+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych


autor: Lidia Urbaś
Obowiazkowa segregacja 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2019_1.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (I PÓŁROCZE) – CHMIELNIK <<I_polrocze_2019_2.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2019_3.pdf>>

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 R. (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <II_polrocze_2019_4.pdf>>


U W A G A

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik
obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek gromadzić wytworzone na nieruchomości odpady komunalne w workach lub pojemnikach oznaczonych odpowiednimi napisami, z zachowaniem następującej kolorystyki:

  • worek koloru niebieskiego

– oznaczony napisem „Papier” – do gromadzenia papieru,

  • worek koloru zielonego

– oznaczony napisem „Szkło” – do gromadzenia szkła,

  • worek koloru żółtego

– oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,

  • pojemnik lub worek koloru brązowego

– oznaczony napisem „Bio” – do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,

  • pojemnik lub worek koloru czarnego

– do gromadzenia pozostałych odpadów zmieszanych.

Mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązani są gromadzić odpady niesegregowane (zmieszane) w pojemniku lub worku koloru czerwonego.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad segregacji, zawarte są w ulotce Zasady segregacji odpadów komunalnych” - pdf


Zasady segregacji odpadów komunalnych w pliku PDF
<<2018_zasady_segregacji.pdf2018_zasady_segregacji.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 367 420