Tekst pochodzi ze strony: http://www.chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Ostatnia aktualizacja komunikatów 21-11-2017 r.


"Informujemy, ?e od 22 listopada (ok godz. 9) do 8 grudnia br. nast?pi zamkni?cie przejazdu w ci?gu drogi Kielnarowa - Chmielnik, zwi?zane z przebudow? mostu.

Kursy linii Wola Rafa?owska - Rzeszów b?d? realizowane wyznaczonym objazdem przez S?ocin?.

Kursy linii Hy?ne Nowa - Wie? przez Borówki b?d? wykonywane do Chmielnik Jarz?bki, nast?pnie zjazd w kierunku Borku Starego oraz wjazd do Kielnarowej Obszary.

Odjazdy z przystanku Kielnarowa Obszary rondo do Rzeszowa b?d? realizowane o godzinie 5:27, 7:12, 9:17, 13:12, 15:17.

Kursy z Rzeszowa do Hy?nego Nowej Wsi p. Borówki b?d? realizowane zgodnie z obowi?zuj?cym rozk?adem jazdy o godz. 6:00, 7:55, 11:50, 13:35, 15:55

przez Tyczyn, Borek Stary z wjazdem do Kielnarowej Obszary.

Termin zako?czenia prac drogowych uzale?niony jest od warunków atmosferycznych.

Za utrudnienia przepraszamy."