • często skarży się na złe samopoczucie, ból brzucha, głowy, brak apetytu;
 • do szkoły i ze szkoły chodzi sam, dłuższą drogą;
 • ma kłopoty ze snem, miewa koszmary, płacze w nocy;
 • często bywa smutne, nerwowe, poirytowane, miewa napady złości i zmienny nastrój;
 • prosi o pieniądze lub kradnie je.

Przeciw mobbingowi

Celem działań skierowanych przeciwko zjawisku mobbingu powinno być ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie go w szkole i poza nią, ale także zapobieganie powstawaniu tego problemu. Oprócz działań szkoły, które powinny opierać się na zwiększaniu wiedzy i świadomości na temat rodzajów przemocy, reagowaniu na różne jej przejawy i integracji uczniów, niezwykle ważna jest też rola rodziców. Bardzo istotna jest otwartość na problemy naszych dzieci oraz współpraca z nauczycielami. Dziecko, które stało się ofiarą mobbingu musi mieć wsparcie od rodziców. Powinno dążyć się do tego, aby odzyskało wiarę w siebie i własne możliwości. Szczególnie w sytuacjach długotrwałego mobbingu potrzebna bywa też pomoc pedagoga czy psychologa.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia:

 • S. Orłowski „Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania” Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • Joanna Szkatuła „Zjawisko mobbingu wśród gimnazjalistów” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 326–340
 • J. Łysek „Bullying i mobbing w szkole”  Nauczyciel i Szkoła 1 (51), 119-129, 2012
 • M. Przybysz – Zeremba „Mobbing w szkole”  Niebieska Linia, s.18-21, 2008
Logo OKI 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie od stycznia 2009 r. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych w szczególności związanych z przemocą w rodzinie.

Ośrodek w Górnie świadczy usługi w formie: poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, socjalnego, rodzinnego i prawnego osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

W sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy udzielane jest schronienie na okres do 3 miesięcy.

W Ośrodku wsparcia udziela wykwalifikowany personel, w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną oraz psycholog. Tak różnorodny zespół pozwala na interdyscyplinarne oraz złożone działania w celu zapewnienia osobie potrzebującej kompleksowej pomocy. Klienci mogą skorzystać z wsparcia w postaci:

 • konsultacji psychologicznych - pomoc można uzyskać m.in. w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, interwencji w kryzysie, problemów emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem, trudności wychowawczych, trudności w komunikacji, problemów oraz konfliktów małżeńskich. Poradnictwo skierowane jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym – pracownik udziela informacji m. in. o procedurze „Niebieskiej Karty”, pomaga w przygotowaniu pism urzędowych oraz kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania odpowiednich świadczeń, pomaga w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy z właściwych instytucji, a także ustala wspólnie z osobą lub rodziną plan działania celem przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Konsultacje z pracownikiem socjalnym pełnione są w godzinach pracy OIK.
 • konsultacji ze specjalistą pracy z rodziną – pomoc dotyczy m. in. poradnictwa rodzinnego, udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dla małoletnich rodziców, samotnych matek. Specjaliści pracy z rodziną udzielają wsparcia w godzinach pracy OIK.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się osobistym bądź telefonicznym pod numerem 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640. 

Za pośrednictwem Ośrodka można również skorzystać z pomocy prawnika, który udziela pomocy w PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9 w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem OIK 518 -736 – 839 lub PCPR w Rzeszowie 519-585-761.

Dodatkowym wsparciem z którego mogą skorzystać klienci są spotkania grupy wsparcia „Orchidea” która działa przy Ośrodku. Spotkania skierowane są do osób, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone są przez pracowników Ośrodka bądź przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psycholog, prawnik, ksiądz, lekarz, mediator …) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 15.30.

Pomoc udzielana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest bezpłatna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
Ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
36-051 Górno
tel. 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640
oik@powiat.rzeszow.pl lub oik.gorno@poczta.fm

Ogłoszenie o naborach wniosków skierowanych do mieszkańców gmin wchodzących w skład "Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu".

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  16 września 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 16 września  2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.
Szczegółowe informacje pod adresem:  http://liderds.ostnet.pl/?p=1415#more-1415.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 6 sierpnia do 6 września br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne?

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych przeznaczono na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne w formie dotacji może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.Podstawą prawną konsultacji jest § 4 ust. 2a pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466, z 2016 r. poz. 1648 oraz z 2017 r. poz. 2025), zgodnie z którym pomoc publiczna na budowę sieci szerokopasmowych może być udzielona na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć NGA i najprawdopodobniej nie powstanie ona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.Celem konsultacji jest wyznaczenie białych obszarów NGA, na których możliwe będzie udzielanie wsparcia podczas kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC.

Lista obszarów białych NGA dla kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC zostanie opracowana na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2019 r., konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz informacji o projektach realizowanych w ramach 2 i 3 konkursu na dofinansowanie projektów w ramach I osi priorytetowej PO PC. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie listą ostateczną i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

Na czym polegają konsultacje?

Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. Konsultacje obejmują inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do pozostałych interwencji w ramach I osi priorytetowej PO PC.

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Należy zgłaszać inwestycje obejmujące wyłącznie białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduję się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.

Co dokładnie konsultujemy?

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych.

Baza adresów „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2019 roku. Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje:

 • objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji);
 • wyznaczone do obszarów, na których są realizowane projekty w ramach 3 konkursu w działaniu 1.1. PO PC (w ramach 1 i 2 rundy naboru);
 • wskazane przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach 2 konkursu w działaniu 1.1 PO PC.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny?

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

Przejdź do formularza

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła.

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny, wyślij prośbę o utworzenie konta na adres: szybki-internet@mc.gov.pl. W treści maila należy podać:

 • Imię i nazwisko / Nazwę firmy
 • Adres / siedzibę:
  - Miejscowość
  - Ulicę
  - Numer budynku
  - Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • REGON
 • NIP
 • Formę prawną
 • oraz załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.

Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje.

Jakie dane należy przesłać, żeby zgłosić plan inwestycyjny?

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając do SIIS plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu (w formacie CSV lub XML).

Dane te mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki któremu potencjalni użytkownicy końcowi uzyskają, dzięki sieci NGA, dostęp do internetu z przepustowością  co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku placówki oświatowej – o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s). W formularzu należy podać m.in. dokładne adresy budynków planowanych do objęcia zasięgiem planowanej infrastruktury, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram inwestycji, oraz załączyć do zgłoszenia co najmniej 2 dokumenty potwierdzające - każdy odrębnie - faktyczne planowanie inwestycji oraz dysponowanie możliwościami finansowym na realizację tej inwestycji.

Odpowiedzialność za skuteczne przekazanie prawidłowych dokumentów spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy, którzy przekażą nieprawidłowe dokumenty nie będą wzywani do uzupełnień.  Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania planów inwestycyjnych zostały opisane w Zasadach konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz w instrukcji zgłaszania planów.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mc.gov.pl

Materiały

Projekt pn. GraduatiON 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.
Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.
Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Poniżej szczegółowy opis projektu, jego założenia.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  o Autoprezentacja
  o Organizacja czasu pracy
  o Cele, reguły, konsekwencje
  o Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  o Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Poniżej link do strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczacy bezpłatnej infolinii dla pacjentów w sprawie dostępności produktów leczniczych:
 
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1468,Bezplatna-infolinia-dla-Pacjentow.html
 
 
Iwona Michno
specjalista
 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 12a
tel: 17/862 05 45, fax: 17/862 04 06
 
biuro@rzeszow.wif.gov.pl
www.rzeszow.wif.gov.pl

Apel Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a pracaw gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życiawgospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.

Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn.

Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracywgospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dr Aleksandra Hadzik

PW logo 
Plakat konkurs 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Sylwia Konopacka-Bąk

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61

List otwarty wystosowany do rolników i dzieci, w którym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani dr Aleksandra Hadzik apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęcenia rolników do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy, a dzieci – do korzystania z kursu e-learningowego Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu”, Procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz Procedur oceny i wyboru operacji zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR, do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.
Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.


Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: http://liderds.ostnet.pl/?p=1331#more-1331

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu w piku PDF

Semira Kaniuczak
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Starostwo Powiatowe w Rzeszowie tel. 17 867 14 49

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat

 1. Nabór wniosków na "Premie dla młodych rolników"
 2. Nabór wniosków na "Restrukturyzację gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo,

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

 • odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
 • skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie  z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.

