+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Informacja z pozyskania opinii organizacji społecznych


autor: L.Urbaś

Informacja z pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku”

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie pozyskania opinii organizacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Chmielnik w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2023 roku” w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2023 r. przedstawiony został organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy Chmielnik projekt uchwały, w celu poznania ich opinii.

Projekt przedmiotowej uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik (parter).

Organizacje społeczne działające na terenie Gminy Chmielni, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt mogły złożyć opinię i uwagi w sprawie Programu na udostępnionym formularzu w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

Chmielnik, dnia 6 lutego 2023 r.

Sporządziła:                                                Zatwierdził:


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf (Plik pdf 0,28 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 191