+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Roboty budowlane w ramach zadania pn. "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik"


autor: M.Wdowik-Reczek

Chmielnik, 22.10.2020 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”. 

W skład zamówienia wchodzą zadania:

  • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,
  • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki”.

Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 2.080,00 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Chmielnik pod numerami telefonów 17 2304059, 17 2304054 lub 17 2296609 w celu ustalenia szczegółów i zawarcia umowy określającej wzajemne obowiązki stron.
 
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 802 931