+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych


autor: Marek Czarnota

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14.04.2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2020-2029 - aktualizacja, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 19.05.2023 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.chmielnik.pl  wraz z projektem strategii do dnia 19.05.2023 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_chmielnik

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Chmielnik e-PUAP /s996rvp8do/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.czarnota@chmielnik.pl

3) Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 10.05.2023 r. o godz. 16:30 na sali posiedzeń UG Chmielnik.

Konsultacje potrwają od 14.04.2023 r. do 19.05.2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.


PLIKI DO POBRANIA
<<zaproszenie.doc (Plik doc 0,03 MB)>>
<<zarzadzenie_kosultacje.pdf (Plik pdf 0,22 MB)>>
<<SR-aktualizacja.pdf (Plik pdf 5,17 MB)>>
<<SR-aktualizacja.docx (Plik docx 9,9 MB)>>
<<formularz_konsultacji.docx (Plik docx 0,03 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 221