+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Urząd Gminy informuje, że począwszy od dnia 25.05.2020 roku przywróca bezpośrednią obsługę stron.


autor: M.Wdowik-Reczek
Ogloszenie 

Chmielnik, 22.05.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy informuje, że począwszy od dnia 25.05.2020 roku przywrócona będzie bezpośrednia obsługa stron, przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

  • Zostanie uruchomiona Kasa Urzędu, tj. możliwe będzie dokonanie wpłat, ale jedynie w godz. od 730 do 1130. Płatności można dokonywać również przelewem oraz w Banku Spółdzielczym (druki do wpłat są wyłożone na stoliku przed bankiem, a wpłata w banku nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych opłat). Poza wyznaczonymi godzinami wpłaty nie będą przyjmowane.

  • W celu zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa, na stanowisku obsługi stron może przebywać tylko jedna osoba.

  • Nadal prosimy, jeżeli jest to tylko możliwe, o wnoszenie wniosków za pomocą komunikacji elektronicznej, poczty polskiej lub wrzucania do skrzynki umieszczonej w budynku Urzędu Gminy (parter wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych).

  • W każdej sprawie dotyczącej działań Urzędu można uzyskać pomoc merytorycznego pracownika nie tylko osobiście ale również drogą telefoniczną i e-mail.

Wszyscy poruszający się w przestrzeni publicznej, którą jest Urząd Gminy muszą posiadać zasłonięte usta i nos oraz zostaną poproszeni o zdezynfekowanie rąk przy wejściu na stanowisko pracy.

Wykaz telefonów i adresów e-mail

Stanowisko

Telefon

e-mail

Sekretariat

172304042, 172296606

sekretariat@chmielnik.pl
FAX

172304043, 172296600

 
Wójt

172292601

wojt@chmielnik.pl
Sekretarz

172304041

sekretarz@chmielnik.pl
Skarbnik

172304044

skarbnik@chmielnik.pl
Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

172296601

a.bolanowska@chmielnik.pl
Z-ca K-ka USC, sprawy gospodarki mieniem, prawa wodnego, promocji gminy i kultury

172296605

a.czarnota@chmielnik.pl
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii i ochrony p.pożarowej

172296605

p.jasinski@chmielnik.pl
Księgowość

172304047

 
Stanowisko ds. ochrony środowiska utrzymania czystości oraz ochrony zabytków

172304048

l.urbas@chmielnik.pl
Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz ewidencji opłat i ich egzekucji

172304048

m.chuchla@chmielnik.pl
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia (zezwolenia na alkohol, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

172304049

a.tereszkiewicz@chmielnik.pl
Informatyk i BHP

172304050

a.antosz@chmielnik.pl
Ewidencja Działalności Gospodarczej,
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi,

172304052

z.budak@chmielnik.pl
Inwestycje

172296609

a.ostrowski@chmielnik.pl
Rozwój Lokalny, transport zam. publiczne (projekty: instalacje OZE, wymiana piecy)

172296609

m.czarnota@chmielnik.pl
Kasa

172304054

m.skoczylas@chmielnik.pl
Podatki

172304055, 172296604

b.kedzior-olesiejuk@chmielnik.pl
Egzekucja należności podatkowych

172304055, 172296604

m.jaworska@chmielnik.pl
Podatek akcyzowy, faktury VAT

172304055, 172296604

i.kisala@chmielnik.pl
Referat Gospodarki Komunalnej (sprawy wod.-kan., drogi gminne)

172304059, k.781311222

p.misiewicz@chmielnik.pl
Oczyszczalnia ścieków

172304056

 
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (ZEAS)

172296608

zeas.kadry@chmielnik.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

172304062, 172296603

gops@gops.chmielnik.pl
Biblioteka

172296611

gbpchmielnik@op.pl

W ó j t

Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 624 161