+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Nabór na wolne stanowisko pracy - robotnik gospodarczy


Praca 

Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko:
robotnik gospodarczy (praca na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na istniejących sieciach wod.-kan.,
 • wymiana uszkodzonej armatury wod.-kan. zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.,
 • montaż i wymiana wodomierzy, kontrola zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń czy obiektów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (protokoły, notatki),
 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 • praca na obiektach oczyszczalni ścieków,
 • ogólne prace remontowo porządkowe.

Wymagania wskazane:

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • umiejętność instalowania urządzeń wod.- kan.,
 • prawo jazdy kat. B i T,
 • sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godz. nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wod-kan),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan, 
 • mile widziane uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • pracę w jednostce samorządu terytorialnego,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat uzależniona od stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV  i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@chmielnik.pl  lub pocztą na adres: 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „robotnik gospodarczy”. Do dokumentów należy załączyć „Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy”– do pobrania poniżej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: rodo@chmielnik.pl
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 m-ce od zakończenia procesu rekrutacji,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

W ó j t
Krzysztof Grad


Do pobrania:

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-10 20:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 562 886