+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy


autor: M.Czarnota
Podpisanie porozumienia 

Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy

Z radością informujemy, że w minionym tygodniu Wójt Gminy Chmielnik podpisał dwie umowy dotacyjne na realizacje zadań związanych z doposażeniem jednostek OSP z terenu gminy.

Projekty są realizowane są w ramach Funduszu Solidarności, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniesie łącznie 305 000,00 zł.

Realizacja projektów ma na celu poprawienie ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy, znacząco zwiększy się poziom bezpieczeństwa na terenie działalności doposażonych jednostek. Przedmiotem przedsięwzięć jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Chmielnik, dostawa używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wola Rafałowska, zakup umundurowania specjalnego dla OSP Błędowa Tyczyńska Wieś i OSP Zabratówka oraz zakup pompy szlamowej dla OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. Pomoc udzielona przez Ministra Sprawiedliwości jest w tym momencie szczególnie cenna dla naszych strażaków ochotników, ponieważ w bieżącym roku ponieśli oni duże straty w sprzęcie i wyposażeniu spowodowane czerwcowa powodzią.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 802 942