+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Aktualności


Plakat szkoly podtawowe i świetlice 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zaproszenie dla uczniów szkół podstawowych i świetlic pozaszkolnych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym.

"Kultura i tradycja w moim narodzie"

Termin przesyłania prac do 19 maja 2021 r.

Punkt spisowy 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

PUNKT SPISOWY

Urząd Gminy w Chmielniku
Pokój nr 39
Tel.: 17 22 96 606

NSP 2021 loteria 
Konkurs 

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Szczegóły na stronie: https://loteria.spis.gov.pl/

Pytania w NSP 2021 

Już 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Na stronie spis.gov.pl została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Ogłoszenie 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Chmielnik 

O G Ł O S Z E N I E 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną oraz znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców z dniem 15.03.2021 r. (poniedziałek) wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron w Urzędzie Gminy Chmielnik.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny na podane numery telefonów oraz korzystanie z obsługi przez Internet. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, zostanie umówione spotkanie przy zachowaniu maksymalnych możliwych środków bezpieczeństwa.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać za pomocą komunikacji elektronicznej, pocztą polską lub pozostawiać w specjalnie zainstalowanej skrzynce w budynku Urzędu Gminy (parter, wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych). Tam również zainstalowano telefon do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych GOPS i ZEAS.

Przepraszamy za utrudnienia i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Sekretariat Urzędu Gminy 172296606, e-mail sekretariat@chmielnik.pl

Kasa Urzędu pozostaje czynna w godz. od 7:30 do 11:30. Prosimy jednak, jeżeli jest to tylko możliwe o dokonywanie płatności przelewem.

Wpłaty należnych podatków i opłaty za wodę i ścieki można dokonywać na konto Urzędu Gminy nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu o wysokości tej opłaty.

Wszyscy poruszający się w przestrzeni publicznej, którą jest Urząd Gminy muszą posiadać zasłonięte usta i nos oraz powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do Urzędu.


Wykaz telefonów i adresów e-mail

Stanowisko

Telefon

e-mail

Wójt

172304040, 172292601

wojt@chmielnik.pl
Sekretarz

172304041

sekretarz@chmielnik.pl
Skarbnik

172304044

skarbnik@chmielnik.pl
Sekretariat

172304042, 172296606

sekretariat@chmielnik.pl
FAX

172304043, 172296600

Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

172304045, 172296601

a.bolanowska@chmielnik.pl
Z-ca K-ka USC, sprawy gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz kultury

172304046, 172296605

a.czarnota@chmielnik.pl
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii i ochrony p.pożarowej

172304046, 172296605

p.jasinski@chmielnik.pl
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

172296605

a.dziadula@chmielnik.pl
Księgowość

172304047

m.murias@chmielnik.pl
Referat OchronyŚrodowiska i Gospodarki Odpadami

(wycinka drzew, deklaracje na śmieci, azbest, opieka nad zwierzętami)

172304048

l.urbas@chmielnik.pl
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, działalności gospodarczej, sportu i zdrowia

172304049

a.tereszkiewicz@chmielnik.pl
Informatyk i BHP

172304050

a.antosz@chmielnik.pl
Promocja, zamówienia publiczne (podprogowe), projekty parasolowe, archiwum zakładowe

172304052

m.chuchla@chmielnik.pl
Inwestycje

172304053, 172296609

a.ostrowski@chmielnik.pl
Rozwój Lokalny, zamówienia publiczne

172304053, 172296609

m.czarnota@chmielnik.pl
Kasa

172304054

m.skoczylas@chmielnik.pl
Podatki

172304055, 172296604

b.kedzior-olesiejuk@chmielnik.pl
Egzekucja należności podatkowych

172304055, 172296604

m.jaworska@chmielnik.pl
Podatek akcyzowy, faktury VAT

172304055, 172296604

i.kisala@chmielnik.pl
Referat Gospodarki Komunalnej (sprawy wod.-kan., drogi gminne)

172304059, 781311222

p.misiewicz@chmielnik.pl
Oczyszczalnia ścieków

172304056

 

Dzień Sołtysa 

Życzenia z okazji Dnia Mężczyzny 

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych i pochodzących z remontów oraz chemikaliów będących odpadami niebezpiecznymi odbędzie się w dniach:

9 marca 23 marca
Chmielniku (baza gminy - obok sklepu Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
Delikatesy Centrum w Chmielniku) Borówki (plac przy Domu Ludowym)
Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

Prosimy o dostarczanie odpadów tylko we wskazanych dniach w godzinach od 9:00 do 17:00. 

Odpady typu szyby i zderzaki samochodowe oraz elementy tapicerki samochodowej nie stanowią odpadów komunalnych i nie podlegają zbiórce!

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 17 23 04 048

Życzenia na Dzień Kobiet 

NSP 2021 
Artukul reklamowy NSP 
Plakat NSP 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

Zawiadomienie Wola Rafałowska 
Zawiadomienie Chmielnik 

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

„Uchwała antysmogowa” co warto o niej wiedzieć.

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązuje uchwała Nr LII/8691/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarach województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 2498), tzw. „uchwała antysmogowa”.

Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, kominków i piecy) eksploatowanych zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, niezależnie od posiadanego prawa własności do miejsca użytkowania instalacji. Określone niniejszą uchwałą ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Zgodnie z ww. uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 r. można instalować tylko kotły, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (*treść poniżej).

Uchwała antysmogowa wprowadza również okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na paliwo stałe, których zakup (data zakupu źródła ciepła potwierdzona dowodem zakupu lub innym dokumentem) nastąpił przed dniem wejścia w życie uchwały, tj.:

 • instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2022 r.;
 • instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2024 r.;
 • instalacje eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2026 r.;
 • instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2028 r.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania emisyjne lub których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Kominki, które nie będą spełniać tych wymagań będą musiały zostać wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II wyżej cytowanego Rozporządzenia Komisji (UE) (*treść poniżej).

Uchwała oprócz wymagań dotyczących użytkowanych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, wprowadza również zakaz stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanychz wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej (drewno, pelet, słoma i inne), której wilgotność w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Z uwagi że „uchwała antysmogowa” stanowi prawo miejscowe, do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez mieszkańców jej wymagań zobowiązane zostały gminy, na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Na terenie Naszej Gminy kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Chmielnik pracownicy urzędu gminy. Podstawę do podjęcia kontroli stanowi:

 • zgłoszenie dokonywane przez mieszkańców do Urzędu Gminy Chmielnik przyjmowane pod nr tel. 17 22 96 606 lub 17 23 04 048 oraz na adres e-mail: sekretariat@chmielnik.pl lub pocztowy: 36-016 Chmielnik 50 (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz wskazać nr nieruchomości którego dotyczy zgłoszenie),
 • własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Chmielnik,
 • brak odbioru odpadów komunalnych, zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Chmielnik w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów komunalnych i paliw niedozwolonych.

Czynności kontrolne wykonywane są bez wcześniejszego zawiadomienia, w obecności właściciela lub dorosłego domownika który zobowiązany jest, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli. Osoba kontrolowana winna udostępnić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące instalacji grzewczej, np. dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania, certyfikaty, które potwierdzą spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji oraz certyfikat jakościowy określający parametry węgla, który należy pozyskać przy zakupie opału.

Za nieprzestrzeganie „uchwały antysmogowej” przewidziane zostały sankcje na podstawie art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń zgodnie z którymi „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa podlega karze grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 złotych”, jeśli wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu.

W opisanej powyżej „uchwale antysmogowej” wyznaczono okresy przejściowe dające możliwość dostosowania instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych do wymogów uchwały m. in. poprzez skorzystanie z dofinansowań na ich wymianę.

Jedną z formy dofinansowania jest dotacja i/lub pożyczka udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej m. in. Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl oraz pod numerem telefonu 17 853 63 61 (wew. 222 lub 333).

W ubiegłym roku mieszkańcy gmin należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego mogli skorzystać również z dofinansowania w ramach projektu pn. „Wymiana źródła ciepła na terenie ROF”, który obejmował m. in.

1. wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do współpracy z istniejącym zasobnikiem,
 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej użytkowej w sposób przepływowy)

2. wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zasypem paliwa.

W ramach naboru przeprowadzonego w miesiącach od lutego do listopada 2020 roku na terenie naszej gminy złożonych zostało 48 wniosków. Kolejny nabór na wymianę źródeł ciepła planowany jest na marzec/kwiecień br. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej ROF www.rof.org.pl oraz Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl

Głównym celem zarówno uchwały antysmogowej jak i różnych form dofinansowania jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz wyeliminowanie kotłów na paliwo stałe które nie spełniają standardów jakości spalin, tzw. “kopciuchów”. Dlatego zachęcamy do korzystania z oferowanych programów i projektów, gdyż działania te z pewnością przełożą się na poprawę jakości powietrza w regionie, a w konsekwencji zapewnią zdrowie i komfort życia mieszkańców.

 

* Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Załącznik nr II pkt 1. Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne;

W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

 Załącznik nr II pkt 2a. Wymogi dotyczące informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotłów na paliwo stałe muszą być zapewniane następujące informacje o produkcie:

a. w instrukcji obsługi dla instalatorów i użytkowników oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów:

 1. informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
 2. wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe;
 3. instrukcje dotyczące właściwego sposobu eksploatacji kotła na paliwo stałe oraz wymogów jakościowych dotyczących paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;
 4. w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe przeznaczonych dla kotłów na paliwo stałe oraz obudów kotłów na paliwo stałe, w których mają być montowane takie źródła ciepła – ich charakterystyka, wymogi dotyczące montażu (celem zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu odnośnie do kotłów na paliwo stałe), oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta.
Przedłużono nabór do 16 lutego 2021 r. 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 

Chmielnik, dnia 29 stycznia 2021 roku.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021, Pan Krzysztof Grad – Gminny Komisarz Spisowy w Chmielniku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Chmielniku. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b. format pliku – JPG,
  c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  a. imię (imiona) i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. adres zamieszkania,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail,
 2. oświadczenie o:
  a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@chmielnik.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Chmielniku – nr tel. 17 2296606 e-mail: spis@chmielnik.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Chmielniku.

II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
- pocztą tradycyjną na adres: 36-016 Chmielnik 50,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@chmielnik.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_naborze_na_rachmistrzow.pdf (Plik pdf 0,4 MB)
 2. Regulamin_naboru_rachmistrzow_spisowych_do_NSP_2021_v.22.01.2021.pdf (Plik pdf 0,45 MB)
 3. Formularz_kandydat_na_rachmistrza_NSP_2021.pdf (Plik pdf 0,17 MB)
 4. Formularz_kandydat_na_rachmistrza_NSP_2021.docx (Plik docx 0,02 MB)
#SzczepimySię 

Narodowy Program Szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
na terenie Gminy Chmielnik

W związku z Narodowym Programem szczepień, Gmina Chmielnik uruchomiła specjalny nr telefonu dedykowany osobom niepełnosprawnym i osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, pod którym można zgłaszać potrzebę dowiezienia do punktu szczepień – tel. 17 2304343 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30) oraz uzyskać informację na temat szczepień.

Na terenie Gminy Chmielnik funkcjonować będzie 1 punkt szczepień - Ośrodek Zdrowia w Chmielniku (Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie), 36-016 Chmielnik 50a, tel. 17 2296619

Szczegółowe informacje na temat szczepień dostępne są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod bezpłatnym, całodobowym numerem tel. 989


Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw
COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy
Twoja grupa!

Samochód ratowniczo–gaśniczy 
Samochód ratowniczo–gaśniczy 
Umundurowanie specjalne 

W grudniu strażacy z terenu naszej gminy wzbogacili się o nowy sprzęt i wyposażenie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku odebrała nowy lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd jest fabrycznie nowy, zbudowany na podwoziu Opla Movano. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2299 cm³ i mocy 163 KM. Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposażenie zabudowy kontenerowej:

- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy wodno- pianowy, linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- agregat prądotwórczy,
- wyciągarka elektryczna,
- piła do betonu i stali,
- pilarka do drewna,,
- torba medyczna PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna,
- radiostacja samochodowa, 2 radiostacje nasobne.

W tym samie czasie druhowie z Woli Rafałowskiej otrzymali używany lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd wyprodukowany w 2008, zbudowany jest na podwoziu Forda Transita. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2404 cm³ i mocy 115 KM. Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposażenie zabudowy kontenerowej:

- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy, linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- wyciągarka elektryczna.

Z kolei OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa pozyskała nową motopompę szlamową Honda WTX 30 o wydajności min. 1210 l/min.  Natomiast jednostki OSP Błędowa Tyczyńska -  Wieś i OSP Zabratówka zostały doposażone łącznie w 12 kpl ubrań specjalnych. Jest to nowoczesne trzyczęściowe umundurowanie przeznaczone do działań ratowniczych.

Cały wyżej wymieniony sprzęt i wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 363 580,00 zł, z czego 293 580,00 zł zostało pokrytych z dotacji. Realizacja projektu jest dużym wzmocnieniem potencjału ratowniczego strażaków OSP. Jest to szczególnie ważne, gdyż w ubiegłym roku jednostki z terenu gminy poniosły duże straty sprzętowe. Nasi strażacy będą mogli teraz szybciej i sprawniej ratować życie i mienie ludzkie podczas działań ratowniczych.

Ford Transit MCA 
Ford Transit MCA 

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

W bieżącym miesiącu Gmina Chmielnik zakupiła samochód osobowo-ciężarowy Ford Transit MCA. Pojazd jest fabrycznie nowy, posiada podwójną kabinę (siedmioosobową) oraz skrzynię ładunkową o ładowności 1000 kg. Samochód został zakupiony w celu doposażenia naszych służb komunalnych i ma wspomagać bieżące  utrzymanie infrastruktury gminnej. Koszt zakupu wyniósł 126 690 zł.

Mala architektura 02 
Mala architektura 03 
Mala architektura 01 

                        

Zakończono realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki”

Informujemy o zakończeniu ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji. W Borówkach oddano do użytku nowy obiekt rekreacyjno-sportowy. 

Przedmiotem przedsięwzięcia było zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. Miejsce wybrane na lokalizację projektu, to obszar przestrzeni publicznej wokół Domu Ludowego w Borówkach. Do tej pory wskazany wyżej teren był częściowo niezagospodarowany, dlatego też postanowiono zaprojektować obiekt, który będzie łączył w sobie zalety miejsca rekreacji, wypoczynku i atrakcji turystycznej.

