+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej


Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej zorganizowanej i przeprowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabratówce, 36-017 Zabratówka 41, w okresie od 08.03.2014 do 27.07.2014 r., na terenie Gminy Chmielnik, na podstawie decyzji nr SC.5311.1.2014  z dnia 06.03.2014 r. wydanej przez Wójta Gminy Chmielnik z przeznaczeniem na następujące cele:

  • realizacja zadań związanych z fundacją sztandaru oraz z obchodami jubileuszu 80-lecia OSP w Zabratówce

Zbiórka publiczna została przeprowadzona w formie dystrybucji cegiełek. Podczas zbiórki zebrano łącznie 8 890,00 zł, (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Stowarzyszenie  nie przeprowadziło zbiórki w formie zbierania ofiar w naturze.

Kwota 8 890,00 zł wynikająca z rozliczenia zbiórki publicznej została wydatkowana na następujące cele:

1.   Wykonanie sztandaru, okucia, zakup grawerowanych gwoździ – 6 348,69 zł

2.  Koszty zakupu niezbędnych materiałów i produktów związanych z organizacją uroczystości – 2 541,31 zł 

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 0,00 zł

Prezes OSP
/Zenon Sroka/

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-26 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 729 448