+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2012 - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - KRZYWA


Zawody sportowo – pożarnicze są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Strażacy ochotnicy z Gminy Chmielnik co roku poświęcają wiele czasu i zaangażowania w przygotowania do zawodów. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne, a także osiągają coraz lepsze rezultaty czasowe w  ćwiczeniach. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy osobom poszkodowanym.

W niedzielę 10 czerwca 2012 roku strażacy po raz kolejny mieli okazję zaprezentować swoje przygotowanie sportowe w trakcie Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chmielnik, które odbyły się na działce położonej obok remizy OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. W szranki o czołowe lokaty i puchary stanęło 7 drużyn męskich „grupy A” (2 drużyny wystawiła OSP Zabratówka). Na obiekcie zawodów startowały także 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, działające przy jednostce OSP Zabratówka i OSP Chmielnik, były to dwie drużyny w grupie chłopców i jedna w grupie dziewcząt.

Zawody Gminne rozpoczął uroczysty przemarsz wszystkich uczestniczących w imprezie jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP Gminy Chmielnik druh Marek Czarnota. Zawodami kierował Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chmielniku druh Jan Kucaj, natomiast nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, na czele której stanął brygadier Roman Górski.
Na tor sztafety pierwsze wkroczyły młodzieżowe drużyny, które startowały według Międzynarodowego regulaminu zawodów CTiF. Są to młode druhenki i druhowie od 10 do 16 lat. Konkurencje stanowią sztafeta pożarnicza z przeszkodami 400 metrów i pożarniczy tor przeszkód, podczas pokonywania którego liczy się nie tylko czas, ale również poprawność wykonywanych czynności oraz zdyscyplinowanie zawodników.
Po ukończeniu zawodów przez młodszych druhów. rozpoczęły się zmagania drużyny starszych w „grupie A", które rywalizowały w dwóch konkurencjach tj.: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczeniu bojowym. Ćwiczenie bojowe polega na zbudowaniu linii ssawnej od motopompy do zbiornika z wodą, linii głównej i dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża, podaniu wody i obróceniu prądem wody  tarczy oraz przewróceniu pachołków w końcowej części toru.
Zawody przebiegły w sportowej i przyjaznej atmosferze, wszystkie drużyny w trakcie startów wykorzystywały swoje maksymalne umiejętności i sprawność fizyczną. W konkurencjach z udziałem drużyn męskich rywalizacja była wyrównana, ponieważ zespoły były bardzo dobrze przygotowane do startu. Przebieg poszczególnych ćwiczeń był niejednokrotnie dramatyczny i zaskakujący, co było dodatkową atrakcją dla licznie zgromadzonych kibiców Po niezwykle zaciętej rywalizacji prowadzonej w duchu sportowej idei „fair play” zwycięzcami w kategorii męskiej okazali się druhowie z drużyny OSP Zabratówka II.

Klasyfikacja końcowa w „grupie A” przedstawia się następująco:

1. miejsce OSP Zabratówka II                           - z wynikiem 119,22 pkt.

2. miejsce OSP Zabratówka I                            - z wynikiem 123,32 pkt.

3. miejsce OSP Chmielnik                                 - z wynikiem 144,18 pkt.

4. miejsce OSP Błędowa. Tyczyńska - Krzywa     - z wynikiem 145,68 pkt.

5. miejsce OSP Wola Rafałowska                      - z wynikiem  150,59 pkt.

6. miejsce OSP Borówki                                   - z wynikiem 189,58 pkt.

7. miejsce OSP Błędowa Tyczyńska -Wieś         - z wynikiem  196,38 pkt.

 

W skład zwycięskiej drużyny z Zabratówki II weszli druhowie: Błażej Gwizdała, Krystian Kusz, Grzegorz Krzywonos, Krystian Olszowy, Sławomir Piotrowski, Eryk Rajzer, Patryk Rajzer, Mateusz Szczepański i Tomasz Szczepański.

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych bezkonkurencyjna była młodzież z OSP Zabratówka.
Klasyfikacja końcowa MDP chłopców przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 1013,88 pkt.
2. miejsce MDP OSP Chmielnik                            - z wynikiem  890,40 pkt.

 

Klasyfikacja końcowa MDP dziewcząt przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 964,87 pkt

W drużynie młodzieżowej dziewcząt z Zabratówki startowały: Paulina Pieńczak, Katarzyna Ciura, Julia Piwońska, Natalia Piwońska, Julia Szczepańska, Natalia Szczepańska, Marzena Litwin, Edyta Madera, Patrycja Lekka, Andżelika Hawro, Andżelika Piotrowska i Ewelina Hadam. W  skład drużyny chłopców weszli: Witold Gonek, Krzysztof Kusz, Krystian Rajzer,  Sebastian Kmiotek, Dariusz Bała, Kamil Kozieł, Hubert Kozieł, Marcin Chmiel, Przemysław Helwin, Józef Kołdarz, Konrad Hawro, Paweł Ciura i Mirosław Wała.  
Warto podkreślić, że po kilku latach przerwy udział w zawodach wzięli chłopcy z MDP Chmielnik, którzy mimo braku doświadczenia zaprezentowali bardzo dobrą formę sportową.
Po zakończeni startów drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. Wręczenia nagród dla najlepszych drużyn dokonali Wójt Gminy Pan Krzysztof Grad i Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie brygadier Stanisław Kuźniar. Zaproszeni goście podziękowali strażakom za pracę włożoną w organizacje zawodów oraz podkreślili wysoki poziom sportowy startujących drużyn. Następnie strażacy zaprosili wszystkich uczestników zawodów na skromny poczęstunek.

Organizatorami tegorocznych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chmielniku i Gmina Chmielnik przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Oceniając tegoroczne zawody w Błędowej Tyczyńskiej warto podkreślić, zarówno bardzo dobrą atmosferę w jakiej one przebiegały jak i ich znakomitą organizację, za którą słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak sprawnego ich przebiegu, a w szczególności ich gospodarzom strażakom z jednostki OSP Błędowa Tyczyńska - Krzywa z druhem Prezesem  Bogdanem Oślizło i  Naczelnikiem Wiesławem Muriasem na czele.

 

 

  


Marek Czarnota

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-26 13:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 729 491