Zakres inwestycji objął budowę mini siłowni zewnętrznej (2 urządzenia) i placu zabaw (4 urządzenia). Dopełnieniem projektu była budowa alejek z kostki, montaż ławek, montaż tablicy z informacjami turystycznymi, wykonanie ogrodzenia i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Obiekt przeznaczony jest  dla wszystkich grup wiekowych. Wyposażenie tak dobrano, tak aby spełniało wymagania norm bezpieczeństwa i posiadało wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczeniu urządzeń w terenie wzięto pod uwagę jego cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Dzięki realizacji operacji powstało  mini centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas mogą spędzać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt jest ogólnodostępny, wszyscy chętni mogą korzystać z niego nieodpłatnie.

Projekt uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 31 496,00 zł, co stanowi ok. 56% wartości przedsięwzięcia.

Byc jak Ignacy 
 

Być jak Ignacy

Ogólnopolski projekt „Być jak Ignacy” w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej.

W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej należący do koła naukowego „Młodzi naukowcy”, pod przewodnictwem pani Pauliny Pelc biorą udział w V edycji ogólnopolskiego projektu p.n. „Być jak Ignacy”. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a patronem honorowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. To właśnie im najbardziej potrzebne są dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu. Wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia.

Zajęcia na dzień dzisiejszy odbywają się w formie on-line i dotyczą czterech bloków tematycznych: energii, ekologii, transportu oraz nowych technologii.

Przed uczestnikami koła naukowego wiele zadań, eksperymentów  i doświadczeń. Ponadto „Młodzi naukowcy” spróbują swoich sił w konkursie, którego celem jest:

 1. popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
 2. rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
 3. popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
 4. popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
 5. kształtowanie postaw patriotycznych,
 6. promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu,  i tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Paulina Pelc nauczyciel biologii

Podpisanie porozumienia 

Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy

Z radością informujemy, że w minionym tygodniu Wójt Gminy Chmielnik podpisał dwie umowy dotacyjne na realizacje zadań związanych z doposażeniem jednostek OSP z terenu gminy.

Projekty są realizowane są w ramach Funduszu Solidarności, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniesie łącznie 305 000,00 zł.

Realizacja projektów ma na celu poprawienie ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy, znacząco zwiększy się poziom bezpieczeństwa na terenie działalności doposażonych jednostek. Przedmiotem przedsięwzięć jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Chmielnik, dostawa używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wola Rafałowska, zakup umundurowania specjalnego dla OSP Błędowa Tyczyńska Wieś i OSP Zabratówka oraz zakup pompy szlamowej dla OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. Pomoc udzielona przez Ministra Sprawiedliwości jest w tym momencie szczególnie cenna dla naszych strażaków ochotników, ponieważ w bieżącym roku ponieśli oni duże straty w sprzęcie i wyposażeniu spowodowane czerwcowa powodzią.

Plakat wspieraj seniora 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program "Wspieraj Seniora"

"Wspieraj Seniora w Gminie Chmielnik"

 

Plakat w PDF i JPG

Święto niepodleglości 

Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami wynikającymi z pandemii covid-19 przekazuję informację, że w bieżącym roku nie odbędą się coroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
W imieniu mieszkańców Gminy zostaną złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy pomniku /obok Kościoła w Chmielniku/ oraz przy obelisku zlokalizowanym przy Gminnym Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku.
Miejmy nadzieję, że zły i niepewny czas minie i w przyszłym roku spotkamy się, aby wspólnie uczcić to ważne Święto!

Z pozdrowieniami

Grażyna Małgorzata Drążek
Przewodnicząca Rady Gminy

Plakat dla seniora 
Plakat dla wolontariuszy 

Program "WSPIERAJ SENIORA"

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "WSPIERAJ SENIORA" adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.

M. Sroka - GOPS Chmielnik

Logo Niepodlegla 

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zachęcam do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez aktywne włączenie się w różne inicjatywy mające podkreślić wyjątkowość tego czasu.

Pragnę przypomnieć, że w tym roku organizuję 3 konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C. Są to:

 1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych Regulaminach. W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Wojewody tel. /17/ 867 12 49 lub /17/ 867 12 69 oraz pod adresem email: bw@rzeszow.uw.gov.pl  

Ponadto, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji "Niepodległa do Hymnu" i śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego, radośnie uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji „Niepodległa do hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”, zarejestrowano prawie 1000 lokalizacji, w których wspólnie śpiewano hymn. Zeszłoroczna odsłona akcji również cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a hymn wybrzmiał m.in. z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie, na Wawelu, na Placu Zamkowym w Warszawie, a nawet w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.

W tym roku akcja „Niepodległa do hymnu” po raz kolejny będzie jednym z pierwszoplanowych sposobów łączenia Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W trudnym dla wszystkich czasie pandemii nie zawsze możemy spotkać się razem, a śpiewanie w większym gronie może okazać się niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że tegoroczny 11 listopada nie zabrzmi dźwiękami Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy, by nawet w domu w samo południe przypomnieć sobie o sukcesie, jakim było odzyskanie Niepodległości w 1918 roku i w sposób symboliczny wspólnie świętować – wystarczy włączenie radia lub telewizji i zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jeśli możliwe będzie spotkanie się w Narodowe Święto Niepodległości w miejscu publicznym i wspólne odśpiewanie hymnu – pamiętajmy wówczas o bezpieczeństwie swoim i innych i o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Zapraszamy również do wykorzystania hashtagu #niepodlegladohymnu i zamieszczania informacji o akcji zarówno na Państwa stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, jak i zachęcenie wszystkich uczestników do tego samego.

Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wybrać akcję „Niepodległa do hymnu”. Warto skorzystać również z przygotowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” materiałów:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: hymn@niepodlegla.gov.pl

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie na Państwa terenie informacji o ww. wydarzeniach. W szczególności proszę o przekazanie do szkół, placówek oświatowych, domów kultury, świetlic, klubów młodzieżowych, placówek dziennego wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia.

Serdecznie zachęcam do udziału w ww. inicjatywach, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart


Szczegóły w załacznikach.

Wola Rafałowska - Odnowa wsi 

Wola Rafałowska, dnia 19 października 2020 r.

NASZA ŚWIETLICA "(od)NOWA"

Gmina Chmielnik, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, w bieżącym roku w porozumieniu z Radą Sołecką oraz mieszkańcami wsi Wola Rafałowska postanowiła zrealizować zadanie pn.:
"Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej".
W marcu br. został złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego a w lipcu zapadła decyzja, i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych dofinansowania od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wkład własny Gminy Chmielnik wynosił 10 500 złotych.

Od 16 sierpnia ostro zabraliśmy się do pracy w świetlicy.
Remont rozpoczęliśmy od usunięcia starych mebli, wykładzin i demontażu niektórych urządzeń (zadanie Partnera Projektu – Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej) oraz od przeróbek elektrycznych niezbędnych do podłączenia planowanych urządzeń.
Z pomocą przybył nam Pan Marcin i szybko dostosował sieć prądową do naszych potrzeb.
Zakupiliśmy materiały budowlane niezbędne do pracy i Pan Henryk zaczął od układania pytek na ścianie w części warsztatowej świetlicy oraz wyrównywania podłoża posadzki przed położeniem płytek.
Wszystkie ściany w pomieszczeniu warsztatowym i świetlicy trzeba było oczyścić ze starej odpadającej farby. Następnie ściany należało zagruntować odpowiednimi preparatami. Na tak przygotowane podłoże ścian i sufitów zaczęliśmy nakładać szpachlę a łącznie było tego ok. 300 m2.
Z uwagi na bardzo nierówne ściany powtórzyliśmy te czynności jeszcze raz.
Podczas remontu wyszły prace dodatkowe.  Trzeba było zakupić i wymienić drzwi, parapety i wykonać posadzkę w tej części świetlicy, gdzie dotychczas była wykładzina. Dodatkowe środki finansowe, na działania które nie były ujęte w planowanym pierwotnie zadaniu, otrzymaliśmy od Wójta Gminy Chmielnik Pana Krzysztofa Grada.

Pracowaliśmy codziennie od rana do wieczora i choć czasem sił brakowało to na drugi dzień znów przychodziliśmy by kontynuować remont.
Z każdym dniem coraz lepiej było widać efekt naszej pracy, co bardzo nas cieszyło i motywowało do dalszego wysiłku.

Po ułożeniu płytek na ścianie i na posadzce Pan Grzegorz rozpoczął montaż nowych mebli i urządzeń w zabudowie na zapleczu warsztatowym świetlicy a mieszkańcy rozpoczęli malowanie ścian i sufitów w pozostałych pomieszczeniach świetlicy.

Ogrom pracy wykonanej społecznie przy szpachlowaniu, czyszczeniu i malowaniu wykonali Panowie Marek, Sebastian, Seweryn, Wojciech, Adam, Krystian, Janusz, Zbigniew, Aleksander, Antoni, Patryk i Jan za co bardzo gorąco im dziękujemy.
Po zakończeniu prac malarskich wkroczyły „Nasze Panie” do sprzątania i czyszczenia pomieszczeń oraz ustawiania mebli. Bardzo dziękuję wszystkim Paniom za zaangażowanie, cierpliwość i wykonanie rożnych prac na każdym etapie remontu.

25 września 2020r. zakończyliśmy remont i urządzanie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej.
Obecnie mamy nowe, pięknie wymalowane i wyposażone pomieszczenia warsztatowe. „NOWA” świetlica, to pomieszczenia w których możemy organizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania towarzyskie dla wszystkich pokoleń oraz zebrania wiejskie czy wybory.
Bardzo nam dotychczas brakowało takiej wielofunkcyjnej i świetnie wyposażonej świetlicy jaką mamy dziś do naszej dyspozycji.
Świetlica jest wyposażona w projektor multimedialny, ekran o wymiarach 244/ 184 cm i zestaw nagłaśniający. W części warsztatowej mamy nową zabudowę meblowa ze zmywarką, płytę indukcyjną, piec konwekcyjny, okap oraz naczynia gastronomiczne, zestaw obiadowy i kawowy.

Uroczyste otwarcie świetlicy wraz z wydarzeniem promocyjnym pn. "Dzień zajęć otwartych" zaplanowane było do realizacji w nowo urządzonej świetlicy w Domu Ludowym na dzień 17 października 2020 r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń w tzw. „strefie czerwonej” w całym powiecie rzeszowskim impreza została odwołana w dniu 16.10.2020 r.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie realizacji naszego zadania. Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Panu Wójtowi Gminy Chmielnik za udostępnione środki finansowe.
Mieszkańcom Sołectwa Wola Rafałowska, radnym Rady Sołeckiej, partnerowi w projekcje - OSP w Woli Rafałowskiej, kierownikowi biblioteki czy grupie młodzieży oraz wszystkim tym, którzy służyli fachową wiedzą i pomocą przy  pracach wykonanych społecznie, przy realizacji zadania w naszym Sołectwie.

Z wyrazami szacunku:
Sołtys wsi Wola Rafałowska
Zdzisława Dubaj - Kaczor

Dzien Edukacji Narodowej 

Szanowni Państwo 
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Państwu za codzienny wkład pracy w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Dziękujemy za Waszą wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcony im czas oraz zaangażowanie w sprawy dotyczące oświaty na terenie Gminy Chmielnik.

Dziękujemy za sprawne działanie i wsparcie w zmianach stawianych przed naszymi szkołami oraz trud włożony w ich dostosowywanie do nowych rozwiązań. 

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i społecznego uznania w niełatwej misji nauczyciela i wychowawcy. Życzymy również aby Wasza praca była zauważana i doceniana.

Niech Wasza praca na rzecz dzieci i młodzieży przynosi jeszcze lepsze efekty, a przekazywane wzorce postępowania będą fundamentem w kształtowaniu ich postaw i stanowią drogowskaz na dalszą naukę, pracę i życie. 

Prosimy również o przyjęcie naszych najlepszych życzeń: zdrowia, radości, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                  Przewodnicząca                                                      Wójt Gminy 
                                     Rady Gminy
                                                                                                            Krzysztof Grad
                         Grażyna Małgorzata Drążek

 

Chmielnik, 14.10.2020 r.

OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16-18 lat

Rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.r.sitarz@chmielnik.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6,  tel.  17 22 96 608.

Komunikat oraz załącznik (oświadczenie) w pliku PDF do pobrania.

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Chmielnik – Borówki

Informujemy, że uszkodzony i zamknięty most w ciągu powiatowej Chmielnik – Borówki będzie odbudowany. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie prowadzi postepowanie przetargowe majce na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.
Odbudowa mostu w/w drogi będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego oraz budowie nowego obiektu o normatywnych parametrach, tj. mostu stałego żelbetowego o długości około 16 m i szerokościach użytkowych: jezdnia – 6,0 m i lewostronny chodnik dla pieszych – 2,0 m. W ramach robót zostaną również przebudowane odcinki dojazdów do mostu oraz wyprofilowane i umocnione skarpy rzeki w obrębie obiektu.

Przewidywany termin realizacji robót – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na czas realizacji robót zostanie zapewniona przez Wykonawcę kładka/przejście dla pieszych łącząca brzegi rzeki.

RDK FB 1200x900px 

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl 

Wizyta w Gdańsku

Czerwcowa powódź to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i będzie wymagała wielu działań, by odbudować zniszczone tereny. Klęska, która dotknęła nasza gminę spotkała się z empatią samorządów Pomorza. Miasta Gdańsk i Sopot udzieliły nam wsparcia finansowego w wysokości 300 tys. zł. Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad, w dniach 21-22 lipca 2020 r., podczas rewizyty w Gdańsku, podpisał umowę w tej sprawie wraz z zastępcą prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju P. Piotrem Grzelakiem. Samorządowcy rozmawiali także o możliwościach szerszej współpracy, m.in. na płaszczyznach organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Powódź - Chmielnik 2020 

Podziękowanie za pomoc w walce z żywiołem i usuwaniem jego skutków

W dniu 26.06.2020 roku znaczny obszar naszej Gminy, a dokładnie miejscowości Chmielnik, Błędowa Tyczyńska i Zabratówka został zniszczony przez powódź. Żywioł dokonał znacznych strat zarówno mieniu wielu rodzin jak i w infrastrukturze komunalnej. Wraz z ustąpieniem wody odsłonił się łamiący serce krajobraz zniszczeń i strat.

Dziękujemy, że w tym trudnym czasie nie czuliśmy się osamotnieni i mogliśmy liczyć na pomoc z wielu stron.

Pierwsi z pomocą począwszy od walki z wodą do porządkowania terenu i wypompowywania wody ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego. Oczywiście najwięcej godzin poświęcili strażacy z naszych jednostek, którzy niejednokrotnie nie bacząc na to, że ich gospodarstwa ucierpiały w wyniku powodzi ruszyli z pomocą do innych.