Przemoc w rodzinie

Przemoc to wciąż aktualny problem we współczesnym świecie. Jest to celowe działanie z wykorzystaniem przewagi sił, powodujące cierpienie i szkody oraz naruszające prawa osoby. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaznacza, że przemocą nie musi być powtarzające się zachowanie, wystarczy pojedyncze zdarzenie. Niestety przemoc bardzo rzadko jest zjawiskiem jednorazowym. Zazwyczaj sytuacje przemocowe powtarzają się tworząc cykl przemocy.

CYKL PRZEMOCY

Początek cyklu przemocy to tzw. faza narastającego napięcia. W tej fazie sprawca przemocy jest ciągle zdenerwowany i poirytowany. Stopniowo wzrasta jego złość i agresywność oraz staje się coraz bardziej niebezpieczny. Kłótnie i awantury w rodzinie mogą wybuchać z praktycznie bez powodu. Początkowo ofiara przemocy stara się za wszelką cenę załagodzić sytuację. Obarcza często siebie za zachowanie przemocnika. Dlatego postępuje tak, by nie prowokować sprawcy, schodzi mu z drogi, spełnia wszystkie jego zachcianki. Robi wszystko by opanować sytuacje. W tej fazie ofiara przemocy może uskarżać się na różne dolegliwości np. ból brzucha, głowy, utracić apetyt, może pojawić się bezsenność, brak energii do działania czy silny niepokój. Są to reakcje organizmu na ciągle narastające napięcie, które trudno znieść. Czasami, gdy takie sytuacje stają się nie do zniesienia ofiara może sama zacząć prowokować sprzeczkę lub być agresywną, by tylko zakończyć oczekiwanie i mieć już to za sobą.

Druga faza cyklu, czyli ostra przemoc, to czas gwałtownego, niekontrolowanego rozładowania złości. W tym czasie już nic nie dają starania ofiary, by załagodzić sytuację, uniknąć jej czy rozładować w inny sposób. Sprawca wybucha i dochodzi do fizycznego i psychicznego ataku. Skutki mogą być różne – siniaki, złamania, obrażenia wewnętrzne, a nawet śmierć. Ofiara zwykle jest oszołomiona, wstydzi się tego co się stało, jest przerażona. Sam atak rozładowuje napięcie u sprawcy. Jest to faza najkrótsza, trwa zazwyczaj do 24 godzin. Jest to też moment, w którym ofiary przemocy mogą szukać pomocy, decydują się zadzwonić na policje, powiedzieć komuś co się dzieje. Jednak z upływem czasu ten zapał słabnie, gdyż poziom agresji sprawcy się zmniejsza i następuje faza tzw. miesiąca miodowego.

W ostatniej fazie, która nosi nazwę fazy miodowego miesiąca, sprawca przemocy zmienia swoje zachowanie. Świadomy tego co się stało, ma poczucie winy, okazuje skruchę i przeprasza. Często pojawiają się kwiaty, prezenty i zapewnienia o zmianie. Ofiara czuje się kochana, ma poczucie bliskości i zrozumienia. Teraz to ona jest najważniejsza. Zaczyna wierzyć, że przemoc była tylko incydentem, wypadkiem, który już się na pewno nie powtórzy. Dlatego też zaczyna usprawiedliwiać sprawcę, ukrywać fakt przemocy, nie chce pomocy innych osób. Faza ta ma duże znaczenie dla sprawców, gdyż mogą zatrzymać swoje ofiary przy sobie. Odejście, powoduje utratę obiektu rozładownia swojej złości. Z czasem długość fazy miesiąca miodowego skraca się. Przemocnik zauważa bezradność swojej ofiary, poczucie winy jest coraz mniejsze, zaczyna czuć się bezkarny. Niestety po każdej fazie miesiąca miodowego napięcie zaczyna wzrastać i cykl przemocy zaczyna się od nowa.

Ofiara przemocy może tkwić w niej wiele lat. Trudno samemu przerwać ten ciąg. Często jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Osoby z terenu powiatu rzeszowskiego, które doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy mogą zgłosić się po specjalistyczną pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych w tym związanych z przemocą.

W Ośrodku wsparcia udziela wykwalifikowany personel, w którego skład wchodzą: pracownicy socjalni, specjaliści pracy z rodziną oraz psycholog. W sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy w Ośrodku można uzyskać bezpieczne schronienie na okres do 3 miesięcy.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się osobistym bądź telefonicznym.

Dodatkowym wsparciem z którego mogą skorzystać klienci są spotkania grupy wsparcia „Orchidea” która działa przy Ośrodku. Spotkania skierowane są do osób, które doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych. Grupa wspiera także tych, którzy potrzebują pomocy w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. Spotkania prowadzone są przez pracowników Ośrodka bądź przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psycholog, prawnik, ksiądz, lekarz, mediator …) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie
ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
36-051 Górno
tel. 518-736-839, telefon interwencyjny 885-696-640
oik@powiat.rzeszow.pl lub oik.gorno@poczta.fm

 

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 1. S.Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny Komentarz” wydawnictwo LEX, Warszawa 2010

 2. J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017

 3. M. Ciesielska „Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie” Zeszyty Naukowe państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014

Logo KRUS 
Turnus wakacyjny 

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

 • przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
 • jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
 • podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy 2004-2012 r. (7-15 lat)

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale Regionalnym w Rzeszowie i Placówkach Terenowych KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 31.07.2019 r. do 20.08.2019 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 14.07.2019 r. do 03.08.2019 r.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni i są bezpłatne. Termin składania wniosków upływa 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 3124 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Agata Borcz
Starszy specjalista
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

Przypominamy mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów drewnianych w domowych kotłach. Zakaz ten dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna pochodzącego z produkcji przemysłowej (trocin, wiór czy ścinek) oraz drewna pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami i klejami (ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(a)piren, który jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu (mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza). W Polsce większość, bo ponad 80 % benzo(a)pirenu znajdującego się w powietrzu wydziela się podczas spalania węgla, zwłaszcza tego złej jakości oraz zanieczyszczonego drewna i odpadów w kotłach, zwłaszcza tych przestarzałych, o niskim standardzie (potocznie nazywanych kopciuchami czy śmieciuchami).

Spalanie odpadów drewnianych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Paliwo, które możemy spalać w domowych kotłach  to „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara ta może wynieść nawet 5 tyś. zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prosimy zatem, aby zwracać uwagę na paliwo spalane w przydomowych kotłach, dbając przy tym o dobro własne oraz wszystkich mieszkańców gminy.

Bitwa Regionow 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej Polski.

BITWA REGIONÓW jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Kultywowanie bogactwa i różnorodności lokalnych smaków, przez KGW, które zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, są: ambasadorkami "kulinarnych tradycji regionów" jest ważnym elementem podtrzymania różnorodności receptur potraw.

OT KOWR Rzeszów, mając na uwadze dbałość o pełną reprezentację kulinarnego bogactwa Podkarpacia, zwraca się do Państwa z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji o konkursie oraz przekazanie jej zainteresowanym Kołom Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r., za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl. Konkurs będzie składał się z III etapów. Organizator przedstawi do 15 kwietnia 2019 r. od 6 do 10 najlepszych KGW z Podkarpacia, które zmierzą się w II etapie w dniu 9 czerwca w Górnie. Finał odbędzie się w Poznaniu podczas targów 11 Smaki regionów" 28-30 września 2019 r.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na powyższej stronie internetowej oraz pod numerem tel. 17 85 37 883.

Plakat 

Nabór wniosków w ramach Działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Informacja w pliku PDF.

 

Izabela Kulaga

Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

tel. 17-875-60-30, kom. 512 103 553

www.arimr.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że rozpoczęła się XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne. Konkurs ten to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie zachęcam Państwa do rozpropagowania szczytnej idei Konkursu wśród rolników z terenu Waszej Gminy, poprzesz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o konkursie.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji. gdy zdrowe zwierzę. np. świnia. owca, koza. krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi. np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi. który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transpo11 do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Plakat 

Fundacja Przestrzeń Lokalna zapraszam do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

 

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna otrzymały od NIW – CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dotację na realizację projektu pod nazwą  „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

 

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2016 oraz działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy przeznaczyć 480 000 złotych na działania lokalne w 2019 roku, w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Planujemy również wesprzeć Realizatorów mini-dotacji monitoringiem, szkoleniami specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw.

 

Nabór do Konkursu dotacyjnego rozpoczął się z dniem 1 lutego i potrwa do dania 28 lutego 2019 r., do godz. 16:00. Odbiorcą projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne.

