+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Informacja dla użytkowników sieci wod.-kan.


autor: Piotr Misiewicz

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019 r., właściciele prywatnych wodomierzy zamontowanych na własnych ujęciach wody służących do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków zobowiązani są do dnia 24.05.2019r. do dokonania odczytu we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019r., w dniach od 20.05.2019r. do 24.05.2019r. będą odczytywane wskazania wodomierzy gminnych celem weryfikacji zużycia wody i stanu bieżącego wodomierzy. W przypadku  braku możliwości odczytu, zostanie przekazana krótka inf. o tym fakcie poprzez umieszczenie jej w skrzynce lub na ogrodzeniu posesji. W takim przypadku prosimy o dokonanie odczytu w do dnia 24.05.2019r. we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i  przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-08-04 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 882 870