W pierwszy dzień po powodzi teren gminy odwiedził Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki wraz z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart.

Zgodnie z deklaracją Premiera z pomocą w przywróceniu przejezdności dróg i mostów ruszyło wojsko, a konkretnie Wojska Inżynieryjne z Niska, które dysponowały odpowiednim sprzętem i pomogły w zabezpieczeniu uszkodzonych mostów i dróg, czy wyciąganiu konarów drzew.

Ogrom pracy porządkowej i pomocy przy ładowaniu bardzo dużej ilości odpadów powstałych w wyniku powodzi włożyli żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

W porządkowaniu terenu, wykorzystując prywatny sprzęt: ciągniki, koparki, przyczepy pomagali liczni mieszkańcy gminy.  Do pomocy mieszkańcom w porządkowaniu ich obejść ruszyli harcerze.

Już w pierwszym dniu po powodzi do Gminy przyjechał Dyrektor Caritas deklarując uruchomienie zbiórki dla osób poszkodowanych, dzięki czemu taka pomoc już trafia do poszkodowanych.

Pomocą psychologiczną mieszkańców wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Z pomocą dla osób nie mających możliwości przygotowania ciepłego posiłku ruszył nasz lokalny przedsiębiorca Piotr Kusz. Był również nieoceniony w sprawnym zapewnieniu posiłku regeneracyjnego dla strażaków i żołnierzy niosących pomoc. 

Z pomocą rzeczową pośpieszyli również mieszkańcy sąsiednich gmin, jednostki OSP z terenu miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oraz Hufiec ZHP w Rzeszowie, którzy organizowali zbiórki środków czystości, ręczników, pościeli, żywności, by jak najszybciej trafiły one do sprzątających swoje domostwa mieszkańców gminy. Firma „Pan Materac” z Rzeszowa przekazuje materace, a pomoc rzeczową dla poszkodowanych (sprzęt AGD i piece CO) deklaruje Fundacja PGNiG. W pomoc włączają się nawet osoby prywatne z woj. śląskiego.

Kolejne dni po powodzi przynosiły dalsze pozytywne sygnały. Z pomocą finansową pośpieszyły samorządy. Miasto Rzeszów wsparło nas kwotą 200 tys. złotych. Kolejne deklaracje pomocy popłynęły z Pomorza, a konkretnie z Gdańska 300 tys. złotych i Sopotu 50 tys. złotych.

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o przekazaniu Gminie Chmielnik środków finansowych w wysokości 35 tys. złotych na zasiłki celowe i celowe specjalne dla rodzin, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec gestów solidarności i wsparcia, ponieważ dzisiaj pomoc finansową do nas planuje skierować Rada Powiatu Rzeszowskiego. Padają również deklaracje innych samorządów, które mimo iż same często borykają się z kłopotami finansowymi chcą pomóc w odbudowie po powodzi.

Wszystkim tym składam serdeczne podziękowania.

W ó j t
Krzysztof Grad

Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 


Gesty solidarności z Gminą Chmielnik Prezydentów Gdańska i Sopotu

W dniu dzisiejszym z wizytą na podkarpaciu gościli prezydent Gdańska Pani Aleksandra Dulkiewicz i Prezydent Sopotu Pan Jacek Karnowski wraz osobami towarzyszącymi.

Ze strony tych samorządów padały deklaracje wsparcia Gminy Chmielnik w usuwaniu skutków powodzi. Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zadeklarowała wsparcie Gminy Chmielnik kwotą 300.000,00 zł. oraz zaoferowała organizację wypoczynku nad morzem dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Wsparcie zadeklarował również Prezydent Sopotu Pan Jacek Karnowski.

Prezydenci, po spotkaniu w Rzeszowie przyjechali z krótką wizytą do naszej gminy, by na miejscu zobaczyć skutki zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Odwiedzili również jedno z większych przedsiębiorstw w gminie Firmę Chmielnik Zdrój, która również poniosła bardzo duże straty w wyniku powodzi.

Z wdzięcznością przyjmujemy płynące do nas gesty wsparcia i solidarności i bardzo za nie dziękujemy.

K. Grad

Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 

Miasto Rzeszów udzieliło Gminie Chmielnik wsparcia
w kwocie 200.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

W tym trudnym dla nas czasie, gdzie w dniu 26.06.2020 roku powódź uszkodziła ponad 70 budynków mieszkalnych i przyniosła ogromne straty w infrastrukturze komunalnej (zniszczone drogi, mosty, budynki komunalne, sieć kanalizacyjna oraz uszkodzona oczyszczalnia ścieków) ogromnym wsparciem są przekazywane nam wyrazy solidarności i chęć niesienia pomocy.

Pomoc taką, jako pierwszy skierował do nas Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, gdzie z Jego inicjatywy Rada Miasta Rzeszowa w dniu 07.07.2020 roku podjęła uchwałę o wsparciu naszej gminy kwotą 200 tysięcy złotych. Środki pozwolą na sfinansowanie w części wydatków bieżących związanych z przywróceniem procesu przesyłania ścieków komunalnych tj. wymianę szaf sterowniczych, szaf złączeniowo-pomiarowych i pomp, gdyż główny kolektor sieci kanalizacyjnej przebiegający wzdłuż doliny rzeki, gdzie wystąpiła powódź uległ uszkodzeniu.

Bardzo dziękujemy za przekazane wsparcie dla Gminy Chmielnik.

Podziękowanie ustne za konkretną, okazaną pomoc miał okazje złożyć w dniu dzisiejszym Wójt Gminy – Krzysztof Grad, na spotkaniu w Rzeszowie w Ratuszu, Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Rzeszowa.

M. Wdowik-Reczek

Fot. S. Krzywonos 
Fot. S. Krzywonos 
Fot. S. Krzywonos 

Premier Rządu w Gminie Chmielnik

W dniu 27.06.2020 roku tj. w pierwszym dniu po powodzi teren naszej gminy który został zniszczony przez powódź odwiedził Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki wraz z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart. Premier zadeklarował pomoc mieszkańcom zniszczonych terenów oraz pomoc ze strony straży pożarnej i wojska w usuwaniu skutków powodzi.

Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych z Niska przez kilka dni pomagali w przywróceniu przejezdności dróg gminnych i zabezpieczali zniszczone mosty. Dzięki zaangażowaniu ciężkiego sprzętu możliwe było przywrócenie względnej przejezdności zniszczonych odcinków.

Wiele trudu włożyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nieśli pomoc mieszkańcom zalanych domów, przedsiębiorcom z terenu gminy oraz pracownikom Urzędu w porządkowaniu terenu gminy.

Nieoceniona pomoc świadczona była przez Państwową Straż Pożarną oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego. Strażacy najpierw walczyli z siejącym zniszczenie żywiołem, a potem z przez wiele dni wypompowywali wodę z zalanych domów i studni, usuwali konary drzew z przepustów i cieków wodnych.

Od dnia powodzi wykonaliśmy wspólnie ogrom pracy ale jeszcze bardzo dużo przed nami.

K. Grad

Promocja II 

"Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była tym razem kwota  180 mln zł. O wsparcie mogły starać się gminy, a wysokość  dofinansowania (od 35 do 165 tysięcy złotych)zależała od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

W dniu 21.05.2020 r. Gmina Chmielnik złożył Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys.74 999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów  w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów i nauczycieli wsparcie jest skierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie pozyskano w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 74 999,92 zł, w tym:

 • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia wejście w życie  Umowy

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 39 uczniów/uczennic ze szkół w tym 25 z rodzin wielodzietnych (3+) i 12 nauczycieli otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

 • 11 laptopów – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce,
 • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielnik
 • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Cel główny projektu: Jest zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Powódz 26-06-2020 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w załączeniu przesyła informacje w formie ulotek dla powodzian o sposobach zwalczania skutków intensywnych opadów.

Z-CA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Wiesław Kwater

Siec kanalizacyjna 

                                                                                               

"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 16.06 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 581 234,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Realizacja operacji ma na celu poprawienie stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Chmielnik – Donatka, Wola Rafałowska – Michałki) o łącznej długości ok. 2,5 km sieci i budowę dwóch odcinków wodociągu gminnego (przysiółki Chmielnik – Donatka, Chmielnik - Zaganianka) o łącznej długości ok. 1,6 km sieci.

Termin realizacji operacji: czerwiec 2021 r.

Promocja zdalna szkola 
Plakat 

"Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Chmielnik jest beneficjentem projektu o wartości 59 200,00 zł, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg ilości uczniów w szkołach, dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach, tj. maksymalnie do 35 tyś. zł dofinansowania lub 45 tyś. zł, 60 tyś. zł, 70 tyś. zł,  80 tyś. zł, 100 tyś. zł.

Gmina Chmielnik złożyła Wniosek o dofinansowanie w dniu 2 kwietnia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 54 zakwalifikowała się do dofinansowania.

Dofinansowanie pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 59 163,00 zł, w tym:  100% dofinansowania z Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: 16 kwietnia 2020 do 16 października 2020

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 31 uczniów/uczennic i 6 nauczycieli ze szkół otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19:

 • 15 laptopów – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku,
 • 22 laptopy – Szkoła Podstawowa im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Chmielniku i w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej była największa potrzeba zapewnienia sprzętu.

Cel główny projektu: Zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Informator 

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W  związku z pandemia korona wirusa jest ograniczona możliwość składania wniosków w sprawie scalania gruntów i z uwagi na zaistniała sytuacje zbieranie wniosków przedłuża się do końca maja 2020 r.

Obecnie  złożonych jest dużo wniosków jednak nie stanowi to ponad 50 %.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa i  można   złożyć w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.

Bardzo proszę o nie odkładanie tego do ostatniego dnia.

Sołtys wsi.


APEL

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W dniu 23 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia postępowania scaleniowego w naszej wsi.

W zebraniu wzięło udział ok. 100 osób za co bardzo dziękuje.

Uczestnicy zebrania zdecydowali o konieczności i słuszności przystąpienia do procesu scalania i z własnej inicjatywy aktywnie przystąpili do trudnej i ciężkiej pracy doręczania i zbierania podpisanych wniosków.

Jest to jedyna Nasza szansa. Wszyscy potrzebujemy dobrych i bezpiecznych dróg, chodników, oświetlenia, regulacji prawnych i wpisów do ksiąg wieczystych.

Jak o Wasza Radna i Sołtys wierzę, że wspólnie przejdziemy ten proces scalania, uczciwie i rzetelnie by nie skrzywdzić nikogo.

Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.

Uczestnicy scalania za zajęte grunty pod drogi będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne.

Po zakończaniu postępowania scaleniowego przez okres 3 lat mieszkańcy będą zwolnieni od podatku rolnego.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa.

Podpisane wnioski zgodnie z wytycznymi można złożyć do 30 kwietnia 2020 w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.


Wytyczne do podpisania wniosków dot. przeprowadzenia postępowania
scaleniowego na terenie wsi Wola Rafałowska gm. Chmielnik.

 1. Jako wnioskodawcę należy wpisać te osoby, które są ujawnione w operacie ewidencji gruntów np. jeżeli jest małżeństwo to wpisać obojga, a gdy jest współwłasność 5 osób, to wpisać te 5 osób. Równocześnie tak i wniosek musi być podpisanych przez wszystkie wyżej wymienione osoby.

 2. W przypadku śmierci właściciela gruntu i przeprowadzonego postępowania spadkowego należy wpisać wszystkie osoby wymienione w postanowieniu spadkowym, a osoby te muszą) podpisać wniosek.

 3. W przypadku śmierci właściciela gruntu i nie przeprowadzonego postępowania spadkowe go należy wpisać wszystkich domniemanych spadkobierców po nie żyjącej osobie, a osoby te muszą podpisać wniosek. Równocześnie we wniosku należy podać informację po jakiej zmarłej osobie są spadkobiercami.

 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez właściciela gruntu, należy wpisać pełnomocnika we wniosku z podaniem informacji kogo reprezentuje, dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa oraz wniosek podpisuje już pełnomocnik.

 5. W miarę możliwości we wniosku podać powierzchnię gospodarstwa zgodą z operatem ewidencji gruntów prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ulicy Bernardyńskiej 7.


Do pobrania w pliku PDF:

 • Wniosek, wytyczne oraz apel do mieszkańców,
 • Wniosek do wypełnienia i wydrukowania,
 • Broszura - informator dla rolnikow.

W celu wypełnienia wniosku należy:

Florian 

Dziś dzień wspomnienia Świętego Floriana, a jednocześnie Dzień Strażaka.

Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Druhnom i Druhom dziękując za wysiłek włożony w służbę:

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Życzymy Strażakom z całej naszej Gminy i ich rodzinom zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnionej służby a przede wszystkim szczęśliwych powrotów z akcji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Małgorzata Drążek
Wójt Gminy
Krzysztof Grad
GBP 05 
GBP 04 
GBP 03 
GBP 02 
GBP 01 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku podobnie jak setki innych bibliotek w Polsce, musiała ograniczyć swoją działalność. Nie oznaczało to jednak, że nie pracowaliśmy. Na czas kwarantanny zamieniliśmy bibliotekę na szwalnię. Postanowiliśmy włączyć się w ogólnopolską akcję szycia maseczek dla potrzebujących. Nasze umiejętności były niewielkie, lecz motywacja nauki szycia ogromna. Materiały na maseczki, nici, gumkę otrzymaliśmy od hojnych mieszkańców naszej gminy, i zakupiliśmy ze środków finansowych otrzymanych od pracowników Urzędu Gminy i osób prywatnych, za co serdecznie dziękujemy. Dwie maszyny do szycia udało się zakupić do CPDK (później będą wykorzystywane do zajęć z młodzieżą), pozostałe wypożyczyliśmy lub przyniosłyśmy własne. W trosce o bezpieczeństwo, cześć bibliotekarek szyła w filiach lub w domu. Uszyliśmy ponad dwa tysiące maseczek, które zostały przekazane m.in. do lokalnych organizacji OSP, GOPS, DPS, sklepów, pracowników Urzędu Gminy, a także Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratowniczego.

Praca 

Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko:
robotnik gospodarczy (praca na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na istniejących sieciach wod.-kan.,
 • wymiana uszkodzonej armatury wod.-kan. zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.,
 • montaż i wymiana wodomierzy, kontrola zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń czy obiektów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (protokoły, notatki),
 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 • praca na obiektach oczyszczalni ścieków,
 • ogólne prace remontowo porządkowe.

