+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych


autor: M.Czarnota
Dostosowanie parteru 

„Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych”

Gmina Chmielnik realizuje zadanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych”. 

Wartość otrzymanego grantu: 191 430,42 zł,  finansowanego z następujących źródeł tj.: ze środków europejskich w kwocie 161 337,55 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 30 092,87 zł. 

Realizacja operacji ma na celu zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy w Chmielniku. 

W wyniku realizacji projektu na parterze Urzędu Gminy powstanie nowy, wydzielony obiekt, w którym będzie można załatwić wszelkie urzędowe sprawy tj. powstaną dwa punkty obsługi petentów w tym jeden na potrzeby Urzędu Gminy i jeden na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kasa w celu uiszczania wszelkich podatków i opłat. Ponadto utworzony zostanie punkt obsługi ogólny, gdzie będzie można załatwić skomplikowane sprawy w zależności od charakteru danego postępowania. Dopełnieniem przedsięwzięcia będzie przystosowane ciągów komunikacyjnych i toalet, montaż urządzeń technicznych (pętle indukcyjne) oraz kompleksowe oznaczenie pomieszczeń budynku. Przewidziane jest również przygotowanie profesjonalnej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji operacji: czerwiec 2023 r.


Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych w pliku PDF
<<Dostosowanie_parteru.pdf (Plik pdf 0,42 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 162