 

W załączniku przesyłamy treść ogłoszenia promującego spotkania informacyjne oraz plakat promujący projekt.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o promocję projektu wśród mieszkańców Państwa gminy i powiatu.

 

Z naszej strony osobą do kontaktu jest Edyta Salnikow – Koordynator lokalny Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Dane do

kontaktu - tel. 667 048 313, e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl, www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Plakat informacyjny dotyczący nielegalnego instalowania i używania wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej przez abonentów operatorów telekomunikacyjnych. 
Plakat informuje o szkodliwości stosowania tego typu urządzeń radiowych oraz o możliwych sankcjach administracyjnych.
 
Z poważaniem
Marcin Krawczyk
Dyrektor Delegatury

Delegatura w Rzeszowie
  

T +48 17 852 17 99 
E rzeszow@uke.gov.pl
ul. Grunwaldzka 17
35-068 Rzeszów
www.uke.gov.pl

Cala naprzód - Plakat 

Informacja o projekcie stażowo-szkoleniowym "Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego". W załączeniu informacja o projekcie oraz plakat.

Elżbieta Tęcza

Plakat ZAPROŚ KOMINIARZA 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 28 września 2018 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W załączeniu ulotka - Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Magdalena Byś
Specjalista Wydział Ogólny OR KRUS w Rzeszowie

VoIP 6340076
tel. 17 8673476

e-ZLA MU banner 
ZUS e-ZLA KV Prasa 

20 listopada 2018 r.

Informacja prasowa

 

„Chorobowe bez papierka”
- ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE JUŻ OD GRUDNIA.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.


Pełna treść informacji w pliku PDF

ZOSTAŃ RODZICEM NA ZASTĘPSTWO…

„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś co chroni, co daje siłę”.
Sofia Loren

Rodzina zastępcze to najbardziej pokrewna do rodziny naturalnej, forma opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy ze strony rodziców biologicznych. Rodzicielstwo zastępcze jest formą czasowej opieki nad dzieckiem do momentu ustabilizowania się sytuacji rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do życia i rozwoju w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Opiekunowie zastępczy powinni zadbać o zapewnienie dziecku właściwych warunków do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, dopilnowania sytuacji zdrowotnej czy organizację czasu wolnego.

Pełna treść artykułu w załaczniku PDF

Aleksandra Perlak
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie

Tel. 519 585 391

Plakat: Szkolenie - staż - etat - edycja II 

Stowarzyszenie CRAS realizuje projekt pn. "Szkolenie - staż - etat - edycja II" w, którym oferujemy wsparcie dla osób, które ukończyły 30 lat długotrwale bezrobotnych - pozostających bez pracy od ponad 12 miesięcy.

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II”.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
• 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1289,83 zł brutto/m-c,
• Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
• Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
• Grupowe poradnictwo zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.
Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Justyna Kołcz
Koordynator projektu

Stowarzyszenie CRAS
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 4/2b
tel./faks: 17 740 22 25
www.cras.org.pl
biuro.cras@interia.pl

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w zakresie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W załączeniu 2 ogłoszenia:

 

Małgorzata Makara
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 10 99

Plakat projektu Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS-CNC 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o realizowanym projekcie szkoleniowym „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”.

Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.rarr.rzeszow.pl/projekty


Marcin Cieśliński
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 232; 575-753-251
e-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Informacji ARiMR na temat ogłoszonych naborów wniosków.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy lub powodzi.

Wnioski o udzielenie pomocy można będzie składać (na formularzu opracowanym przez ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 26 września do 17 października br.

Stosownie do powyższego proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku bieżącym suszy oraz w gospodarstwach których gminne komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty.

Dyrektor
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

(-) Piotr Najda

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

Przemoc w rodzinie, w tym także wobec dzieci jest poważnym problemem w każdym współczesnym społeczeństwie. Jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny. Powoduje cierpienie i szkody oraz narusza godność i podstawowe prawa. Ofiary przemocy często wierzą w stereotyp, że to prywatny problem lub nie wiedzą gdzie szukać pomocy.

Joanna Kiszka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie wyrażenia opini na temat podzielonej płatności (split payment).

Andrzej Lasociński
Zastępca Naczelnika
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

OR KRUS w Rzeszowie informuje o możliwości skorzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Agata Borcz
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu ogłoszenie nr 3/2018 oraz ogłoszenie nr 4/2018.

Marta Opioła
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 10 99

Rzeszów, dnia 23 sierpnia 2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

Nasz znak: PIW.zak.500 /2-5/R/ 18

Rozporządzenia Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu rzeszowskiego.


Rozporządzenia w pliku PDF

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków 30 lipca do 29 sierpnia 2018 r.

Do pobrania pliki PDF:

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników KRUS

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

 • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
 • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Barszczu Sosnowskiego

Wiele roślin tego gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg, a zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach ubiegłych, jak również w roku bieżącym. Sytuacjom takim sprzyja dużo częstszy kontakt ludzi ze środowiskiem przyrodniczym, jaki ma miejsce w sezonie letnim.

WICEWOJEWODA PODKARPACKI
Lucyna Podhalicz

Projekty stypendialne

Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Województwo Podkarpackie, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, realizować będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dwa projekty stypendialne:

 1. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 400 uczniów/uczennic (w tym: 320 z liceów i 80 ze szkół gimnazjalnych)
 2. projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019" skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł planuje się objąć 390 uczniów/uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (w tym: 78 zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i 312 techników).

W Powiecie Rzeszowskim rusza projekt:
„Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”

W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018. Pozytywnie oceniony został projekt pt. „Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”, który będzie mógł być realizowany w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie budżet państwa.

Celem projektu będzie prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Dzieci i osoby starsze są tymi grupami społeczeństwa, które ze względu na wiek i ograniczone możliwości są najbardziej bezbronne, a w związku z tym narażone m. in. na przemoc ze strony bliskich i otoczenia. Szczególnie na obszarach wiejskich gdzie funkcjonuje OIK, świadomość swoich praw jest zbyt mała, a możliwości obrony ograniczone.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Organizacja pogadanek, spotkań, warsztatów dla grupy około 50 seniorów, mających na celu między innymi zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. W tym pogadanka z policjantem, spotkania z psychologiem, spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS, spotkanie z prawnikiem, spotkanie ze specjalistą z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Organizacja pogadanek, spotkań profilaktycznych dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających na celu między innymi ochronę dzieci przed krzywdzeniem poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka, bezpieczeństwa dzieci w domu szkole, ulicy oraz w Internecie (cyberprzemocy) a także naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W tym spotkania z psychologiem, spotkanie z policjantem, spotkania z instruktorem tańca.

 • Organizacja warsztatów dla grupy około 50 seniorów i 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami arteterapii mających na celu integracje międzypokoleniową oraz profilaktykę przemocy.

 • Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych, mającego na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych.

 • Organizacja happeningu, na który zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice, a także przedstawiciele szkół oraz instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe, a w szczególności opowie o szacunku wobec osób starszych dawniej i dziś.

W ramach działań realizowanych w projekcie zaplanowane jest również umieszczanie  w lokalnej prasie informacji promujących realizowane działania oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.

Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu 4 ogłoszenia grantowe nr 1/2018/G (w zakresie: Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych; Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych; Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego; Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych), jedno ogłoszenie konkursowe nr 1/2018 w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne oraz ogłoszenie grantowe nr 2/2018/G.

Załączniki do pobrania:

 

Marta Opioła
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16
tel./fax 17 230 20 99

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

KOMUNIKAT


 

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 58, 17 747 63 34-35, 17 747 63 32, 17 773 60 24; 17 773 60 40, 17 747 69 25.


Komunikat w pliku PDF
<<>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpoczął się od 30 marca i potrwa do 29 kwietnia 2018 roku.


Treść informacji w pliku PDF
<<Informacja.pdf180410_Informacja.pdf>>

Regulaminu oraz ogłoszenia  o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF.

Pliki do pobrania:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

 

Nasz znak: PIWplw 0601/9-4/18
 

W związku z wejściem w życie w dni u 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360) określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709 informuję, że Główny Lekarz Weterynarii opracował wzory dokumentów, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:

 • ulotkę informacyjną;
 • dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
 • wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
 • wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
 • wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
 • lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
 • zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
 • wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
 • wzór spisu świń (załącznik nr 7).