Wymagania wskazane:

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • umiejętność instalowania urządzeń wod.- kan.,
 • prawo jazdy kat. B i T,
 • sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godz. nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wod-kan),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan, 
 • mile widziane uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • pracę w jednostce samorządu terytorialnego,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat uzależniona od stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV  i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@chmielnik.pl  lub pocztą na adres: 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „robotnik gospodarczy”. Do dokumentów należy załączyć „Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy”– do pobrania poniżej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: rodo@chmielnik.pl
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 m-ce od zakończenia procesu rekrutacji,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

W ó j t
Krzysztof Grad


Do pobrania:

Tarcza Antykryzysowa 

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

W imieniu Dyrektora Oddziału ZUS w Rzeszowie przesyłam informacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Są to wnioski oraz opisy poszczególnych usług.

Uprzejmie proszę o dystrybuowanie materiałów wśród  lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji pracodawców oraz  jeżeli to możliwe o zamieszczanie na stronach internetowych.

Pełna  informacja dotycząca wsparcia ZUS w  Tarczy Antykryzysowej jest dostępna na stronie
https://www.zus.pl/

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosków nie można przekazać mailem – takie wnioski nie będą procedowane.

Telefoniczny kontakt z ZUS:

 • 22 290 87 02 i 22 290 87 03 dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców)
 • ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18


Alicja Kochanowicz-Grabuś
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Organizacji i Analiz
al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Kwarantanna-15-03 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został uruchomiony dla mieszkańców Gminy Chmielnik telefoniczny kontakt, umożliwiający otrzymanie  niezbędnych  informacji w zakresie zagrożenia pandemią oraz wsparcia w kryzysowej sytuacji.

Informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu:

 • 17 22 96 603 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 15.15
 • 669 917 926 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 19.00

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że osoby objęte kwarantanną związaną z koronawirusem mogą dzwonić pod nr telefonu 17-22-96-603 i zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczania żywności , lekarstw itp.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku będą udzielać informacji niezbędnych osobom objętych kwarantanną od  godz. 7.15 do 15.15.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

Godziny działania telefonów:

Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00

Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 – 20.00
Piątek 12.00 – 20.00

Ponadto, można uzyskać również pomoc w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego pod nr telefonu: 519 585 761, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

KV plakat A3 

KORONAWIRUS

powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Informacja 

Gmina Chmielnik wraz z pozostałymi partnerami rozpoczyna realizacje nowego projektu. W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie.
Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację  czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w województwie podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.
Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER,  w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.
W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. W Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego. Pozwoli to na ograniczenie istniejących konfliktów na styku granic gmin oraz wprowadzi mechanizm stabilności planowania przestrzennego.  Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa zarzadzania przestrzenią, w tym wolnymi gruntami oraz przeznaczenie tych gruntów pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje natomiast przekładają się na nowe miejsca pracy oraz możliwości rozwoju regionu. Obecnie na terenie ROF dochodzi do sytuacji, w której strefy aktywności gospodarczej znajdują się na terenie kilku gmin jednocześnie. Bez koordynacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym dalszy rozwój może być znacznie utrudniony.
W ramach projektu powstanie:

 • system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
 • wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
 • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
 • strategia przestrzenna będąca narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Wiodąca rola Województwa Podkarpackiego, partnerstwo gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ROF oraz powołanie na czas nieokreślony wspólnego Zespołu Eksperckiego w tym pilotażowym projekcie, zapewni jego kontynuację po zakończeniu jego realizacji. Równocześnie da nowatorskie podejście do wspólnego planowania przestrzennego na obszarze więcej niż jednej gminy. Ważnym elementem projektu jest wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania, władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym udziałem społeczeństwa co po etapie pilotażu, można będzie również upowszechniać i wdrażać w innych regionach kraju w ramach obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich.
Całość przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy, ze względu na możliwości jego finansowania.
W ramach pierwszego etapu projektu zbudowany zostanie system integracji, natomiast w przyszłości, w ramach kontynuacji projektu, możliwe będzie finansowanie dokumentów planistycznych na obszarach gmin.
Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie UE 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%).


Projekt w pliku PDF
<< Informacja.pdf>>

Wiata taneczno-widowiskowa 
Wiata taneczno-widowiskowa 

W mijającym roku, w ramach działań związanych z Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020, we wsi Wola Rafałowska, na tzw. Placu Arena, wybudowana została wiata taneczno-widowiskowa. Realizację zadania sprawnie przeprowadziła Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” w Rzeszowie. Całkowity koszt inwestycji pn. „Urządzenie Placu Arena – miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I – Budowa wiaty taneczno-widowiskowej” zamknął się kwotą 111 783,42 złotych. Budowa finansowana była ze środków budżetu Gminy Chmielnik, w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi Wola Rafałowska przeznaczono kwotę 20 228,40 złotych, a dofinansowanie inwestycji środkami PPOW na lata 2017-2020 wyniosło 10 000,00 złotych. Zwieńczeniem całego projektu była impreza plenerowa „Święto Przedsiębiorczości”, która została zorganizowana w dniu 25 sierpnia br. i promowała przedsiębiorczość i aktywność społeczności wsi oraz podsumowywała i promowała działania w ramach zrealizowanego projektu. 

Strategia SR 

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy


Szanowni Państwo,

Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorządy gminne. Stanowi ona długookresowy program zawierający zbiór celów rozwoju gminy, określający kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym horyzoncie czasowym.
Potrzeba opracowania aktualnej Strategii Rozwoju naszej Gminy oparta była na wielu istotnych przesłankach. Jedną z najistotniejszych był wymóg dostosowania zapisów Strategii do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także fakt, iż perspektywa czasowa wcześniejszego dokumentu dobiegała końca. Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029 roku nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych przez gminne władze samorządowe. Dokument ujmuje również zapisy, które są wyzwaniem dla całej społeczności i wszystkich organizacji i instytucji działających na terenie naszej Gminy. Budowanie i rozwijanie aktywnych partnerstw lokalnych prowadzić może do realizacji wielu skutecznych działań prorozwojowych. Na terenie Gminy Chmielnik mamy wiele przykładów lokalnych organizacji społecznych aktywnie wpływających na nasze otoczenie. Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy. Jestem również przekonany, że dokument Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik pozwoli na jej zainicjowanie i systematyczne rozwijani. Jestem przekonany, że nowa Strategia jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Zaangażowanie reprezentantów samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego sprawiło, że dokument Strategii stanowi syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową. Jestem bardzo wdzięczny za udział i współpracę w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

mgr inż. Krzysztof Grad
Wójt Gminy Chmielnik

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.12.2019 r.


W celu wypełnienia ankiety należy:

 1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SR_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
 2. Zapisać ten plik na dysku.
 3. Wypełnić ankietę.
 4. Wypełnioną ankietę zapisać.
 5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
 6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
Strategia SRPS 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.
Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu i przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną (skutecznie zapobiegać i rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację interwencji społecznych. Pozwala również na zintegrowanie i skoordynowanie działań różnych instytucji i podmiotów, działających na polu polityki społecznej (jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, podmiotów polityki społecznej, gospodarki, rynku pracy i zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych) wokół potrzeb i oczekiwań głównych odbiorców tej polityki, nadrzędnego kierunku działań (misja polityki społecznej w gminie) oraz kluczowych problemów i pożądanych interwencji w tej sferze.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.
Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Gminie Chmielnik  opierać się będzie na racjonalnej, adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oraz zmian struktury społecznej, nowoczesnej polityce społecznej, realizowanej w ramach szerokiej współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej.


Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2019 roku.


W celu wypełnienia ankiety należy:

 1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SRPS_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
 2. Zapisać ten plik na dysku.
 3. Wypełnić ankietę.
 4. Wypełnioną ankietę zapisać.
 5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
 6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
ŚWIĘTOWANIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Ubiegły roku obfitował w wydarzenia upamiętniające i podkreślające wagę 100. rocznicy odzyskania niepodległości, ale czy 101. rocznica jest mniejszą okazją do hucznego świętowania? Mieszkańcy Gminy Chmielnik udowodnili, że dzień 11 listopada powinien być zawsze wyjątkowym dniem. W 2019 roku obchodziliśmy również Święto Wolności, ponieważ 4 czerwca minęła 30. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. Ten jubileusz także wybrzmiał podczas tegorocznych obchodów, które miały miejsce w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku.
Zazwyczaj podczas takich uroczystości oddajemy hołd  żołnierzom poległym w boju, politykom i osobom zasłużonym dla Polski zapisanym na stałe na kartach historii. Ten rok zadedykowaliśmy zwyczajnym Polakom, którzy  prawie przez sześć  pokoleń mimo represji i prześladowań dbali o polską kulturę, czytali polskie książki, śpiewali pieśni i piosenki w ojczystym języku, uczyli swoje dzieci i wnuki pacierza po polsku, wyszywali na sztandarach hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  Ta praca u podstaw pozwoliła podtrzymać narodową tożsamość i ducha narodu, który miał w sobie siłę aby przeciwstawiać się zaborcom podczas postań narodowych i nie ustawać w dążeniu do wolności.
Chmielnicką uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Małgorzata Drążek i Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad przywitali zebranych i uroczyście otworzyli lokalne obchody. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć program słowno- muzyczny w wykonani uczniów Szkoły Podstawowej im por. Jana Bałdy w Chmielniku. „Legenda o orle białym” jaką zaprezentowali była skróconą lekcją historii, która sprawiła że w niejednym oku zakręciła się łza. Po tych wzruszeniach publiczność została zaproszona do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, bo czymże byłoby czczenie odzyskania niepodległości bez tego akcentu.
Tak umocnieni słowem, wierszem, obrazem  i pieśnią zebrani mogli przejść na plac przed budynkiem Urzędu Gminy i posilić także ciało, przygotowaną na kuchni polowej przez wykwalifikowanych kucharzy zupą ziemniaczaną.
Zakończenie tego dnia było bardzo widowiskowe. W niebo poleciały sztuczne ognie aby ogłosić wszem i wobec, że to dla Polaków ważny dzień.
Chmielnickie świętowanie zostało zainicjowane przez radnych gminy Chmielnik cztery lata temu. Rokrocznie gromadzi coraz liczniejszą publiczność. To dowodzi, że Polska nie jest nam obojętna i chętnie jako naród stajemy w szeregu by to podkreślić, nie tylko w błysku fleszy w dużych metropoliach, ale także w takich małych miejscowościach jak nasza.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców gminy Chmielnik 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHMIELNIK

wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00

Dom Ludowy w Chmielniku - 02.12.2019 r.
Dom Strażaka Zabratówka - 05.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach

Informujemy, że dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe
odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
w miejscowości Wola Rafałowska - świetlica w starej plebanii (budynek obok kościoła parafialnego)


Informacje związane z realizacją projektu: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Handzlowskie kijki 02 
Handzlowskie kijki 01 

Centrum Kultury Gminy Łańcut, oraz kadra Nordic Walking Poland zapraszają mieszkańców Gminy Chmielnik do uczestnictwa w zawodach „Handzlowskie kijki" czyli ogólnopolskich zawodach nordic walking i biegu przełajowym. Po raz pierwszy na terenie Handzlówki gościć będziemy zawodników nordic walking. Zawody rozpoczną się na stadionie sportowym w Handzlówce 13 października 2019 r. Pierwszy start zaplanowany jest na godzinę 12.00. Zawodnicy mogą wybrać, na jakim dystansie będą rywalizować - przejść z kijkami można 5 lub 10 kilometrów. Rozegrany zostanie również bieg przełajowy na dystansie 10 km.

Pełny harmonogram zawodów oraz wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronach www.ck.gminalancut.pl oraz https://elektronicznezapisy.pl/


Więcej informacji w pliku PDF.

Promesa na drogę 

W dniu 13 września otrzymaliśmy promesę gwarantującą dofinansowanie w kwocie 1 568 132 zł do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w km 0+284 – 1+185". Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z listą zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 30 sierpnia 2019 r. Kwota dofinasowania to 70% całkowitej wartości zadania, która wynosi 2 240 188,60 zł.

Pierogowa uczta 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku zaprasza na wydarzenie PIEROGOWA UCZTA - piknik, którego tematem głównym będą pierogi pod różnymi postaciami.

W ramach pikniku odbędzie się degustacja różnych rodzajów piegogów, które na to wydarzenie przygotują członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chmielnik. Będzie można zasięgnąć porady co do ich wykonania oraz otrzymać przepis na ich wykonanie. Panie przygotują również regionalne potrawy oraz ciasto, które będzie do nabycia w trakcie trwania imprezy. W tym dniu zostanie rozstrzygnięty Konkurs Młody Mistrz Pieroga i Konkurs na Przyśpiewkę Kulinarną, a dla najmłodszych przygotowane i przeprowadzone zostaną warsztaty lepienia pierogów. Wydarzenie uświetni występ Kapeli Wysoczanie z Wysokiej, dziecięcego Zespołu Ludowego Chmielnickie Kłosy oraz zespoły śpiewacze Górzanie i Pogórzanki. W strefie dla dzieci oprócz warsztatów dostępne będą bezpłatnie urządzenia rekreacyjne.

Na zakończenie pikniku zgodnie z tradycją wydarzeń plenerowych w Chmielniku odbędzie się zabawa pod gwiazdami z zespołem Szybki Numer.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

"Pierogowa uczta w Chmielniku - piknik kulturalno-rekreacyjny" realizowany w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w PROW 2014-2020 w ramach Grantu nr 2/2018/G pn. "Rozwój mikroregionu Dolina Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, promocje produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego", realizując przedsięwzięcie: 1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Puchar Wojta - 2019 

Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2019 r.

W dniach 7, 21 i 28 lipca 2019 roku na boisku sportowym w Chmielniku została rozegrana kolejna edycja turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W turnieju udział wzięły drużyny, reprezentujące poszczególne sołectwa gminy:

Błędowa Tyczyńska,
Chmielnik,
Wola Rafałowska,
Zabratówka,
oraz drużyna dodatkowa - Chmielnik OLDBOJE.

Zawody, jako sędzia główny, poprowadził Pan Rafał Szydełko z Woli Rafałowskiej.

W meczu eliminacyjnym w dniu 7 lipca 2019 r. wystąpiły drużyny: Chmielnika i Chmielnik OLDBOJE. Zwycięstwo 5:1 odnosiła drużyna Chmielnika i to ona wystąpiła w turnieju głównym.

W 1 rundzie turnieju tj. w dniu 21 lipca 2019 r., rozegrano mecze:

Zabratówka – Wola Rafałowska – 3:0;
Błędowa Tyczyńska – Chmielnik – 1:1; (rzuty karne  1:3)

W finale turnieju rozegranym w dniu 28 lipca 2019 r., drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Wola Rafałowska i Błędowa Tyczyńska zagrały o 3 miejsce w zawodach a zwycięzcy z 1 rudny tj. Zabratówka i Chmielnik zagrały o 1 miejsce i główną wygraną.

