+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


autor: Z.Budak

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy Chmielnik wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola Rafałowska 137, na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chmielnik oraz na stronie internetowej Gminy.
Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.688)  można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielniku w pokoju nr 40  drogą elektroniczną na adres e-mailowy z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 7 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
1. Uproszczona oferta zadania.


Ogłoszenie załącznik "Uproszczona oferta zadania" w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 367 389