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Wzory dokumentów wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie stanowią wymogu obligatoryjnego ich prowadzenia w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze streony hodowców trzody chlewnej m.m. o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przep1sam1 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Mając na względzie cel dotarcia do jak największej liczby hodowców świń, uprzejmie proszę o rozdystrybuowanie powyższych materiałów informacyjnych oraz przykładowych wzorów dokumentacji stanowiących załączniki nr 1-7 wśród docelowego grona odbiorców.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf180323_Informacja.pdf>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360) dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji).

W związku z koniecznością zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw w których utrzymywane są świnie przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) uprzejmie proszę wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy oraz o rozdysponowanie wśród hodowców trzody chlewnej załączonych do pisma materiałów.

W załączeniu przekazuję tekst rozporządzenia, o którym wyżej mowa oraz informację opracowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii zis w Krośnie skierowaną do rolników utrzymujących trzodę chlewną.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf180308_Informacja.pdf>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny


Sprawa: Składanie "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017"


 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania przez rolników "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017"

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Nabór wniosków rozpocznie się od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Zależy mi, aby informacje o prowadzonych działaniach dotarły jak najszerzej do lokalnych społeczności w województwie podkarpackim oraz do wszystkich włodarzy wsi, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie załączonej informacji wśród radnych, sołtysów i rolników. Będę wdzięczna również za umieszczenie przesłanych informacji na tablicach informacyjnych u Państwa w placówkach oraz, jeśli będzie to możliwe, na stronie internetowej urzędu.


DYRKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO


Pliki do pobrania:

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.


Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube. Można stamtąd pobrać kod do osadzenia filmów na stronach:

 

- wersja bez tłumacza języka migowego:

https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

 

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W Regulaminie, poza zmianą terminów tj. oddanie do użytkowania budynków nowobudowanych i pokrytych eternitem, terminami realizacji projektu, nie dokonano istotnych zmian.

Dokumenty w dniu dzisiejszym zostały opublikowane na stronie rof.org.pl

Nabór uzupełniający.


Informacja na stronie: http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2160) z mocy której powołanych zostało 9 odrębnych funduszy promocji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających.

KOWR wszelkimi dostępnymi sposobami stara się dotrzeć do interesariuszy przedmiotowej ustawy. Świadomość zobowiązanych podmiotów do wpłat na fundusze promocji jest bardzo istotna w celu uniknięcia sankcjonowania, ponieważ niewnoszenie tych wpłat w ustawowym terminie, podlega sankcjonowaniu, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (Dz. U.2017.201 j.t.).


Cała informacja w pliku PDF do pobrania
<<Informacja.pdf180125_Informacja.pdf>>


Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dziękiktóremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będądumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielnośćmłodych ludzi.  

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowódprofesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, aprowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce sięzyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamyorganizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małychmiejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację wRegionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz.12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają nastronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br,odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzićdiagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski,a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stroniewww.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi owyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili cośnowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ichobecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.


Plik do pobrania:


Zasady_OKG_ 2018_OST.pdfZasady_OKG_ 2018_OST.pdf

Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii
w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.


Treść komunikatu w pliku PDF
<<Informacja.pdf171220_Informacja_1.pdf>>

W związku z rozpoczętym okresem jesienno-zimowym oraz sezonem grzewczym wzorem lat ubiegłych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie przypomina o obowiązkach jakie ciążą na właścicielach i zarządcach w zakresie właściwego i bezpiecznego utrzymania obiektów i konieczności wykonywania na bieżąco niezbędnych napraw i przeglądów w celu uniknięcia zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie akcji informacyjnej dla mieszkańców mającej na celu wyeliminowanie ewentualnych niebezpieczeństw spowodowanych wadliwością instalacji gazowych i kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednocześnie informuję, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego opublikował stosowny komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych na terenie powiatu rzeszowskiego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie przeprowadzał postępowanie w celu skutecznego wyegzekwowania przestrzegania przez właścicieli i zarządców przepisów Prawo budowlane.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf171115_Informacja.pdf>>

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Rzeszowie


OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120, ad. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., póz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni na Ukrainie (South-Ukrainę NPP i Zaporizhzhya NPP);


 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości


 

Obwieszczenie w pliku PDF
<<Obwieszczenie.pdf171109_Obwieszczenie.pdf>>

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.


Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.


Terminy składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.


Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pliku PDF
<<pismo_ministerstwo.pdf171106_pismo_ministerstwo.pdf>>

 

Więcej informacji na temat konkursu jest opublikowane na stronie internetowej resortu - www.mrpips.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła. (Dz. U. poz. 1722). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Natomiast sam program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.


Informacja w pliku PDF
<<Inspekcja Weterynaryjna.pdf170928_Inspekcja.pdf>>

 


Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu:
Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8


Rozporządzenie i apel w pliku PDF
<<Rozporządzenie i apel.pdf170928_HPAI.pdf>>

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu

 

Informacja.pdf170914_Informacja.pdf

Apel do hodowców trzody chlewnej

 

Apel.pdf170914_Apel.pdf

STANOWISKO

Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 5 września 2017 r.


 

w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji dokonanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ.

  

W związku z niedawnymi doniesieniami dotyczącymi postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie otwartego konkursu ofert na rehabilitację leczniczą w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec krzywdzącego potraktowania mieszkańców naszych gmin przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.


Pełna treść stanowiska w pliku PDF
<<Stanowisko.pdf170907_Stanowisko.pdf>>


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

 • zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
 • warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
 • praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.

 1. Harmonogram spotkań
 2. Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 3. Wniosek przystąpienia do Projektu,
 4. Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 5. Wzór karty weryfikacji technicznej,
 6. Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 7. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 8. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
 9. Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 10. Szacunkowe koszty instalacji PV,
 11. Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
 12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich
 13. Procedura przeprowadzania naboru oraz oceny wniosków

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.


W dniu 22.08.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.
 2. Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.
 3. W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).
 4. Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):
  a) Wyciąg z księgi wieczystej,
  b) Akt notarialny,
  c) Postanowienie sądu,
  d) Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

UWAGA – OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU, w którym zamieszczono dodatkowe pola do uzupełnienia przez Mieszkańca informujące o kryteriach punktowych.


Nastąpiła kolejna zmiana regulaminu naboru wniosków w ramach projektu parasolowego, wniosku przystąpienia do projektu oraz projektu umowy.

Większość zmian ma charakter doprecyzowujący, natomiast podstawowa zmiana polega na dodaniu kolejnego załącznika w postaci Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich ze względu na to, że do aplikowania o dofinansowanie wykorzystujemy dane osób trzecich np. członków rodziny.

Poniżej przesyłam linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_29.08.2017.pdf
Wniosek - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/01%20Wniosek%20przyst%C4%85pienia%20do%20Projektu_29.08.2017.docx
Umowa - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_29.08.2017.docx
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_29.08.201....docx
W dniu 4.09 br., Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zaktualizowaną wersję Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zmiana dotyczy umieszczenia w części II Regulaminu pkt. 10 dotyczącego szczegółowego opisu procedury wzywania Mieszkańca do ewentualnych wyjaśnień.
Dodatkowo w części IV Regulaminu, pkt. 1 dodano ppkt. j) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób (jeśli dotyczy) będący konsekwencją zmiany Regulaminu z dnia 29.08 br.

Poniżej linki do dokumentów:

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_4.09.2017.pdf
W dniach 7.09 i 8.09 br. Zarząd Stowarzyszenia ROF dokonał zmian w Regulaminie naboru wniosków, Projekcie umowy oraz Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.

Zakres zmian:
Zmiana  w zasadach naboru (Regulamin i Projekt Umowy) dotyczy usunięcia zapisu mówiącego o tym, że po okresie trwałości projektu instalacja zostanie przekazana w formie darowizny, natomiast pozostawiono zapis o nieodpłatności przekazania.
Ponadto, w części VI Regulaminu, w pkt. 4 dotyczącym Kryterium podatkowego wprowadzono zapis wymagający ukrycia m.in. danych finansowych zawartych w deklaracji PIT. Dodatkowo usunięto wskazywany termin złożenia deklaracji podatkowej za 2016 rok.
W Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich dodano pełną nazwę projektu.

Poniżej linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_8.09.2017.pdf
Projekt umowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_7.09.2017.docx
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_8.09.201....docx

Dodatkowo, zgodnie z Państwa sugestiami przekazanymi na wczorajszym spotkaniu, Zarząd uchwałą dokonał zmiany Procedury w zakresie uszczegółowienia Listy sprawdzającej na etapie naboru wniosków (załącznik nr 1 do Procedury), którą również przesyłam.

