+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


Urząd Gminy Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

tel. 0-17 22 96 606
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski

fax. 0-17 22 96 600

email: sekretariat@chmielnik.pl

NIP: 813-10-80-601
REGON: 000538840


czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.15 do 15.15.


Wójt Gminy Chmielnik
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik
pełni dyżur
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach od 13.00 do 15.00
w budynku Urzędu Gminy Chmielnik pokój nr 39


Informacja o dyżurach Radnych Gminy Chmielnik

 • Błędowa Tyczyńska - dyżury radnych odbywać się będą 
  w każdą I sobotę miesiąca w godz. 15.00 - 16.30 w Domu Ludowym
 • Zabratówka  - dyżury radnych odbywać się będą
  w każdy I poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 w biurze Sołtysa
 • Wola Rafałowska - dyżury radnych odbywać się będą
  w każdą II niedzielę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w Izbie Tradycji
 • Chmielnik Górny - dyżury radnych odbywać się będą
  w każdą II sobotę miesiąca w godz. 10.00 - 12.00 w świetlicy /obok sołtysa/
 • Chmielnik Lisi Kąt - dyżury radnych odbywać się będą
  w każdy II piątek miesiąca w godz. 16.00 - 17.30 w Szkole Podstawowej Nr 2

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO SPOTKAŃ,
ZGŁASZANIA PROBLEMÓW I INTERPELACJI.


Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku
65 9164 1018 2002 2000 0941 0001


Dane do faktury:

Gmina Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

NIP: 813-33-01-503

REGON: 690582051

NAZWA GMINY:  Chmielnik 
Kod GUS  1816042 
RODZAJ:  Gmina wiejska 
WOJEWÓDZTWO:  podkarpackie 
POWIAT:  rzeszowski 
SIEDZIBA GMINY:  Urząd Gminy Chmielnik 
ADRES:  36-016 Chmielnik 50 
KONTAKT: Sekretariat 

tel. +48 17 229-66-06 
tel./fax. +48 17 229-66-00

e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl
Informacja o Gminie  www.chmielnik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej  www.bip.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik:  mgr inż. Krzysztof Grad 
Przewodniczący Rady Gminy:  Grażyna Małgorzata Drążek
Wiceprzewodniczący RG Anna Elżbieta Szydełko
Wiceprzewodniczący RG Adam Jan Ziobro
Zastępca Wójta:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Sekretarz Gminy:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Skarbnik Gminy:  mgr Beata Bazan
Skład Rady Gminy Chmielnik: 

Czarnota Ryszard
Drążek Grażyna Małgorzata
Filip Zofia Józefa
Głodowski Józef
Koza Kamil
Kucaj Jan
Kwoka Krzysztof
Nazimek Felicjan
Pieńczak Halina Krystyna
Pyziak Jerzy
Siwiec Jan
Sroka Ewa Renata
Szczepański Piotr
Szydełko Anna Elżbieta
Ziobro Adam Jan

Wykaz sołectw: 

Sołectwo Błędowa Tyczyńska
Sołectwo Borówki

Sołectwo Chmielnik
Sołectwo Wola Rafałowska
Sołectwo Zabratówka 

Powierzchnia gminy:  52,9 km2 

Ludność:

6 813 na dzień 31-12-2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 14/08
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chmielnik

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chmielnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Regulamin Organizacyjny - plik PDF <<z_2008_14.pdf (221,48)z_2008_14.pdf>>

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2008 r. (data po zmianie: ZARZĄDZENIE NR 18/08 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 30 kwietnia 2008 roku) z wyjątkiem § 7 pkt. 2 Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 21 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chmielnik.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2019-05-16 15:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 216 815