+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Chmielnik – Borówki


autor: M.Wdowik-Reczek

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Chmielnik – Borówki

Informujemy, że uszkodzony i zamknięty most w ciągu powiatowej Chmielnik – Borówki będzie odbudowany. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie prowadzi postepowanie przetargowe majce na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.
Odbudowa mostu w/w drogi będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego oraz budowie nowego obiektu o normatywnych parametrach, tj. mostu stałego żelbetowego o długości około 16 m i szerokościach użytkowych: jezdnia – 6,0 m i lewostronny chodnik dla pieszych – 2,0 m. W ramach robót zostaną również przebudowane odcinki dojazdów do mostu oraz wyprofilowane i umocnione skarpy rzeki w obrębie obiektu.

Przewidywany termin realizacji robót – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na czas realizacji robót zostanie zapewniona przez Wykonawcę kładka/przejście dla pieszych łącząca brzegi rzeki.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 624 145