Ponadto, poniżej przesyłam kilka kwestii poruszanych podczas spotkania:
1. Wniosek może do Gminy dostarczyć osoba, która nie jest wnioskodawcą.
2. W przypadku Oświadczenia o pomocy de minimis dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w polu „prowadzący/a działalność gospodarczą NIP” wpisujemy „nie dotyczy”.


28-09-2017 r. Zmiana w dokumencie dotyczy tylko zmiany terminu zakończenia naboru.

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_25.09.pdf

W najbliższym czasie zostanie do Państwa również przesłana zmieniona Procedura, której zmiany będą następstwem wydłużenia terminu naboru wniosków.


Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 9.10-2017 r. został przedłużony termin naboru wniosków, termin oddania nowobudowanego budynku do użytkowania oraz wymiany eternitu w projekcie parasolowym, wg następujących zasad:

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA BR.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej jedna osoba) do 31 lipca 2018 roku.
Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego do 31 lipca 2018 roku.

Przesyłam linki do dokumentów z prośbą o zamieszczenie na stronie.

Plik ZIP dokumentacji - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru wniosków - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_09.10.2017.pdf
Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/04%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20zasiedlenia%20budynku%20b%C4%99d%C4%85cego%20w%20fazie%20budowy_09.10.2017.docx
Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego http://www.rof.org.pl/static/img/k02/06%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20wymiany%20pokrycia%20dachowego_09.10.2017.docx

 


Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020

Dzień dobry


"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Termin składania wniosków: od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.


W załączeniu przesyłamy treść ogłoszenia i prosimy o umieszczenie jego na stronie internetowej urzędu gminy.


Pozdrawiam

Michał Pępek

Specjalista ds. projektowych

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16

tel. 17 230 10 99


Ogłoszenie w pliku PDF
<<Ogloszenie_o_naborze_3_2017.pdfOgloszenie_o_naborze_3_2017.pdf>>

Szanowni Państwo,


 

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Poddziałania 9.3

„Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”, zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym oraz umieszczenie – o ile to możliwe - na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Państwa instytucji.

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz

posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,
 • w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami,
 • w tym osoby w wieku 50 lat i więcej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Koordynatorem projektu: Anetą Łozak, tel 22 162 78 29, 530922544.


Plakat w pliku PDF
<<Plakat_rekrutacyjny_Praca_bez_barier.pdfplakat_rekrutacyjny_Praca_bez_barier.pdf>>

Szanowni Państwo,

 

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Rzeszowskim w następującej lokalizacji:

Lokal Biurowy – 118
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
woj. podkarpackie

Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: godz. 15:00 – 19:15


 Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

 • osoby do 26 lat i powyżej 65 lat, 
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
 • kombatanci i weterani
 • ofiary represji wojennych i okresu powojennego, 
 • kobiety w ciąży
 • osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

           Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

 

W załączeniu przesyłam plakat informujący.


Pozdrawiam,

Anna Monika Kowalska
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
tel. +48 530 664 237


Plakat w pliku PDF
<<Plakat_Rzeszowski.pdf160614_Plakat_Rzeszowski.pdf>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podkarpacki Oddział Regionalny


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowanego z  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Nabór wniosków rozpocznie się od 29 czerwca i potrwa do 28 lipca 2017 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w.w. poddziałania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych  ARiMR.

 

Izabela Kulaga
Główny Specjalista ds. Promocji
Podkarpacki OR ARiMR


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170529_Informacja.pdf>>

 

Plakat w pliku PDF
<<plakat_MODERNIZACJA_2017.pdfplakat_MODERNIZACJA_2017.pdf>>

Zmień swoje przyzwyczajenia,
nie wyrzycaj do śmieci jedzenia

 


 

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody.

Lista punktów do których można przekazywać produkty, a także wykaz produktów w załączeniu.


WYKAZ PUNKTÓW DO KTÓRYCH MOŻNA PRZEKAZAĆ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

Lp. Miejscowość Nazwa i adres punktu Telefon E-mail
1. Przemyśl Centrum Charytatywne Caritas,
ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
16 676 90 60 przemysl@caritas.pl
2. Krosno Centrum Medyczno-Charytatywne, ul. Grodzka 45a, 38-400 Krosno 69 59 30 784 mzarzyczny1@wp.pl
3. Zboiska k. Sanoka Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy, Zboiska 33
38-505 Bukowsko
698 650 955  
4. Ustrzyki Dolne Bieszczadzkie Centrum Charytatywne Caritas,
ul. Wincentego Pola,
38-700 Ustrzyki Dolne
13 461 38 40  
5. Łańcut Świetlica środowiskowa przy Parafii Farnej w Łańcucie,
ul. Farna 20, 37-100 Łańcut
17 225 28 73  
6. Leżajsk Oddział Caritas, ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk 17 240 24 01
17 240 24 02
 
7. Wysoka k. Łańcuta Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas, Wysoka 49
37-100 Łańcut
17 225 80 55 kontakt@osrodekwysoka.pl
8. Kąkolówka k. Błażowej Dom Pomocy Społecznej, Kąkolówka 468,
36-030 Błażowa
17 229 79 27  
9. Rzeszów Caritas Diecezji Rzeszowskiej
i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy i. św. Brata Alberta,
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
17 852 53 43 albertrzeszow@pro.onet.pl
biuro@bratalbert.rzeszow.pl
albertwolontariat@wp.pl
10 Jasło Kuchnia Caritas, ul. Za Bursa 1a, 38-200 Jasło 13 446 56 02 caritas.jaslo@wp.pl
11. Kolbuszowa Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, ul. Tyszkiewiczów 3,
36-100 Kolbuszowa
17 227 58 78
wtzkolbuszowa@op.pl
12. Ropczyce Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas i Stacja Opieki Caritas,
ul. Mickiewicza 59,
39-100 Ropczyce
17 221 83 39 wtzcropczyce@rzeszow.nq.pl
13. Rudnik nad Sanem Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 35,
37-420 Rudnik nad Sanem
737 837 580
785 270 035
oikrudnikns@wp.pl
14. Tarnobrzeg Świetlica Socjoterapeutyczna Parafii Chrystusa Króla Aleja Niepodległości 9,
39-400 Tarnobrzeg
15 822 43 22  
15. Tarnobrzeg Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, ul. Sienkiewicza 211
39-400 Tarnobrzeg
15 822 29 43  
16. Tarnobrzeg Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Św. Barbary 1,
39-400 Tarnobrzeg
15 822 19 51

665 247690

 
17. Skopanie Centrum Opieki Nad Dzieckiem,
ul. Leśna 2/3, 39-451 Skopanie,
37-400 Nisko
794 790 305  
18. Nisko Chorągiew Podkarpacka Hufiec Nisko im. Szarych Szeregów,
ul. Tysiąclecia 12A
37-400 Nisko
602 646 221 nisko@zhp.pl
19. Dębica Parafia Miłosierdzi Bożego,
ul. Mickiewicza 2, 39-200 Dębica
14 681 24 01  
20. Dębica Parafia MB Anielskiej,
ul. Chopina 2, 39-200 Dębica
14 670 30 47  
21. Dębica Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Dębicy,
ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
14 670 44 71 debica@tpba.pl
22. Mielec Parafia MBNP, ul. ks. Arczewskiego 1, 39-300 Mielec 17 586 22 62  
23 Mielec Parafia św. Mateusza, ul. ks. Romana Sitki 3, 39-300 Mielec 17 586 22 28  

Wykaz produktów, które można przekazać do punktu zbierania
Wykaz nie dotyczy produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie domowym

Przekazywana żywność winna znajdować się w opakowaniach jednostkowych, nienaruszonych z nieprzekroczonym terminem ważności.