Mecz o 3 miejsce miał jednostronny przebieg, o czym wyraźnie świadczy wynik końcowy:

Wola Rafałowska – Błędowa Tyczyńska – 1:6;

Finał turnieju był dobrym i ciekawym widowiskiem, dostarczył wielu piłkarskich emocji oraz dużo pięknych bramek, co odzwierciedla jego wynik:
Zabratówka – Chmielnik – 2:6.

W całym turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca wieś Chmielnik.

Kolejność na zakończenie turnieju:

1 miejsce - Chmielnik,
2 miejsce - Zabratówka,
3 miejsce - Błędowa Tyczyńska,
4 miejsce - Wola Rafałowska.

Królem strzelców Turnieju został Patryk Sitarz zdobywca 4 goli, który reprezentował wieś Błędową Tyczyńską.

Zwycięska drużyna Chmielnika otrzymała Puchar Wójta Gminy, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchary, dyplomy i nagrody zostały wręczone również pozostałym drużynom, po zakończeniu rozgrywek przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada.

Wszystkim uczestnikom zawodów, trenerom, sędziemu oraz wszystkim osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Wzorem lat ubiegłych, również licznie dopisali kibice którzy aktywne wspierali swoich reprezentantów.

A.Tereszkiewicz

Plakat Zabratowka Grill 

Gmina Chmielnik
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabratówce

zaprasza

na

Rajd Rowerowy - Strażacki Grill II

31 sierpnia 2019 r. w Zabratówce o godz. 13:30.

Rajd, mający na celu promocję Gmin Chmielnik, Łańcut i Markowa poprzez popularyzację turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia.

Święto Gminy Chmielnik 2019 

Czternastego po raz czternasty, czyli Święto Gminy Chmielnik 2019

Czas wakacji sprzyja organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń w plenerze, tak pomyślanych aby sprawiały radość całym rodzinom. Są to wydarzenia duże i małe, przygotowane z większą lub mniejszą pompą. Gmina Chmielnik również ma takie wydarzenie o nazwie Święto Gminy Chmielnik, które w tym roku 14 lipca zostało zorganizowane po raz 14. Z głosów jakie do nas docierają od mieszkańców Święto Gminy kojarzy im się zazwyczaj z deszczem, ale statystyki organizatorów tego bynajmniej nie potwierdzają, bo owszem deszczowa pogoda bywała, ale tylko czasami. W tym roku deszcz troszeczkę postraszył i organizatorów i uczestników, ale w momencie rozpoczęcia imprezy, chmury popłynęły w siną dal, a nad Chmielnikiem rozświeciło się słońce. A w tym słońcu jedyny deszcz jaki mieliśmy to deszcz gwiazd, które wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością. Lokalną scenę zdominowały osoby śpiewające. Byli to soliści, grupy śpiewacze i zespoły, którzy zaprezentowali bardzo odmienne gatunki muzyczne. Jednak zanim można było usłyszeć te wszystkie wykonane przez nich utwory, stadionową atmosferę rozgrzała dwupokoleniowa grupa zumby prowadzona przez Barbarę Ziobro w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku. Instruktora oprócz występu z grupą zajęciową  zainicjowała zumbę na trawie dla wszystkich dzieci jakie tego dnia uczestniczyły w imprezie. Po tym energetycznym wstępie było już tylko śpiewająco. Jako pierwsze na scenie pojawiły się najmłodsze solistki, Kasia i Marysia Sitarz, które zaprezentowały trzy utwory. Ludowe przyśpiewki i piosenki z naszego regionu przypomniał zespół Górzanie z Chmielnika, a akompaniowała im mini kapela składająca się z trzech instrumentalistów. Unikatowe utwory ludowe z okolic Pogórza Dynowskiego, które przetrwały dzięki temu, że były przekazywane z pokolenia na pokolenie w koncercie zagrała i zaśpiewała kapela ludowa Młoda Harta z Harty, która ma na swoim koncie niezliczoną ilość nagród zdobytych na festiwalach w kraju i za granicą. Po tak dużej dawce folkloru ze sceny zabrzmiały utwory ze znanych szerszej publiczności operetek i musicali w wykonaniu chmielniczanki Anety Nurcek, która koncertuje w całej Polsce, a także za granicą, natomiast rodzima scena gościła ją pierwszy raz. Wśród miejscowych wykonawców byli także druhny i druhowie z OSP w Zabratówce, tworzący zespół „ósemka”. W ich interpretacji zabrzmiały polskie i zagraniczne utwory z gatunku pop i rock. W dużo dłuższą muzyczną podróż przez kraje i nurty zabrali uczestników wydarzenia Ramzes&Lola, czyli duet coverovy który tworzą Mariola Niziołek i DJ Ramzes. Na co dzień można ich posłuchać w rzeszowskich klubach i podczas różnego rodzaju wydarzeń tanecznych. Gwiazdą tego wieczoru, która zdobyła serca głównie męskiej części widowni była Shine (Aleksandra Dąbrowska-Rybaczek). Artystka przyjechała na koncert do Chmielnika z Białegostoku, jest autorką tekstów i muzyki do swoich piosenek, które znajdują się wysoko na listach przebojów disco polo. W ich rytmie chmielnicka publiczność bawiła się wyśmienicie.
I pewnie zabawa mogłaby się po tym koncercie zakończyć, ale tradycją jest że święto gminy każdego roku ma taneczny finał. Dlatego roześmiana i rozbawiona publiczność zamieniła trawnik pod sceną na podłogę pod grzybkiem, gdzie z niecierpliwością czekał na tancerzy zespół Szybki Numer z Chmielnika, który jak sama nazwa wskazuje zagrał bardzo dynamiczne utwory do tańca. Energiczna muzyka i piękna pogoda (która jednak była!) sprawiły, że podłoga do końca imprezy była pełna, wręcz przepełniona.
Za wspaniałą atmosferę podczas tego niedzielnego popołudnia i wieczoru dziękujemy wykonawcom i zebranej publiczności.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe, a byli to: Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Delikatesy Centrum z Chmielnika i Firma Lift Rzeszów Windy i Schody Ruchome.
Podziękowania kierujemy również do Strażaków OSP z Chmielnika i radnego Adama Ziobro za pomoc w organizacji wydarzenia.
Kolejne Święto Gminy Chmielnik dopiero za rok, ale już dzisiaj czujcie się zaproszeni.

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik - Ankieta 

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunków rozwoju naszej Gminy. Udział w badaniu jest możliwy poprzez platformę Cyfrowa Demokracja oraz poprzez bezpośrednie wypełnienie papierowej wersji ankiety.
Badanie ankietowe będzie trwało od dnia 02.07.2019 r. do 08.09.2019 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Chmielnik mogą wziąć w nim udział. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.
Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 32 (sekretariat)  oraz na platformie Cyfrowa Demokracja:
https://cyfrowademokracja.pl/inquiry/223
Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Gminy oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

Ankieta strategia RPS Gmina Chmielnik 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik

W procesie programowania i opracowania Strategii bardzo istotną rolę odegrają konsultacje społeczne, mające na celu zbudowanie sprawnego modelu organizacyjnego dla realizacji założonych celów na obszarze Gminy Chmielnik. Do opracowywania Strategii zostaną wykorzystane wywiady bezpośrednie.

W związku z tym prosimy o aktywne włączenie się  w prace nad dokumentem, udział w badaniu ankietowym.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku pokój nr 9-11 oraz do pobrania Ankieta strategia RPS Gmina Chmielnik.

W trakcie prac nad opracowaniem Strategii zostaną zorganizowane warsztaty diagnostyczno-projektowe, na które zostaną zaproszeni radni, sołtysi miejscowości, mieszkańcy Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych (zaproszenie do włączenia się w prace nad Strategią zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Chmielnik).


W celu wypełnienia ankiety należy:

 1. Pobrać plik PDF Ankieta-strategia_RPS_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
 2. Zapisać ten plik na dysku.
 3. Wypełnić ankietę.
 4. Wypełnioną ankietę zapisać.
 5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
 6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.

CPU 2019 foto nr 05 
CPU 2019 foto nr 06 
CPU 2019 foto nr 04 
CPU 2019 foto nr 03 
CPU 2019 foto nr 02 
CPU 2019 foto nr 01 

                                                     

GALICJA CUP 2019
Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej

W dniu 13.06.2019 przy współpracy Gminy Chmielnik oraz klubu sportowego Galicja Chmielnik, rozegrany został turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej. Zawody rozgrywane były na stadionie w Chmielniku, równolegle na dwóch przygotowanych boiskach. Drużyny w sześcioosobowych składach rywalizowały w systemie każdy z każdym. Do zawodów zgłosiło się 5 szkół z terenu Gminy Chmielnik: SP1  w Chmielniku, SP 2 w Chmielniku, SP 3 w Chmielniku, oraz SP Wola Rafałowska i SP Zabratówka. Łącznie w zawodach udział wzięło 75 uczniów w różnym wieku. Przez około cztery godziny, drużyny rywalizowały bardzo zacięcie, ale z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji. Tabela po zakończeniu zawodów wyglądała następująco:
1 miejsce: SP 2 Chmielnik (12 pkt.)
2 miejsce: SP 1 Chmielnik (9 pkt.)
3. miejsce: SP 3 Chmielnik (6 pkt.)
4. SP Wola Rafałowska (3 pkt.)
5. SP Zabratówka (0 pkt.)

Nagrodę dla najlepszego strzelca turnieju otrzymał Kacper Cwynar z SP 2 w Chmielniku (10 bramek).

Okazjonalne puchary oraz zestawy piłek do gry w piłkę nożną, ufundowane przez Gminę Chmielnik, wręczył osobiście Wójt Gminy P. Krzysztof Grad. Koszulki dla każdej z drużyn oraz smycze do kluczy ufundowali sponsorzy: METALFORM Józef Kusz, DEKOR PRESTIGE Rafał Rudnicki oraz firma LABU-MED reprezentowana przez Katarzynę Jarząbek.

Dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia za rok !!!!

Informujemy równocześnie, że klub GALICJA CHMIELNIK prowadzi stały nabór do swoich drużyn młodzieżowych, i zachęcamy do zgłaszania swoich dzieci chętnych do rozpoczęcia przygody z piłką nożną:
- Szkółka piłkarska „GALOWIE”: roczniki 2011 i młodsi,
- drużyny juniorskie: roczniki  2004 i młodsi.
Kontakt do przedstawicieli klubu: Marcin Jarząbek – 697 666 418 / Rafał Rudnicki – 695 913 302

Foto Michał Mielniczuk (www.podkarpackie.pl) 
Foto Michał Mielniczuk (www.podkarpackie.pl) 

W dniu 27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego roku obchody samorządowego święta w województwie podkarpackim rozpoczęto w dniu 24.05.2019 r. od mszy św. w intencji samorządów i ich mieszkańców, odprawionej w Kościele Farnym w Rzeszowie. W WDK samorządowcy podsumowali kolejny rok pracy, a najlepsi gospodarze lokalnych wspólnot zostali uhonorowani.

Samorządowe święto stało się okazją do nagrodzenia najlepszych samorządowców z Podkarpacia. W XIX edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa - Gmina Chmielnik została również uhonorowana, a jej wójt Krzysztof Grad otrzymał wyróżnienie „dla Najlepszego Wójta w województwie Podkarpackim w 2018 roku” i był nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

I miejsca zajęli - w kategorii powiatu – powiat dębicki i starosta Piotr Chęciek, najlepsza gmina to gmina Kamień i wójt Ryszard Bugiel, najlepsze miasto - Stalowa Wola i jej prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Poniżej zdjęcia z uroczystości oraz nominacja.

Konkurs na dyrektora szkoły 

WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 11 marca 2019 roku

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 316
 2. Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 1 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

Wójt Gminy Chmielnik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

mają zaszczyt zaprosić
osoby starsze, samotne, potrzebujące

na

Wigilię dla samotnych

w dniu 19 grudnia 2018 r. o godzinie 12.30
w sali Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 17 2296603
lub do Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku tel.17 2296611

Konkurs: Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu 

REGULAMIN KONKURSU
"Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"
z dnia 27.11.2018 r.

 1. Konkurs jest organizowany w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chmielnik pod hasłem "Czujka w domu - tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" oraz edukacji w zakresie spalania odpadów w piecach.
 2. Organizatorami konkursu są:
  1) Urząd Gminy Chmielnik,
  2) Komenda Miejska - Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie.
 3. Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Chmielnik.
 4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku.
 5. Zasady organizacji konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Załaczniki do pobrania:

 • Ankieta

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2018-11-28 12:20

 • Regulamin

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2018-11-28 12:27

 • Prezentacja

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2018-11-28 12:28

 • Ulotka

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2018-11-28 12:28

Święto Niepodległości 

Znaczące jubileusze mają to do siebie, że budzą duże emocje, jednoczą wiele osób w przygotowaniach do ich obchodów i pozwalają przeżyć wspólnie coś wyjątkowego co się długo pamięta.

W Gminie Chmielnik przygotowania do tego wielkiego dnia trwały przez cały rok. W szkołach odbywały się uroczyste akademie, ogłaszano konkursy, powstawały wystawy. Instytucje i organizacje pozarządowe realizowały inicjatywy i projekty mające podkreślać doniosłość tego jubileuszu dla Polski, młodzież przygotowywała koncerty. Odbył się również pierwszy w naszej gminie Bal Niepodległościowy. I w końcu nadszedł ten wyczekiwany, doniosły dzień. Poczty sztandarowe, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście zebrali się przed odrestaurowanym pomnikiem Najświętszego Serca Jezusowego w Chmielniku, który upamiętnia bohaterstwo żołnierzy I wojny światowej i wojny z bolszewikami. Kustosz i proboszcz chmielnickiego Sanktuarium ks. Mariusz Cymbała dokonał poświęcenia pomnika, a przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad  i sekretarz gminy Magdalena Wdowik-Reczek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Drążek złożyli kwiaty. Następnie zebrani  udali się do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św., podczas której homilię wygłosił ksiądz kustosz. Po uroczystej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się pieszo w korowodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe, w kierunku budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego. Tutaj dokonano odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz złożono kwiaty.

