+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Spalanie odpadów w piecach domowych


Wójt Gminy Chmielnik informuje !!!


W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego w sprawie ryzyka wystąpienia w 2013 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego, informuję że analiza wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazała ryzyko przekroczenia w 2013 r. dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 na obszarze Jarosławia, Jasła, Mielca i Niska.

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 wzrastają w sezonie zimowym, co powodowane jest głównie przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń pyłów w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów to: dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, osoby o obniżonej odporności organizmu oraz osoby starsze. Zanieczyszczenia pyłowe przenikając do organizmu człowieka mogą powodować zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Przypominam, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach „kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna do 5 000 zł”.

W celu uświadomienia Państwu zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą  spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych udostępniamy film  zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który znajduje  się pod następującym adresem:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/srodowisko

W celu poprawy jakości powietrza w województwie Zarząd Województwa Podkarpackiego opracowuje plan działań krótkoterminowych, który określać będzie m.in. sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczenia stężeń określonych substancji w powietrzu.


Wójt Gminy Chmielnik


2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-26 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 729 432