+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 we wsi Chmielnik


autor: Grażyna Małgorzata Drążek
Odnowy Wsi F1 
Odnowy Wsi F2 

Realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 we wsi Chmielnik

Wieś Chmielnik, podobnie jak w roku ubiegłym, realizowała na swoim terenie zadanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Program ten umożliwia sołectwom realizację, przy udziale samorządu gminy, inicjatyw pochodzących od członków różnych grup aktywnie funkcjonujących w przestrzeni danej wsi.

Celem tegorocznym naszych działań była aktywizacja społeczności wiejskiej oraz zwiększenie możliwości integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i wzrost aktywności ich działań. W ramach tych założeń, w bieżącym roku zostało wykonane zadanie pod nazwą „Zwiększenie funkcjonalności obiektu Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego poprzez zakup niezbędnego do organizacji imprez wyposażenia – (mobilna scena teatralna, oświetlenie sceniczne)”.

Realizacja zadania objęła:
1) zakup i montaż „Mobilnej sceny teatralnej” o wymiarach 6m x 4m i wysokości regulowanej 40-60 cm;
2) zakup oświetlenia scenicznego;

Kompletna scena składa się z aluminiowych podestów scenicznych, nóg teleskopowych, barierek ochronnych, schodów modułowych, zestawu łączników, klamr i uchwytów oraz zasłon do podestów.
Komplet oświetlenia scenicznego to lampy, statywy z pokrowcami oraz przewody i pilot.
Wartość zrealizowanego w ramach PPOW projektu wynosiła łącznie 28 799,87 zł w tym:
- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego – 12 000,00 zł;
- środki własne Gminy Chmielnik – 16 799,87 zł.

Ponadto ze środków własnych Gminy Chmielnik, w miesiącu wrześniu br. doposażyliśmy salę widowiskową i nasza mobilna scena teatralna otrzymała profesjonalne systemy szynowe oraz dekoracje tkaninowe. Powstała nowa odsuwana elektrycznie kurtyna z przodu sceny oraz szyny manualne z tyłu i z boków sceny, które w zestawie tworzą, na zapleczu sceny, tak potrzebne uczestnikom występów kulisy.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Chmielnik a jego wartość wyniosła łącznie 21 650,00 zł.

Mobilna scena teatralna została ustawiona w dużej sali widowiskowej Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego i służyć będzie poprawie warunków oraz poszerzeniu możliwości aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej wsi Chmielnik. Zakupione i zamontowane wyposażenie podniesie standard oraz funkcjonalność placówki w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej i młodzieży szkolnej. Po kompleksowym wykonaniu w/w zadania poprawiła się w istotny sposób możliwość realizacji wielu działań kulturowych, koncertów, spektakli teatralnych i innych widowisk organizowanych przez miejscowe zespoły teatralne i wokalno-taneczne.

Dziękujemy partnerom projektu, mieszkańcom wsi Chmielnik za pracę własną i poświęcony czas oraz za wszelką pomoc przy realizowaniu zadania.
Dziękujemy również wykonawcom poszczególnych elementów zadania za ich fachową realizację oraz praktyczne uwagi podczas wykonywania zleceń.

Grażyna Małgorzata Drążek
Lider Grupy Odnowy Wsi Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 220