Dalsza część obchodów jubileuszu odbywała się w sali widowiskowej CPDK.  Rozpoczynało je uroczyste wspólne odśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Następnie słowo do zebranych skierował Wójt Gminy Chmielnik i Przewodnicząca Rady Gminy. Po tym punkcie programu dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. M.M Kolbego w Chmielniku, dostarczyli zgromadzonym wzruszeń prezentując za pomocą pantominy drogę Polski do niepodległości. Mogliśmy także wysłuchać piosenek patriotycznych i wierszy w ich wykonaniu. Grupy przedszkolne zaprezentowały dwa tańce narodowe: poloneza i krakowiaka oraz zaśpiewały. Artystycznie w „Tańcu z flagą” zaprezentowały się również uczennice ze Szkoły Podstawowej im kard. S. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. Kolejnym punktem w programie było wręczenie nagród laureatom  w  konkursie „Od Serca dla Niepodległej”, którego dokonała Przewodnicząca Rady Gminy.

Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, które przez lata były dla naszych rodaków nośnikiem polskości. Ten punkt programu przygotowała Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich z Zabratówki.

Na zakończenie wszyscy zebrani mogli skosztować pysznej grochówki przygotowanej w warunkach kuchni polowej przez radnego Adama Ziobro i zaprzyjaźnionych kucharzy panów: Krzysztofa i Piotra.

Kulminacją wieczoru był pokaz fajerwerków.                                                                                                                 

Gminne obchody Święta Niepodległości zainaugurowali radni Gminy Chmielnik w 2016 roku. Jednakże celebracja 100. rocznicy przyczyniła się do tego, że liczba osób zaangażowanych w uczynienie tego dnia niezwykłym urosła i dzięki temu to było wyjątkowe świętowanie.

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Młodzież w koncercie dla Polski 
Plakat 

W przeddzień uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na naszej lokalnej scenie w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego miał miejsce koncert na miarę koncertu jaki odbył się na Stadionie Narodowym. Tego wieczoru w muzyczną, sentymentalną podróż zabrali nas młodzi, którzy na tę okazję przygotowali kilkanaście utworów we własnej aranżacji. To był ich subiektywny wybór, czasami zaskakujący ale też niebanalny, bo dzięki temu zebrani wysłuchali utworów mniej znanych i poszerzyli swoją wiedzę o Polsce. Zaśpiewane przez młodych artystów  piosenki odwoływały się do ważnych, niejednokrotnie tragicznych wydarzeń jakie zapisane są na kartach historii naszej Ojczyzny. Każdy z widzów wzruszał się przy czymś innym, ale największe oklaski zebrały takie utwory jak: "Biały krzyż", "Ostatnia niedziela", "Dwa serduszka, cztery oczy", "Rozkwitały pąki białych róż", "Ja to mam szczęście". Występom wokalnym towarzyszyła oprawa słowna, która miała dostarczyć wiedzy o konkretnym utworze, ale też przedstawić go w historycznym kontekst kontekście. Koncert zakończyło wspólne, uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego. To był niesamowity wieczór, który na długo pozostanie w naszej pamięci i będzie przypominał o tym jak ważnej chwili doczekaliśmy i jaka praca przed nami, aby to złe co miało miejsce nigdy się nie powtórzyło, a nasza Polska rosła w siłę. Jan Zamojski w XVI wieku wyrzekł takie słowa: "...takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie..." Patrząc na młodzież, która przygotowała koncert można powiedzieć, że Rzeczpospolita jest w bardzo dobrych rękach.

"Koncert o Niepodległej" powstał dzięki zaangażowaniu, talentowi i miłości do Ojczyzny następujących osób: Patrycji Malinowskiej, Patrycji Nawojskiej, Marcina Nizioła, Patryka Nazimka, Michała Chadama. O nagłośnienie zadbał Zbigniew Szela, oprawę słowną przygotowała Karolina Mrozek, a przepiękne zdjęcia wykonała Weronika Marciniec.

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

 

 

Zdjęcia: Weronika Marciniec

Młodzi dla Gminy na 100 lecie odzyskania niepodległości 

Młodzi dla Gminy na 100 lecie odzyskania niepodległości

 

 

 

 

Koncert o Niepodległej

10 listopada 2018 r.

godz. 18.00

sala widowiskowa
Domu Ludowego w Chmielniku

Święto Niepodległości 
Plakat 11 listopada 
      

Wójt Gminy

Rada Gminy Chmielnik

i Sołtysi Gminy Chmielnik

 

serdecznie zapraszają:

mieszkańców Gminy Chmielnik

 

do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości

w 100. rocznicę

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Uroczystość odbędzie się w dniu

11.11.2018 r. (niedziela)

w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

(Dom Ludowy) w Chmielniku.

 

Program uroczystości:

 1. 13.45 - Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców przed kapliczką Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 2. Poświęcenie odnowionego pomnika, złożenie wiązanek kwiatów.
 3. 14.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku.
 4. 15.00 - Przemarsz do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego (Dom Ludowy) w Chmielniku.
 5. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
 6. Wystąpienia okolicznościowe.
 7. Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy.
 8. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Od serca dla niepodległej”.
 9. Wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
 10. Poczęstunek.
OSA - Otwarta Strefa Aktywności 
OSA

 - Otwarta Strefa Aktywności

Istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne w miejscowości Chmielnik składające się z placu zabaw, sceny widowiskowej  oraz boiska sportowego powiększono o siłownię zewnętrzną. Utworzona Otwarta Strefa Aktywności powstała w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2018”. Inwestycja o wartości 55 363,01 zł została w wysokości 24 900,00 zł dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zapraszamy do spędzania wolnego czasu na przygotowanym terenie, aby miejsce to tętniło życiem, łączyło pokolenia i było strefą aktywności nie tylko z nazwy.

Bal Niepodległości 

13 października w Chmielniku odbył się Bal Niepodległości. To wydarzenie miało podwójny wydźwięk: uroczyście otwierało oddany po generalnym remoncie budynek Domu ludowego w Chmielniku i jednocześnie było podsumowaniem projektu „Jak się Tobie pokłonić Polsko?” realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bal w Chmielniku był nawiązaniem do pięknej polskiej tradycji organizowania wyjątkowych bali z okazji ważnych świąt państwowych, która sięga okresu międzywojennego.

Ważnym punktem tego wydarzenia było uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do użytku dla społeczności lokalnej budynku domu ludowego, w który będzie się mieścić Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego. W akcie przekazania udział wzięli: Wójt Gminy pan Krzysztof Grad, wicedyrektor Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pan Damian Kosiarski, przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik pani Małgorzata Drążek i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku pani Beata Wojnarowicz-Hondz. Świętowanie i oddanie hołdu Niepodległej rozpoczęto od Poloneza. Na dźwięk poloneza autorstwa Wojciecha Kilara goście utworzyli długi korowód, w którym byli także przedstawiciele młodzieży, prezentujący się tego wieczoru w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego. Następnie wzniesiono toast za Polskę, za jej wolność, za jej bezpieczeństwo i za jej przyszłość. Podniosły charakter tego spotkania podkreśliło również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które w naszej tradycji stanowią muzyczny pomnik dla bohaterstwa polskich żołnierzy walczących za Ojczyznę. Ostatnim elementem nawiązującym do świętowania niepodległości był okolicznościowy, biało-czerwony tort. Po tych uroczystych i podniosłych momentach uczestnicy balu mogli dać wyraz swojej radości na parkiecie, na którym rozbrzmiewała muzyka taneczna w wykonaniu zespołu Kwarta Czyste’y Brzozowa. Repertuar grupy wpisywał się doskonale w to wydarzenie, ponieważ muzycy zaproponowali utwory grane na parkietach świata w ostatnim stuleciu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość, ale szczególne podziękowania składamy za pomoc w organizacji balu dla pani Małgorzaty Drążek i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielniku. Dziękujemy również wszystkim osobom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich z Borówek, Błędowej Tyczyńskiej, Chmielnika i Zabratówki oraz Stowarzyszeniu „Nasza Wola” z Woli Rafałowskiej, a także dyrektorom szkół z terenu gminy za przygotowanie potraw na ten świąteczny stół. To dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wspólnie, uroczyście i z radością świętować.

 

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Dożynkowa biesiada w Borówkach 
Dożynkowa biesiada w Borówkach 
Dożynkowa biesiada w Borówkach 

Dożynkowa biesiada w Borówkach

19 sierpnia 2018 r. zgodnie z wieloletnim zwyczajem członkinie KGW w Borówkach zaprosiły na dożynkową biesiadę z orkiestrą i tańcami.

Wcześniej na uroczystej mszy dziękczynnej zostały poświęcone wieńce dożynkowe, które przyniosły do kościoła nasze gospodynie, strażacy i dziewczęta. Poświęcone wieńce z barwami narodowymi prezentowały się potem pięknie w sali Domu Ludowego. Nasi goście jak zwykle dopisali, a byli to: Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad z rodziną, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Drążek, sołtysi i przedstawiciele stowarzyszenia Nasza Wola z Woli Rafałowskiej oraz nasze koleżanki z KGW w Chmielniku, Zabratówce i Błędowej Tyczyńskiej. Gościliśmy także państwa Kurków, naszych lekarzy z Ośrodka Zdrowia w Chmielniku oraz księdza kanonika Władysława Mazepę, który wygłosił przemówienie na temat trudnej pracy rolników. Gości poczęstowano poświęconym chlebem, a zespół "Pogórzanki" z Zabratówki zaprezentował piękne piosenki ludowe.
 
Nasze gospodynie zadbały, aby na stołach nie zabrakło niczego naszym gościom- było więc danie obiadowe z deserem, nasze lokalne przysmaki z kapuśniaczkami, proziakami, drożdżowymi rogalikami, pierogami, bigosem i barszczem oraz inne smakołyki z własnych produktów. Śpiewano biesiadne piosenki, były tańce w parach i grupowo do późnych godzin wieczornych.

Mamy nadzieję, że nasi goście miło spędzili czas dożynkowej biesiady w Borówkach.

Halina Borowska

Święto Gminy Chmielnik 2018 

Święto Gminy Chmielnik 2018 mamy już za sobą, mamy też te ulotne chwile zatrzymane w kadrze. W tym toku gościliśmy Orkiestrę Dętą działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, założycieli Stowarzyszenia Storat wraz ich czworonożnymi podopiecznymi, duet freestylowy BallWizards, pomysłodawczynię projektu Wkręceni w zdrowie, osoby które należą do aktywnej grupy Borówkowa Zumba, zespoły śpiewacze Pogórzanie i Górzanie oraz młodych, a nawet bardzo młodych wokalistów-amatorów. Akcentem nawiązującym do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości był konkurs na Najsmaczniejsze Biało-Czerwone Ciasto w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Promocji I Rozwoju Wola Rafałowska "Nasza Wola"
Dla dzieci o atrakcje zadbali: młodzieżowi animatorzy z grupy SKM - Strefa Kultury Młodzieżowej, sportowcy z Diamond Team, firma Festynowo - Rzeszów Mateusz Peszko.
Dziękujemy naszym sponsorom Firmie Profibud z Chmielnika, Bankowi Spółdzielczemu w Tyczenie oddział w Chmielniku i Delikatesom Centrum w Chmielniku.
Ponadto dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Błędowej Tyczyńskiej, strażakom z OSP Chmielnik i sołtysowi sołectwa Zabratówka.
Najmocniej dziękujemy Państwu, którzy spędzili ten niedzielny czas z nami.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Chmielnik 

Wakacyjny Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2018 r.

W dniach 8 i 15 lipca 2018 roku na boisku sportowym w Chmielniku została rozegrana kolejna edycja turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.
W wakacyjnym turnieju wzięły udział cztery drużyny, reprezentujące sołectwa:
1. Błędowa Tyczyńska,
2. Chmielnik,
3. Wola Rafałowska,
4. Zabratówka.
Zawody, jako sędzia główny, poprowadził Pan Rafał Szydełko z Woli Rafałowskiej.
W 1 rundzie turnieju tj. w dniu 8 lipca 2018r., rozegrano mecze:
Błędowa Tyczyńska – Wola Rafałowska – 2 : 1;
Zabratówka – Chmielnik – 0 : 7; 

W finale turnieju rozegranym w dniu 15 lipca 2018r., drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Wola Rafałowska i Zabratówka zagrały o 3 miejsce w zawodach a zwycięzcy z 1 rudny tj. Błędowa Tyczyńska Chmielnik zagrały o 1 miejsce i główną wygraną.
Mecz o 3 miejsce miał jednostronny przebieg, o czym świadczy jego wynik końcowy:
Wola Rafałowska – Zabratówka – 4 : 1;
Finał turnieju był bardziej wyrównany i dostarczył wielu piłkarskich emocji oraz dużo pięknych bramek, co dobrze odzwierciedla jego wynik:
Błędowa Tyczyńska - Chmielnik – 3 : 5.

W całym turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca wieś Chmielnik.
Kolejność na zakończenie turnieju:
1 miejsce - Chmielnik,
2 miejsce - Błędowa Tyczyńska,
3 miejsce - Wola Rafałowska,
4 miejsce - Zabratówka.

Zwycięska drużyna wsi Chmielnik otrzymała Puchar Wójta Gminy Chmielnik, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchary, dyplomy i nagrody zostały wręczone również pozostałym drużynom, po zakończeniu rozgrywek przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada.

Wszystkim uczestnikom zawodów, trenerom, sędziemu oraz osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.
Kibice, wzorem lat ubiegłych, również licznie dopisali i aktywne wspierali swoich reprezentantów.


Turniej o Puchar Wójta Gminy Chmielnik 2017 

Wakacyjny Turniej Piłkarski

o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2017 r.

W dniach 9 i 16 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Chmielniku, po raz kolejny już rozegrany został wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W Turnieju wzięły udział cztery drużyny, reprezentujące sołectwa:

 1. Błędowa Tyczyńska,
 2. Chmielnik,
 3. Wola Rafałowska,
 4. Zabratówka.

W 1 rundzie Turnieju tj. w dniu 9 lipca 2017 r., mecze miały bardzo zacięty i wyrównany przebieg a zakończone zostały wynikami:

Zabratówka – Chmielnik – 0 : 1; 

Błędowa Tyczyńska – Wola Rafałowska – 0 : 1;

W finale rozgrywek w dniu 16 lipca 2017r., drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Błędowa Tyczyńska i Zabratówka zagrały o 3 miejsce w turnieju a zwycięzcy z 1 rudny tj. Wola Rafałowska i Chmielnik zagrały o 1 miejsce i główną wygraną.

Finałowe rozgrywki miały bardziej jednostronny przebieg, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach końcowych spotkań.

Mecz o 3 miejsce: Błędowa Tyczyńska – Zabratówka – 4 : 1;

Mecz o 1 miejsce: Wola Rafałowska - Chmielnik – 0 : 5.

W całym turnieju zwyciężyła drużyna reprezentująca wieś Chmielnik.
 

