+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik


autor: M.Czarnota
Siec kanalizacyjna 

                                                                                               

"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 16.06 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 581 234,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Realizacja operacji ma na celu poprawienie stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Chmielnik – Donatka, Wola Rafałowska – Michałki) o łącznej długości ok. 2,5 km sieci i budowę dwóch odcinków wodociągu gminnego (przysiółki Chmielnik – Donatka, Chmielnik - Zaganianka) o łącznej długości ok. 1,6 km sieci.

Termin realizacji operacji: czerwiec 2021 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 802 915