+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Powszechny Spis Rolny 2020


autor: M.Wdowik-Reczek
Powszechny Spis Rolny 
Powszechny Spis Rolny 

Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych PSR 2020

Wójt Gminy Chmielnik działając jako Gminny Komisarz Spisowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1728) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2020. Na terenie gminy Chmielnik zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów spisowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Wnioski (wg wzoru) należy składać do 8 lipca 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik, Chmielnik 50 (II piętro, pokój 32), w godz. 715 do 1515 lub przesłać na adres: Urząd Gminy,  36-016 Chmielnik 50. Decyduje data wpływu do urzędu.

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Wdowik-Reczek, tel. 17 2296606, 17 2304041, e-mail: sekretarz@chmielnik.pl

Wniosek.pdf


Pliki do pobrania

PSR_2020_Procedura_naboru.pdf

Informacje_RODO_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

Wyciag_z_instrukcji_organizacyjnej_psr_w_2020_r.pdf

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 648 013