+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


autor: L.Urbaś
CEEB dla wlaścicieli i zarządców 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój 37.

Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 237