Kolejność na zakończenie turnieju:

1 miejsce - Chmielnik,

2 miejsce - Wola Rafałowska,

3 miejsce - Błędowa Tyczyńska,

4 miejsce - Zabratówka.

Zwycięska drużyna reprezentująca Chmielnik otrzymała Puchar Wójta Gminy, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchary, dyplomy i nagrody zostały wręczone wszystkim drużynom, po zakończonych spotkaniach przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada.

Wszystkim uczestnikom zawodów, trenerom, osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu Turnieju dziękujemy za aktywny udział w rozgrywkach, pomoc i zaangażowanie a kibicom za liczny udział na meczach oraz kulturalne i spontaniczne wspieranie swoich drużyn.

 

A.Tereszkiewicz

Zakończyliśmy coroczne rozgrywki o „Puchar Wójta Gminy Chmielnik” –  lipiec 2016 r.

W finale rozgrywek o „Puchar Wójta Gminy Chmielnik”, w dniu 10 lipca 2016 roku, drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Błędowa Tyczyńska i Zabratówka zagrały o 3 miejsce w turnieju a zwycięzcy z 1 rudny tj. Wola Rafałowska i Chmielnik zagrali o główną wygraną.

W finale rozgrywek uzyskano wyniki:

  

Mecz o 3 miejsce: Błędowa Tyczyńska - Zabratówka – 2:1

Mecz o 1 miejsce: Wola Rafałowska - Chmielnik – 2:3


W całym turnieju zwyciężyła drużyna wsi Chmielnik.

Kolejność końcowa turnieju:

1 miejsce - Chmielnik,

2 miejsce - Wola Rafałowska,

3 miejsce - Błędowa Tyczyńska,

4 miejsce - Zabratówka.
 

Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta Gminy Chmielnik, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchar i nagrody zostały wręczone zawodnikom uroczyście przez Wójta Pana Krzysztofa Grada po zakończeniu rozgrywek.

Drużyny które wywalczyły kolejno 2, 3 i 4 miejsce również otrzymały puchary, dyplomy oraz bony na zakup sprzętu sportowego.


Wszystkim zawodnikom, trenerom, sędziemu, osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za zaangażowanie i udział w tych rozgrywkach.

Kibicom dziękujemy za liczny udział na meczach oraz za aktywne i sportowe dopingowanie swoich drużyn. 


   

 

 

 

  

Adam Tereszkiewicz

50 lat razem …. to musi być miłość

 

Państwo Mieczysław i Danuta Paszkiewicz  żyją w małżeństwie od ponad 50 lat i tym samym zasłużyli na medal, który przyznał im Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenia przekazał w dniu 2 czerwca 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chmielniku Wójt Gminy Chmielnik P. Krzysztof Grad, w obecności zastępcy - P. Magdaleny Wdowik-Reczek, pracowników USC oraz najbliższej rodziny. 

Medale, kwiaty, wspomnienia, wzruszenia... to pokrótce przebieg spotkania.


 

Jubilatom składamy gratulacje oraz serdeczne życzenia: długich lat życia w zdrowiu i spokoju.


 

Agnieszka Czarnota


Razem od pół wieku…


„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”

Antoine de Saint-Exupéry


Po ostatniej wizycie u Państwa Aleksandry i Mieczysława Wróbel możemy być pewni, że m.in. ta dewiza przyświeca ich wspólnemu od pięćdziesięciu lat życiu.


Dążenie do wspólnych celów: dom, rodzina, a także zgoda, zrozumienie, a niekiedy milczenie, to recepta Jubilatów do osiągnięcia tak pięknego  ponad 50-letniego małżeńskiego stażu.


Parze Jubilatów, P. Aleksandrze i Mieczysławowi Wróbel, Wójt Gminy Chmielnik wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzenia złożyła także P. Magdalena Wdowik-Reczek - Zastępca Wójta Gminy Chmielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik P. Grażyna Małgorzata Drążek oraz przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku.

Jubilatom oraz członkom rodziny dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

Gratulujemy i życzymy radości z życiowych osiągnięć w zdrowiu i spokoju.


Agnieszka Czarnota

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej zorganizowanej i przeprowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabratówce, 36-017 Zabratówka 41, w okresie od 08.03.2014 do 27.07.2014 r., na terenie Gminy Chmielnik, na podstawie decyzji nr SC.5311.1.2014  z dnia 06.03.2014 r. wydanej przez Wójta Gminy Chmielnik z przeznaczeniem na następujące cele:

 • realizacja zadań związanych z fundacją sztandaru oraz z obchodami jubileuszu 80-lecia OSP w Zabratówce

Zbiórka publiczna została przeprowadzona w formie dystrybucji cegiełek. Podczas zbiórki zebrano łącznie 8 890,00 zł, (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Stowarzyszenie  nie przeprowadziło zbiórki w formie zbierania ofiar w naturze.

Kwota 8 890,00 zł wynikająca z rozliczenia zbiórki publicznej została wydatkowana na następujące cele:

1.   Wykonanie sztandaru, okucia, zakup grawerowanych gwoździ – 6 348,69 zł

2.  Koszty zakupu niezbędnych materiałów i produktów związanych z organizacją uroczystości – 2 541,31 zł 

Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 0,00 zł

Prezes OSP
/Zenon Sroka/

Wakacyjny Turniej Piłkarski

o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2014 r.


W okresie wakacyjnym w dniach od 13 do 20 lipca 2014 roku na boisku sportowym w Chmielniku został rozegrany turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny, reprezentujące wsie:


 1. Błędowa Tyczyńska,
 2. Chmielnik,
 3. Wola Rafałowska,
 4. Zabratówka.

W 1 rundzie turnieju tj. w dniu 13 lipca 2014 r., rozegrano mecze:

Zabratówka – „SZIK” Wola Rafałowska – 4 : 2; 

Błędowa Tyczyńska – „GALICJA” Chmielnik – 2 : 3;


W finale rozgrywek w dniu 20 lipca 2014 r., drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Błędowa Tyczyńska i „SZIK” Wola Rafałowska zagrały o 3 miejsce w turnieju a zwycięzcy z 1 rudny turnieju tj. Zabratówka i „GALICJA” Chmielnik zagrały o główną wygraną.

 

W meczach finałowych uzyskano wyniki:

Mecz o 3 miejsce: Błędowa Tyczyńska – „SZIK” Wola Rafałowska – 4 : 1;

Mecz o 1 miejsce: Zabratówka - „GALICJA” Chmielnik – 2 : 1.


W całym turnieju zwyciężyła i puchar obroniła drużyna Zabratówki.

 

Kolejność na zakończenie turnieju:

1 miejsce - Zabratówka,

2 miejsce - „GALICJA” Chmielnik,

3 miejsce - Błędowa Tyczyńska,

4 miejsce - „SZIK” Wola Rafałowska


Zwycięska drużyna reprezentująca Zabratówkę otrzymała Puchar Wójta Gminy Chmielnik, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchary i inne nagrody zostały wręczone zawodnikom uroczyście przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada po zakończeniu rozgrywek.


Wszystkim zawodnikom, trenerom, osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za zaangażowanie a kibicom za liczny udział na meczach i bardzo aktywne dopingowanie swoich drużyn.


A.Tereszkiewicz


 

Galeria FOTO

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

Lokalizacja Inter-Klubów w Gminie Chmielnik:

 1. 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 44 (budynek plebanii)
 2. 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 215 (budynek parafialny obok ZAZ-u)

Wyposażenie oraz  przeznaczenie Inter-Klubów:

W ramach programu Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej uruchomione zostało 10 Inter-Klubów na terenie mikroregionu „Dolina Strugu”.

W każdym Inter-Klubie jest do dyspozycji 7 komputerów podłączonych do Internetu, wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne oprogramowanie (Corell), a także kamerki internetowe. W Inter-Klubie można skorzystać z drukarki. Ponadto w Inter-Klubach organizowane są bezpłatne, specjalistyczne szkolenia komputerowe na które serdecznie zapraszamy. Więcej Informacji można uzyskać na stronie www.dolinastrugu.pl w zakładce Swiss Contribution.

Serdecznie zapraszamy!


Godziny otwarcia:

INTER-KLUB W WOLI RAFAŁOWSKIEJ

Pn.

nieczynny

Wt.

Nieczynny

Śr.

16.00 do 20.00

Czw.

16.00 do 20.00

Pt.

16.00 do 20.00

Sob.

16.00 do 20.00

Niedz.

09.00 do 13.00

INTER-KLUB W ZABRATÓWCE

Pn.

nieczynny

Wt.

od 16.00 do 20.00

Śr.

nieczynny

Czw.

od 16.00  do 20.00

Pt.

od 16.00  do 20.00

Sob.

od 14.00  do 18.00

Niedz.

od 14.00  do 18.00 

Pełna treść informacji w pliku PDF
<<Inter-Klub_Gmina_Chmielnik.pdfInter-Klub_Gmina_Chmielnik.pdf>>

Wakacyjny Turniej Piłkarski

o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2013 r.


W okresie wakacji w dniach od 14 do 21 lipca 2013 do roku na boisku sportowym w Chmielniku został rozegrany turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny, reprezentujące wsie:

 1. Błędowa Tyczyńska,
 2. Chmielnik,
 3. Wola Rafałowska,
 4. Zabratówka.

W 1 rundzie turnieju tj. w dniu 14 lipca 2013 roku, rozegrano mecze drużyn:

„GALICJA” Chmielnik – „SZIK” Wola Rafałowska – 2 : 0; 

Błędowa Tyczyńska – Zabratówka – 0 : 2;

 

W finale rozgrywek w dniu 21 lipca 2013 roku, drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Błędowa Tyczyńska i „SZIK” Wola Rafałowska zagrały o 3 miejsce w turnieju a zwycięzcy z 1 rudny turnieju tj. Zabratówka i „GALICJA” Chmielnik zagrały o główną wygraną.

 

W meczach finałowych uzyskano wyniki:

Mecz o 3 miejsce: Błędowa Tyczyńska – „SZIK” Wola Rafałowska – 0 : 1;

Mecz o 1 miejsce: Zabratówka - „GALICJA” Chmielnik – 3 : 3  (rzuty karne 4 : 3).

 

W całym turnieju zwyciężyła drużyna Zabratówki.

Kolejność na zakończenie turnieju:

1 miejsce - Zabratówka,

2 miejsce - „GALICJA” Chmielnik,

3 miejsce - „SZIK” Wola Rafałowska,

4 miejsce - Błędowa Tyczyńska

 

Zwycięska drużyna Zabratówki otrzymała  Puchar Wójta Gminy Chmielnik, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchar i nagrody zostały wręczone zawodnikom uroczyście przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada po zakończeniu rozgrywek.

 

Wszystkim zawodnikom, trenerom, osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za zaangażowanie a kibicom za liczny udział na meczach i bardzo aktywne dopingowanie swoich drużyn.

A.Tereszkiewicz


 

Galeria FOTO:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Chmielnik informuje !!!


W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego w sprawie ryzyka wystąpienia w 2013 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego, informuję że analiza wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wykazała ryzyko przekroczenia w 2013 r. dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 na obszarze Jarosławia, Jasła, Mielca i Niska.

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 wzrastają w sezonie zimowym, co powodowane jest głównie przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń pyłów w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów to: dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, osoby o obniżonej odporności organizmu oraz osoby starsze. Zanieczyszczenia pyłowe przenikając do organizmu człowieka mogą powodować zapalenie górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Przypominam, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach „kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna do 5 000 zł”.

W celu uświadomienia Państwu zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą  spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych udostępniamy film  zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który znajduje  się pod następującym adresem:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/srodowisko

W celu poprawy jakości powietrza w województwie Zarząd Województwa Podkarpackiego opracowuje plan działań krótkoterminowych, który określać będzie m.in. sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczenia stężeń określonych substancji w powietrzu.


Wójt Gminy Chmielnik


W dniu 30 października 2012 roku w Urzędzie Gminy Chmielnik świętowano uroczystość odznaczenia 5 par małżeńskich z terenu naszej gminy Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali Państwo:

 • Szymon i Józefa CHMIEL;
 • Zdzisław i  Władysława OSTROWSCY;
 • Edward i Helena DZIURA;
 • Eugeniusz  i Emilia  BAŁCHAN;
 • Krzysztof  i Genowefa  FUGLEWICZ;

Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył  Wójt Gminy Chmielnik - Pan Krzysztof Grad. Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowy dyplom.

W słowach kierowanych do Jubilatów dominowały życzenia długich  lat spokojnego życia w dobrym zdrowiu i szczęściu w życiu osobistym.

 

 

 

 

 

 

Nowe sportowe możliwości 
-
otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.


Gmina Chmielnik posiada na swoim terenie już trzy profesjonalne boiska sportowe.

3 września 2012 r. wraz z inauguracją roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku. Tym samym obiekt ten dołączył do zaplecza sportowego na terenie gminy, który tworzyły dotychczas boiska przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej oraz przy Zespole Szkół w Chmielniku. Miłośnicy sportowych zmagań mogą więc pielęgnować sportowego ducha rozgrywając mecze piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki czy tenisa ziemnego. Dane więc zostały nam możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Wykorzystajmy je, bo przecież sport daje nam tyle korzyści. Są to nie tylko zdrowie, jak w najbardziej znanym przysłowiu, ale także integracja, nawiązywanie kontaktów, przyjaźni, uczenie się bycia ze sobą, pracy w zespole, zasad fair play, a „dobry  sport świadczy  także o duchowej sile narodu”, zgodnie z twierdzeniem Jana Pawła II, które stało się mottem uroczystości otwarcia miejsca do uprawiania sportu.

Uroczystego przecięcia wstęgi na znak otwarcia obiektu sportowego dokonali zaproszeni goście: P. Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, P.  Marek Kondziołka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krzysztof Grad – Wójt Gminy Chmielnik, P. Antoni Dzierżak – Przewodniczący Rady Gminy, Ks. Proboszcz  -  Mariusz Cymbała,  P. Dyrektor Szkoły – Bożena Gwizdała, przedstawiciele grona nauczycielskiego, Rady Rodziców, sołtysi wsi oraz uczniowie. W trakcie otwarcia dokonano poświęcenia obiektu, zapłonął symboliczny znicz olimpijski, uczniowie przedstawili program artystyczny oraz dyscypliny sportowe, które można uprawiać na boisku, goście mogli wykazać się umiejętnościami strzelania goli, a wszystko przy sprzyjającej aurze.

Na inwestycję budowy boiska Gmina Chmielnik wydała środki w wysokości 705 939,13 zł,  z których 434 824,13 pochodziło z budżetu gminy, natomiast kwotę w wysokości 271 115 zł pozyskano z  funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Turniej Piłkarski

o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2012 r.