 1. cukier,
 2. mąka różne rodzaje (pszenna, żytnia, ziemniaczana, krupczatka, razowa itp.)
 3. makaron,
 4. ryż,
 5. płatki różne rodzaje (jęczmienne, owsiane, śniadaniowe, itp )
 6. kasza różne rodzaje (jęczmienna, manna, pęczak, gryczana itp.)
 7. kawa różne rodzaje (także rozpuszczalna i zbożowa)
 8. herbata różne rodzaje (czarna, czerwona, zielona, owocowa itp.)
 9. zioła suszone (w opakowaniach),
 10. sól,
 11. groszek konserwowy,
 12. kukurydza konserwowa,
 13. papryka konserwowa,
 14. ogórki kiszone i marynowane,
 15. ketchup,
 16. musztarda,
 17. olej i oliwa z oliwek,
 18. konserwy mięsne sterylizowane,
 19. konserwy rybne,
 20. warzywa i przetwory warzywne konserwowane (w słoikach lub puszkach),
 21. zupy w proszku,
 22. zupki typu „chińskie”,
 23. przyprawa do zup w płynie lub proszku (typu vegeta)
 24. przyprawy suszone
 25. kostki rosołowe,
 26. kakao rozpuszczalne,
 27. sosy w proszku
 28. galaretki,
 29. budyń,
 30. żelatyna
 31. kisiel,
 32. czekolady różne smaki,
 33. słodycze
 34. pieczywo trwałe
 35. suchy groch i sucha fasola
 36. miód,
 37. majonez,
 38. dżemy, powidła, marmolady
 39. chrzan w słoikach
 40. warzywa suszone
 41. owoce i przetwory owocowe w puszkach i słoikach konserwowane lub karmelizowane,
 42. kapusta kiszona i kwaszona w woreczkach
 43. mleko UHT, produkty i przetwory mleczarskie UHT
 44. napoje, soki, wody mineralne
 45. sery, jogurt itp. w opakowaniach jednostkowych przechowywane z zachowaniem zaleceń jak na opakowaniu produktu

Ponadto można przekazać warzywa i owoce surowe (cebula, czosnek, ziemniaki, jabłka, kapusta itp.) bez widocznych śladów psucia .


Inforacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170519_Informacja.pdf>>


Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2017

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


 

Nasz znak: PIW. zak.4008/HPAl/44/ 17


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie, o którym mowa powyżej oraz informację Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170411_Informacja.pdf>>

 


APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP AI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Apel w pliku PDF
<<>>Apel.pdf170307_Apel.pdf
WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów


W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 20I6 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zakaz wynikający z § 1 pkt. 1 lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz nakaz z § 1 pkt. 2 lit. a) tj. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Proszę o podjęcie działań związanych z przekazaniem treści rozporządzenia, stosowaniem oraz egzekwowaniem jego zapisów, przez podległe służby, na administrowanym terenie. Mając na uwadze konieczność poinformowania jak największej grupy osób proszę o przekazywanie intonacji w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji. Wdrożone działania mają na celu przeciwdziałanie szerzenia się grypy ptaków na terytorium RP.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

Maria Domiszewska

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących obowiązków właścicieli stad świń oraz zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem grypy ptaków.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje o obowiązkach właścicieli stad świń wynikających  z Ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji  zwierząt oraz Rozporządzenia  w sprawie środków  podejmowanych  w związku z wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru świń.


 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie ul. Lubelska 46, tel.17 860 22 41 siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada.
 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w terminie 7 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada np. zakup nowych świń, sprzedaż, ubój, padnięcie.
 • Oznakowanie świ11 w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada urodzenia. W przypadku sprzedaży młodszych świń niż 30 dniowych należy oznakować świnie dzień przed sprzedażą (przed opuszczeniem stada). Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie 7 dni do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mode1nizacji Rolnictwa w Rzeszowie.
 • W przypadku zakupu świń już oznakowanych kolczykiem (w stadzie gdzie się urodziły) nowy właściciel ma obowiązek oznakować świnie poprzez wytatuowanie swoim numerem siedziby stada, nie później niż dzień przed opuszczeniem stada i o tym powiadomić w terminie 7 dni Biuro Powiatowe Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Rzeszowie.
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii zamiaru sprzedaży świń do rzeźni, do innych stad oraz na pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych w celu wystawienia świadectwa zdrowia dla przemieszczanych świń.


Z  uwagi  na   niekorzystną  sytuację  epizootyczną   w  zakresie  PTASIEJ GRYPY oraz dużym  ryzykiem  przeniesienia  wirusa  grypy  ptaków  do gospodarstwa POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE PRZYPOMINA O ZASADACH, KTÓRYCH NALEŻY PRZEWSTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZEWD WIRUSEM ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości  swobodnego  poruszania  się  po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie  ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obu wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z  mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczny spadek pobierania paszy i  wody;
 • objawy neurologiczne takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

- zgłaszać do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rzeszowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektora tu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska  12,
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl
 • telefonicznie w dni  powszednie w godz. 7:30 - 15:30  pod nr tel. 178521245


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>

Szanowni Państwo


 

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze (strona www., media społecznościowe). W załączeniu informacja prasowa wraz załącznikami.


Z poważaniem

Kinga Aleksandrowicz - Kostępska
Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
tel. 17 747 66 16


Załaczniki:

WOJEWODA PODKARPACKI

ul Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów skr.

poczt. 297

ZK-1.6321 10.2016


W związku z wysławieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywoływanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zakaz, wynikający z § l pkt. l lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur. kaczek, gęsi. indyków, przepiórek, perlić, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw oraz nakaz z § l pkt. 2 lit. a) tj. odosobnienie drobin lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Proszę o podjecie działań związanych z przekazaniem treści rozporządzenia, stosowaniem oraz egzekwowaniem jego zapisów, przez podległe służby, na administrowanym terenie. Mając na uwadze konieczność poinformowania jak największej grupy osób proszę o przekazywanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji. Wdrożone działania mają na celu przeciwdziałanie szerzenia sic grypy ptaków na terytorium RP.


 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa LeniartPełna treść komunikatu w pliku PDF
<<Komunikat.pdf161223_Komunikat.pdf>>


WOJEWODA PODKARPACKI

 

W związku z pismem Pana Sebastiana Chwałka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października br. znak: DOLIZK-ZK-077-20-2/2016 w sprawie podejmowanych przez administrację rządową szeregu działań mających na celu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łagodzenia jego skutków, zwracam się do Pani/Pana z prośbą o włączenie się do akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników z zakresu zasad bioasekuracji stad przed chorobą.

Wskazane wyżej informacje powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Miasta/Gminy, a także w miarę posiadanych możliwości w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że materiały w powyższym zakresie, które mogą zostać wykorzystane do rozpropagowania stosownych informacji zamieszczone zostały na następujących stronach internetowych:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce zasady ochrony gospodarstw przed ASF;
 • Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: http://www.wetgiw.gov.pl w zakładce ASF;
 • Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej z/s w Krośnie pod adresem:  http://wiw.krosno.pl w zakładce ASF;
 • BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.bip.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce „Pozostałe informacje – Informacje z zakresu rolnictwa”.


WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Ewa Leniart


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie przypomina o konieczności zgłaszania wszystkich przypadków martwych dzików na terenie powiatu rzeszowskiego.Pełna informacja w pliku PDF

<<Informacja.pdf160422_Informacja.pdf>>

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Rzeszowskim

 

Boguchwała: lokal biurowy w budynku przy placu Rynek 2

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1800 ,

Wtorek: od godz. 1000 do 1400 ,

Środa: od godz. 1400 do 1800,

Czwartek: od godz. 1000 do 1400,

Piątek: od godz. 1400 do 1800.

Porad prawnych w punkcie udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie

Dynów: lokal biurowy w budynku przy Ks. J. Ożoga 2.

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1800 ,

Wtorek: od godz. 1000 do 1400 ,

Środa: od godz. 1400 do 1800,

Czwartek: od godz. 1000 do 1400,

Piątek: od godz. 1400 do 1800.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”.

Głogów Młp.: lokal biurowy nr 118 w budynku przy ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego12,

Poniedziałek: od godz. 1400 do 1900 ,

Wtorek: od godz. 1400 do 1900 ,

Środa: od godz. 1400 do 1900,

Czwartek: od godz. 1400 do 1900,

Piątek: nieczynny

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.

Sokołów Młp.: lokal biurowy nr 13 w budynku przy ul Rynek 1.

Poniedziałek: od godz. 1100 do 1500 ,

Wtorek: od godz. 800 do 1200 ,

Środa: od godz. 1100 do 1500,

Czwartek: od godz. 800 do 1200,

Piątek: od godz. 1100 do 1500.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Błażowa: lokal biurowy w budynku Gimnazjum Publicznego w Błażowej przy Placu Ks. Adolfa Kowala 2

Poniedziałek: od godz. 800 do 1200 ,

Wtorek: od godz. 800 do 1200 ,

Środa: od godz. 800 do 1200,

Czwartek: od godz. 800 do 1200,

Piątek: od godz. 800 do 1200.

Porad prawnych w punkcie udzielają adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Rzeszów: lokal biurowym w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Batorego 9 (godziny ranne)

Poniedziałek: od godz. 730 do 1130 ,

Wtorek: od godz. 730 do 1130,

Środa: od godz. 730 do 1130,

Czwartek: od godz. 730 do 1130,

Piątek: od godz. 730 do 1130.

Porad prawnych w punkcie udzielają na zmianę radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Rzeszów: lokal biurowym w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Batorego 9 (godziny południowe)

Poniedziałek: od godz. 1130 do 1530 ,

Wtorek: od godz. 1130 do 1530,

Środa: od godz. 1130 do 1530,

Czwartek: od godz. 1130 do 1530,

Piątek: od godz. 1130 do 1530.

Porad prawnych w punkcie udzielają prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie są czynne w dni ustawowo wolne od pracy.

Cyberprzemoc – zagrożenie w sieci

 

Korzystanie z elektronicznych środków przekazu w dzisiejszych czasach stanowi dla dzieci i młodzieży podstawę do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych i koleżeńskich. Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii rośnie ryzyko narażenia dzieci i młodzieży na zagrożenia płynące m.in. z korzystania z Internetu czy telefonów komórkowych. W związku z tym od kilku lat bardzo aktualnym problemem w szkołach stało się zjawisko cyberprzemocy, które – jak wskazują liczne statystyki – jest dla dzieci i młodzieży codziennością.

Rozmowa z Panem Jerzym Ossolińskim z Referatu do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Aleksandra Skiba: Możemy wyróżnić kilka rodzajów przemocy: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbywanie. Czy cyberprzemoc możemy uważać za kolejny rodzaj przemocy czy też jest ona jednym z aspektów wyżej wymienionych rodzajów przemocy?

Jerzy Ossoliński: Można powiedzieć, że cyberprzemoc jest to przemoc psychiczna z użyciem elektronicznych środków przekazu. Najczęściej narzędziem cyberprzemocy jest komputer czy telefon komórkowy. Jeżeli mówimy o Internecie to najczęściej zjawisko cyberprzemocy obserwujemy na forach internetowych, czatach czy blogach. Nie jest to jedno konkretne przestępstwo czy wykroczenie; jest to całe spektrum zachowań niezgodnych z prawem, które są popełniane przy użyciu elektronicznych środków przekazu i które regulowane są przez różnego rodzaju przepisy w zależności od tego, z jakim zachowaniem mamy do czynienia.

A.S.: W takim razie, jakie zachowania mogą mieć znamiona cyberprzemocy?

J.O.: Cyberprzemoc to takie zachowania jak np.: groźby czy nękanie kogoś za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu, podszywanie się pod kogoś w wiadomościach mailowych czy na portalach społecznościowych, naruszanie tajemnicy korespondencji poprzez włamywanie się na konta mailowe, publikowanie i rozsyłanie zdjęć, filmów lub informacji, które kogoś obrażają, tworzenie ośmieszających komentarzy i profili internetowych, czy też po prostu publikowanie czyjegoś wizerunku bez pozwolenia. Cyberprzemoc może mieć znamiona wykroczenia, przestępstwa lub też może być regulowana przepisami kodeksu cywilnego. W zależności od tego, jaki jest to czyn, stosowane są odpowiednie przepisy. Na przykład straszenie kogoś poprzez stosowanie gróźb karalnych za pomocą elektronicznych środków przekazu jest przestępstwem i jest to czyn skodyfikowany w kodeksie karnym podobnie jak nękanie kogoś – czyli stalking lub rozpowszechnianie treści pornograficznych. Natomiast złośliwe niepokojenie kogoś czy rozpowszechnianie treści wulgarnych jest rozpatrywane jest pod kątem kodeksu wykroczeń. W odniesieniu do osób nieletnich, a takimi zajmujemy się w ramach swoich czynności służbowych stosuje się przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

A.S.: Powiedział Pan, że za cyberprzemoc możemy również uznać publikowanie czyjegoś wizerunku bez pozwolenia. Jak zatem można ustosunkować się do tego stwierdzenia wiedząc, że codziennie miliony osób udostępnia na portalach społecznościowych zdjęcia, na których widnieją nie tylko one same ale również inni ludzie?

J.O.: Jeżeli nikt nie ma nic przeciwko temu, że np. na portalu zostały zamieszczone zdjęcia z wycieczki czy imprezy szkolnej, itp. to wiadomo, że nie dzieje się nic złego ale często jest tak, że młodzież robi sobie nawzajem zdjęcia w sytuacjach niekomfortowych, często nawet intymnych np. w szatniach czy toaletach i potem te zdjęcia są rozpowszechniane i rozsyłane wśród rówieśników przez telefony komórkowe, portale społecznościowe, pocztę elektroniczną w ten sposób narażając kogoś na ośmieszenie, poniżenie i właśnie wtedy mam do czynienia z cyberprzemocą.

A.S.: Jakie są skutki cyberprzemocy dla osób, które jej doświadczyły?

J.O.: Osoby pokrzywdzone przez cyberprzemoc czują się upokorzone i zranione, odczuwają wstyd i bezradność z powodu tego co się stało. Boją się, że ośmieszające zdjęcia czy film obejrzy mnóstwo osób. Dla dziecka jest to szczególny dramat, gdyż najczęściej dochodzi do takich zachowań w grupie rówieśniczej, w której dziecko przebywa na co dzień i która ma dla niego bardzo duże znaczenie. To, jak dziecko jest widziane przez grupę rówieśniczą wpływa na jego samoocenę, na poczucie własnej wartości, a idąc dalej - może wpływać na wyniki w nauce, na absencję, wagary, frekwencję w szkole, itp.

A.S.: Czy dzieci będące ofiarami cyberprzemocy zgłaszają to, co im się przytrafiło na Policję?

J.O.: Zdarza się, że rodzice zgłaszają to bezpośrednio na Policję, czasem same dzieci mówią o tym nauczycielom w szkole czy pedagogom. Szkoły informują nas o takich zachowaniach. Bardzo często są to poważne sprawy, kiedy mamy do czynienia z czynami karalnymi. Trudności nastręcza fakt, że ofiary cyberprzemocy odczuwają lęk czy wstyd i trudno im mówić o tym co się wydarzyło i co przeżyły. Dlatego też bardzo ważne w takich sprawach są działania profilaktyczne jak np. zajęcia na temat cyberprzemocy w szkołach. W ramach swoich czynności organizujemy spotkania skierowane do dzieci i młodzieży, w trakcie których prezentujemy filmy profilaktyczne, prezentacje, prowadzimy pogadanki i dyskusje. Informujemy młodych ludzi, aby mieli odwagę zgłaszać tego typu problemy, ponieważ jeżeli szybko się zareaguje, to działanie niezgodne z prawem zazwyczaj ustaje. Najczęściej bierze się on po prostu z niewiedzy młodzieży.

A.S.: Co to znaczy, że problem cyberprzemocy pojawia się często w wyniku niewiedzy?

J.O. Dzieciom i młodzieży wydaje się, że są po pierwsze bezkarni, po drugie, że są anonimowi, a po trzecie, że tak naprawdę to robią sobie żarty i nie jest to nic złego. Nie mają świadomości, że np. rozsyłając ośmieszające kogoś zdjęcia lub filmy robią komuś krzywdę i często łamią prawo.

A.S.: Jakie konsekwencje niesie za sobą cyberprzemoc jeśli chodzi o jej sprawców?

J.O.: Jeżeli poczynimy ustalenia, które będą wskazywały na zaistnienie czynu karalnego bądź też przejawu demoralizacji, podejmujemy czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zbieramy dowody bądź informacje o przejawach demoralizacji, które dalej są przesyłamy do Sądu Rodzinnego – są to procedury dotyczące osób nieletnich. Osoby między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają za czyny karalne przed Sądem rodzinnym. Konsekwencje w przypadku cyberprzemocy są wówczas różnorakie i zależą od wielu okoliczności – może być to upomnienie, zobowiązanie do przeproszenia kogoś czy naprawienia szkody, może być to nadzór kuratora sądowego, a jeżeli środki te okażą się nieskuteczne, sprawca może zostać umieszczony w ośrodku wychowawczym czy zakładzie poprawczym. Natomiast jeżeli dana osoba skończyła już 17 lat, odpowiada już jak osoba dorosła czyli przed Sądem karnym i konsekwencje dla takich osób są już dużo poważniejsze – stosuje się wobec nich przepisy kodeksu karnego czy kodeksu wykroczeń

A.S.: Co powinni wiedzieć rodzice aby rozpoznać, że ich dziecko padło ofiarą cyberprzemocy?