 

W dniach od 8 do 15 lipca 2012 do roku na boisku sportowym w Chmielniku został rozegrany turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny, reprezentujące swoje wsie:

 1. Błędowa Tyczyńska,
 2. „GALICJA” Chmielnik,
 3. „SZIK” Wola Rafałowska,
 4. Zabratówka.

 

W 1 rundzie turnieju, w dniu 8 lipca 2012 roku, rozegrano mecze drużyn:

Błędowa Tyczyńska – Zabratówka – 0:3

„GALICJA” Chmielnik – „SZIK” Wola Rafałowska – 0:0  (karne  9 : 8)

 

W finale rozgrywek, w dniu 15 lipca 2012 roku, drużyny które przegrały mecze w 1 rundzie turnieju tj. Błędowa Tyczyńska i „SZIK” Wola Rafałowska zagrały o 3 miejsce w turnieju a zwycięzcy z 1 rudny tj. Zabratówka i „GALICJA” Chmielnik zagrali o główną wygraną.

W finale rozgrywek uzyskano wyniki:

Mecz o 3 miejsce: Błędowa Tyczyńska – „SZIK” Wola Rafałowska – 2:5

Mecz o 1 miejsce: Zabratówka - „GALICJA” Chmielnik – 1:3

 

W całym turnieju zwyciężyła drużyna „GALICJA” Chmielnik.

Kolejność na zakończenie turnieju:

1 miejsce - „GALICJA” Chmielnik,

2 miejsce – Zabratówka,

3 miejsce - „SZIK” Wola Rafałowska,

4 miejsce - Błędowa Tyczyńska.

 

Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta Gminy Chmielnik, okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową. Puchar i nagrody zostały wręczone zawodnikom uroczyście przez Wójta Pana Krzysztofa Grada po zakończeniu rozgrywek.

Drużyny które wywalczyły kolejno 2, 3 i 4 miejsce również otrzymały puchary, dyplomy oraz bony na zakup sprzętu sportowego.

 

Wszystkim zawodnikom, trenerom, sędziemu, osobom pomagającym przy sprawnym zorganizowaniu turnieju dziękujemy za zaangażowanie i udział w tych rozgrywkach, popularyzujących sport i rozwój fizyczny wśród mieszkańców.

Kibicom dziękujemy również za liczny udział na meczach oraz za aktywne i sportowe dopingowanie swoich drużyn. 

 

 

Adam Tereszkiewicz


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zawody sportowo – pożarnicze są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Strażacy ochotnicy z Gminy Chmielnik co roku poświęcają wiele czasu i zaangażowania w przygotowania do zawodów. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne, a także osiągają coraz lepsze rezultaty czasowe w  ćwiczeniach. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy osobom poszkodowanym.

W niedzielę 10 czerwca 2012 roku strażacy po raz kolejny mieli okazję zaprezentować swoje przygotowanie sportowe w trakcie Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chmielnik, które odbyły się na działce położonej obok remizy OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. W szranki o czołowe lokaty i puchary stanęło 7 drużyn męskich „grupy A” (2 drużyny wystawiła OSP Zabratówka). Na obiekcie zawodów startowały także 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, działające przy jednostce OSP Zabratówka i OSP Chmielnik, były to dwie drużyny w grupie chłopców i jedna w grupie dziewcząt.

Zawody Gminne rozpoczął uroczysty przemarsz wszystkich uczestniczących w imprezie jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP Gminy Chmielnik druh Marek Czarnota. Zawodami kierował Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chmielniku druh Jan Kucaj, natomiast nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, na czele której stanął brygadier Roman Górski.
Na tor sztafety pierwsze wkroczyły młodzieżowe drużyny, które startowały według Międzynarodowego regulaminu zawodów CTiF. Są to młode druhenki i druhowie od 10 do 16 lat. Konkurencje stanowią sztafeta pożarnicza z przeszkodami 400 metrów i pożarniczy tor przeszkód, podczas pokonywania którego liczy się nie tylko czas, ale również poprawność wykonywanych czynności oraz zdyscyplinowanie zawodników.
Po ukończeniu zawodów przez młodszych druhów. rozpoczęły się zmagania drużyny starszych w „grupie A", które rywalizowały w dwóch konkurencjach tj.: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczeniu bojowym. Ćwiczenie bojowe polega na zbudowaniu linii ssawnej od motopompy do zbiornika z wodą, linii głównej i dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża, podaniu wody i obróceniu prądem wody  tarczy oraz przewróceniu pachołków w końcowej części toru.
Zawody przebiegły w sportowej i przyjaznej atmosferze, wszystkie drużyny w trakcie startów wykorzystywały swoje maksymalne umiejętności i sprawność fizyczną. W konkurencjach z udziałem drużyn męskich rywalizacja była wyrównana, ponieważ zespoły były bardzo dobrze przygotowane do startu. Przebieg poszczególnych ćwiczeń był niejednokrotnie dramatyczny i zaskakujący, co było dodatkową atrakcją dla licznie zgromadzonych kibiców Po niezwykle zaciętej rywalizacji prowadzonej w duchu sportowej idei „fair play” zwycięzcami w kategorii męskiej okazali się druhowie z drużyny OSP Zabratówka II.

Klasyfikacja końcowa w „grupie A” przedstawia się następująco:

1. miejsce OSP Zabratówka II                           - z wynikiem 119,22 pkt.

2. miejsce OSP Zabratówka I                            - z wynikiem 123,32 pkt.

3. miejsce OSP Chmielnik                                 - z wynikiem 144,18 pkt.

4. miejsce OSP Błędowa. Tyczyńska - Krzywa     - z wynikiem 145,68 pkt.

5. miejsce OSP Wola Rafałowska                      - z wynikiem  150,59 pkt.

6. miejsce OSP Borówki                                   - z wynikiem 189,58 pkt.

7. miejsce OSP Błędowa Tyczyńska -Wieś         - z wynikiem  196,38 pkt.

 

W skład zwycięskiej drużyny z Zabratówki II weszli druhowie: Błażej Gwizdała, Krystian Kusz, Grzegorz Krzywonos, Krystian Olszowy, Sławomir Piotrowski, Eryk Rajzer, Patryk Rajzer, Mateusz Szczepański i Tomasz Szczepański.

W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych bezkonkurencyjna była młodzież z OSP Zabratówka.
Klasyfikacja końcowa MDP chłopców przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 1013,88 pkt.
2. miejsce MDP OSP Chmielnik                            - z wynikiem  890,40 pkt.

 

Klasyfikacja końcowa MDP dziewcząt przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP OSP Zabratówka                         - z wynikiem 964,87 pkt

W drużynie młodzieżowej dziewcząt z Zabratówki startowały: Paulina Pieńczak, Katarzyna Ciura, Julia Piwońska, Natalia Piwońska, Julia Szczepańska, Natalia Szczepańska, Marzena Litwin, Edyta Madera, Patrycja Lekka, Andżelika Hawro, Andżelika Piotrowska i Ewelina Hadam. W  skład drużyny chłopców weszli: Witold Gonek, Krzysztof Kusz, Krystian Rajzer,  Sebastian Kmiotek, Dariusz Bała, Kamil Kozieł, Hubert Kozieł, Marcin Chmiel, Przemysław Helwin, Józef Kołdarz, Konrad Hawro, Paweł Ciura i Mirosław Wała.  
Warto podkreślić, że po kilku latach przerwy udział w zawodach wzięli chłopcy z MDP Chmielnik, którzy mimo braku doświadczenia zaprezentowali bardzo dobrą formę sportową.
Po zakończeni startów drużyny zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. Wręczenia nagród dla najlepszych drużyn dokonali Wójt Gminy Pan Krzysztof Grad i Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie brygadier Stanisław Kuźniar. Zaproszeni goście podziękowali strażakom za pracę włożoną w organizacje zawodów oraz podkreślili wysoki poziom sportowy startujących drużyn. Następnie strażacy zaprosili wszystkich uczestników zawodów na skromny poczęstunek.

Organizatorami tegorocznych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chmielniku i Gmina Chmielnik przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Oceniając tegoroczne zawody w Błędowej Tyczyńskiej warto podkreślić, zarówno bardzo dobrą atmosferę w jakiej one przebiegały jak i ich znakomitą organizację, za którą słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak sprawnego ich przebiegu, a w szczególności ich gospodarzom strażakom z jednostki OSP Błędowa Tyczyńska - Krzywa z druhem Prezesem  Bogdanem Oślizło i  Naczelnikiem Wiesławem Muriasem na czele.

 

 

  


Marek Czarnota

W dniu 03 kwietnia 2012 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia medali  "Za Zasługi dla Obronności Kraju", rodzicom, którzy wychowali  co najmniej 3 synów  na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” z  terenu Gminy Chmielnik otrzymali:

 • Państwo Aleksandra i Marian Sitarz;
 • Państwo Helena i Tadeusz Sitarz;
 • Pani Teresa Skoczylas;
 • Pani Anna Szczęch;
 • Pan Bolesław Tereszkiewicz;
 • Pani Kazimiera Zembroń;
 • Państwo Anna i Józef Ziaja

Wręczenia dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Zbigniew WINIARSKI, w asyście Wicewojewody Podkarpackiego Pani Alicji WOSIK, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie Pana mjr Marcina ŻALA, Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa JODŁOWSKIEGO oraz  Wójta Gminy Chmielnik Pana Krzysztofa GRADA.

Oprawę artystyczną zabezpieczył Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
W stronę odznaczonych Rodzin skierowane zostały  słowa uznania i  podziękowania za wzorowe wychowanie wzorowych i ofiarnych żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej.
Wójt Gminy Chmielnik obecnym na uroczystości rodzinom wręczył kwiaty i drobny upominek.   


   

 

 

 

 

W marcu bieżącego roku dzięki realizacji projektu „Zwiększenie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Chmielnik” Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt. W ramach zadania zakupiono:

 • 2 pilarki mechaniczne Stihl MS 251,
 • 3 radiotelefony Motorola GP 360,
 • przecinarkę do betonu i stali Stihl TS 420.

Nowy sprzęt został przekazany jednostkom: OSP Błędowa Tyczyńska - Krzywa, OSP Błędowa Tyczyńska - Wieś, OSP Chmielnik i OSP Zabratówka.

Celem realizacji przedsięwzięcia było doposażenie jednostek OSP w środki techniczne umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu zadania przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wysokość dotacji wyniosła 7572,85 zł i pokryła 70% kosztów zakupu wyposażenia, pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

 

 Marek Czarnota


Infrastruktura sportowa Gminy Chmielnik

 

Infrastruktura sportowa Gminy Chmielnik powiększyła się o kolejne boisko sportowe. Wybudowano je przy Szkole Podstawowej  Nr 1 i Gimnazjum w Chmielniku. Jest to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 m x 44 m, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzone i oświetlone, przystosowane do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną oraz tenisa ziemnego. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 438 427 zł. Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w wysokości 180 500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży.”
Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 17 listopada 2010 r. Dokonano go przy współudziale przedstawicieli biura Wojewody Podkarpackiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wójta Gminy Chmielnik, Dyrektorów i nauczycieli szkół, Proboszcza Parafii Chmielnik, Radnych i Sołtysów Gminy oraz młodzieży szkolnej. Podczas uroczystości  zostały wręczone dyplomy za udział w konkursie poezji i prozy na temat sportu w ramach programu „Trzymaj formę”. Na koniec szkolni sportowcy rozegrali inauguracyjny mecz piłki siatkowej.
Mamy nadzieję, że młodzież będzie często korzystać z obiektu, a sportowe hasło „wygrywa ten, kto walczy fair play” będzie jej przyświecać nie tylko na boisku.


 

 

 

  
 

GMINA FAIR PLAY 2009Udział Gminy Chmielnik w VIII edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji zakończył się sukcesem. Zostaliśmy jednym z laureatów i otrzymaliśmy tytuł i certyfikat  „GMINA FAIR PLAY 2009” w kategorii gmina wiejska.

 

Konkurs organizowany jest corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.


Mamy nadzieję, że krok w kierunku szerokiej promocji i budowania wizerunku przyjaznej gminy pozwoli osiągnąć zakładane korzyści, m.in. pozwoli pozyskać nowych inwestorów.


Wrzesień 2007 r. to czas, kiedy rozpoczęto prace przy budowie  ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Wykonanie prac przygotowawczych - podbudowy pod nawierzchnię – powierzono Podkarpackiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych "DROGBUD" Sp. z o.o. w Rudnej Małej, natomiast wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej firmie „PANORAMA II Sp. z o.o. z Gdyni.

Boisko o sztucznej nawierzchni i wymiarach 32 m na 62 m inwestor – Gmina Chmielnik zrealizowała w ramach rządowego programu „Blisko boisko” za łączną kwotę 580 808 zł. Inwestycja została sfinansowana z dotacji PZU S.A w kwocie 100 000 zł, dotacji PZU Życie S.A w kwocie 100 000 zł, dotacji Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 100 000 zł oraz środków budżetu Gminy Chmielnik w kwocie 280 808 zł.

14 czerwca 2008 r. nastąpiło oddanie przyszkolnego boiska sportowego do użytku, jako jednego z nielicznych tego typu na Podkarpaciu. Uroczyste otwarcie uświetnili swoją obecnością Jan Bury Poseł RP, Jerzy Wiśniewski – doradca Wojewody Podkarpackiego, przedstawiciele PZU Życie S.A. oraz PZU S.A., a także Grzegorz Kraus – Prezes firmy „DROGBUD”, która była głównym wykonawcą inwestycji.

Po wygłoszeniu przemówień przez Wójta Gminy oraz innych zaproszonych gości ks. Proboszcz Parafii Wola Rafałowska dokonał uroczystego poświęcenia obiektu, który został następnie otwarty symbolicznym przecięciem wstęgi.

Po części oficjalnej młodzież szkolna rozegrała mecz, podczas którego w rolę sędziego wcielił się P. Jerzy Wiśniewski. Mecz uświetnił barwny pokaz cheerleaderek - dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej. Uczestnicy rozgrywek sportowych otrzymali symboliczne nagrody w postaci koszulek z logo Gminy Chmielnik.

Obiekt sportowy powstały dzięki życzliwości oraz wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób posłuży młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej, ale także pozostałym mieszkańcom Gminy Chmielnik. Miejmy nadzieję, że będzie on miejscem sportowej rywalizacji wielu pokoleń naszych mieszkańców. Wierzymy, że swoją nowoczesnością przyciągnie także wielu turystów, którzy przy okazji poznają piękną okolicę jaką jest gmina Chmielnik.

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 802 911