J.O.: Rodzice często nie mają świadomości, że ich dziecko spędza bardzo dużo czasu przed komputerem, nie wiedzą, że ma założone konta na portalach społecznościowych oraz co w sieci ogląda, jakie udostępnia zdjęcia czy filmy, z kim koresponduje, co i w jaki sposób komentuje. Rodzice powinni przede wszystkim wykazać większe zainteresowanie zachowaniem swoich pociech w świecie wirtualnym, aby w razie potrzeby móc zapobiec przykrym czy nawet tragicznym konsekwencjom. Jako przykład można w tym miejscu przytoczyć fakt samobójczej śmierci nastolatka z Bieżunia, do której doszło w maju tego roku. Z kolei świadkowie cyberprzemocy np. koleżanki i koledzy osób doświadczonych takimi zachowaniami przede wszystkim nie powinni przekazywać dalej ośmieszających czy godzących w inne osoby treści i zgłaszać takie przypadki Policji, nauczycielom - przede wszystkim osobom dorosłym lub skorzystać z dostępnych telefonów zaufania.

A.S.: Z rozmowy wynika, że wśród instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w związku z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży jest przede wszystkim Policja, szkoła. Gdzie jeszcze można szukać pomocy?

J.O.: Pomocne są także strony internetowe takie jak: www.dyzurnet.pl, www.cyberprzemoc.pl, www.helpline.org.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl, www.saferinternet.pl. Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie z tego typu problemami. Funkcjonują też telefony zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111, a także dla rodziców i nauczycieli dostępny w sprawach bezpieczeństwa w sieci: 800 100 100.

A.S.: Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała - Aleksandra Skiba, pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Projekt pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowany przez Wydział Pozyskiwania Funduszy Urząd Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7; 35-002 Rzeszów; Pok. Nr 44; Tel. 17 875 4296; Fax. 17 875 4166
Strona
www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/opracowanie-dokumentow-strategicznych-dla-rzeszowskiego-obszaru


 

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

 

Rzeszów, 2012-03-09

 

S-I.946.5.2012.MK

 

 

Prezydenci Miast / Burmistrzowie / Wójtowie

Województwa Podkarpackiego

-wszyscy-

 

W związku z pismem Departamentu Polityki Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DSR-III-074-25-DM/12, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powyższa strona dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl Adresatami strony są m.in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem żłobku).

Informujemy również, iż na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: PROGRAM MALUCH został umieszczony link do nowo powstałej strony.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o umieszczenie powyższych informacji na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Monika Prokop

Profilaktyka wszystkim się opłaca.

 

Na Podkarpaciu zmienia się podejście kobiet do badań mammograficznych.

Do niedawna jedynym lekarzem, u którego kobiety badały piersi był lekarz ginekolog.

Nadal wiele kobiet nie wie, że stworzone są specjalistyczne poradnie chorób piersi. Kobiety zdrowe mają tam możliwość korzystania z badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

Profilaktyka w naszym kraju nadal jest postrzegana jako ingerencja w życie osobiste lub zbytnia troska o nasze zdrowie. Panie nie doceniają zaś np. łatwego dostępu do lekarza specjalisty, bez koniecznego skierowania i oczekiwania w długich kolejkach a przede wszystkim, że są to badania bezpłatne. Nasze społeczeństwo jest nieświadome ile kosztują takie badania wraz z poradą specjalistyczną i wciąż je bagatelizują traktując je jako jednorazowe – wystarczające. Domagamy się dobrej opieki, łatwego dostępu do lekarza specjalisty i bezpłatnej służby zdrowia ze względu na opłacane składki zdrowotne, a nie zdajemy sobie sprawy, że badania są opłacane właśnie z naszych składek.

Powinnyśmy nabywać dobrych nawyków i tak jak codziennie myjemy zęby, zmywamy makijaż, nakładamy maseczkę na twarz i ciało robimy raz w miesiącu samobadanie piersi. Kobieta powinna na swoje urodziny zrobić sobie prezent i skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, a za oszczędzone pieniądze kupić sobie dobry krem.

 

BO ZADBANA KOBIETA TO ZDROWA KOBIETA.

 

Wciąż wiele kobiet jest niekonsekwentnych, idą na badania, ale nie odbierają wyników, wyjeżdżają za granicę do pracy mając podejście, że samo badanie je uleczy. Inne zaś tworzą własny schemat postępowania diagnostycznego najczęściej trafiając do przepełnionych już poradni onkologicznych zajmując miejsce tym naprawdę ciężko chorym ludziom. Tymczasem program profilaktyczny gwarantuje szeroki zakres bezpłatnych badań uzupełniających, łatwo dostępnych, w krótkim czasie wykonanych przez lekarza specjalistę chorób piersi.

Program jest skierowany do ubezpieczonych kobiet pomiędzy 50 a 69 r.ż, które mogą się zgłaszać się do jednego z 19 ośrodków skryningowych na Podkarpaciu na bezpłatne badanie mammograficzne mając przy sobie jedynie dowód osobisty. Wykaz ośrodków znajduje się na stronie internetowej www.szpital.rzeszow.pl  lub pod nr infolinii 9488.

 

Najbliższe ośrodki, w których Panie z Chmielnika i okolic mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać mammografię to:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAZ-MED w Rzeszowie,
ul. Orzeszkowej 16

* ośrodek wykonujący także bezpłatne badania w ramach diagnostyki pogłębionej

tel. /017/852 80 00
lub
/017/862 57 47

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Hetmańska 21

tel. (0-17) 853-52-81

3. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2
Rzeszów, ul. Fredry 9

tel. (0-17) 861-36-00

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzeszów, ul Chopina 1

tel. (0-17) 850-93-40

 

Schemat postępowania w POPULACYJNYM PROGRAMIE WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSIwok1.pdf

 


Bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku
od 50 - 69 lat mogą wykonywać w poniższych ośrodkach
na Podkarpaciu:

 

OŚRODKI DIAGNOSTYKI PODSTAWOWEJ:

 

Adres Ośrodka

Telefon

1. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego

tel. (0-13) 430-96-44

2. Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mgr farm. Klaudiusz Such
Dębica, ul. Batorego 18

tel. (0-14) 681-77-66,
(0-14) 681-77-88

3. ALMED Sp. z o. o. NZOZ ALMED
Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna
Jarosław ul. Grunwaldzka 1

tel. (0-16) 621-15-59,
(0-16) 621-71-14

4. Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Jasło, ul. Lwowska 22

tel. (0-13) 443-77-01

5. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Krosno, ul. Korczyńska 57

tel. (0-13) 436-41-10

6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Leżajsk, ul. Leśna 22

tel. (0-17) 242-71-13

7. Zespół Opieki Zdrowotnej
Łańcut, ul. Paderewskiego 5

tel. (0-17) 224-01-26

8. NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych
Fundacji SOS Życie
Mielec, ul. Tańskiego 2

tel. (0-17) 582-40-60,
(0-17) 852-40-61

9. Wojewódzki Szpital w Przemyślu
Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

tel. (0-16) 677-57-45

10.ZOZ Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przeworsk, ul. Szpitalna 16

tel. (0-16) 649-16-50

11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Hetmańska 21

tel. (0-17) 853-52-81

12. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2
Rzeszów, ul. Fredry 9

tel. (0-17) 861-36-00

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzeszów, ul Chopina 1

tel. (0-17) 850-93-40

14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAZ-MED
Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

tel. (0-17) 852-80-00,
(0-17) 862-57-47

15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

tel. (0-15) 843-32-28,
(0-15) 843-32-13

16. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1

tel. (0-15) 812-33-01

17. Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1

tel. (0-15) 841-67-14

18. NZOZ SMED Kolbuszowa
Kolbuszowa Dolna
Tyszkiewiczów 5

tel. (0-17) 227-26-07

19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
ul. Konarskiego 8, 38-500 Sanok

tel. (0-13) 46 56 170
(0-13) 46 56 270

 

OŚRODKI DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ:

 

Adres Ośrodka

Telefon

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18

tel. (0-13) 430-96-44

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Jasło ul. Lwowska 22

tel.(0-13) 443-77-01

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Krosno, ul. Korczyńska 57

tel.(0-13) 436-41-10

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
Mielec, ul. Tańskiego 2

tel. (0-17) 582-40-60,
(0-17) 852-40-61

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAZ-MED
Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16

tel. (0-17) 852-80-00,
(0-17) 862-57-47

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-04-02 14:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 468 377