zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Ogłoszenia własne
Ogłoszenia inne
Gmina Chmielnik
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
LINKI
012345

Ogłoszenia Ogłoszenia inne
Ogłoszenia inne

Równać Szanse 2018
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
Komunikat ARiMR
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku
Rusza "Maluch+" 2018
Szczepienie lisów
Szkolenia JPK_VAT
Szkolenie
Równać Szanse 2017
Sprzedaż sadzonek
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia i biegunki bydła
APEL do hodowców drobiu - grypy ptaków
Informacja dla hodowców drobiu
Apel do hodowców trzody chlewnej
Stanowisko Konwentu w sprawie świadczeń medycznch
II edycji konkursu “Wybieram Wybory”
Projekt - Oswoić komputer
Znam język - mogę więcej
PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie naboru wniosków "Modernizacja Gospodarstw Rolnych"
RARR zaprasza do projektu "reAKTYWIZATOR"
Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzycaj do śmieci jedzenia
Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu
Praca to się opłaca!
6 edycja Programu "Działaj Lokalnie"
Wystąpienie grypy ptaków
Projekt "Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych"
List Prezesa KRUS do rolników
III Edycji rekrutacji do projektu "Biznes inicjator"
APEL do hodowców drobiu
Informacja Wojewody Podkarpackiego
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie
II edycja szkoleń dla kobiet z technik samoobrony
Informacja o rozpoczynającej się rekrutacji na kurs języka angielskiego.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Miejsca Przyjaznego Rowerzystom
Politechnika Dziecięca w Rzeszowie
Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia
Projekt 5,0+ Z ANGIELSKIEGO
Projekt pn. "Znam język - mogę więcej"
Komunikat w sprawie grypy ptaków
l edycja szkoleń kobiet z technik samoobrony
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 3 PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Powiat Rzeszowski czeka na opinie mieszkańców
Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach
Obowiazek zgłaszania przypadków martwych dzików
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
Cyberprzemoc - zagrożenie w sieci
Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF
Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Profilaktyka wszystkim się opłaca
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

Maria Domiszewska

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą  prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących obowiązków właścicieli stad świń oraz zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem grypy ptaków.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje o obowiązkach właścicieli stad świń wynikających  z Ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji  zwierząt oraz Rozporządzenia  w sprawie środków  podejmowanych  w związku z wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru świń.


 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie ul. Lubelska 46, tel.17 860 22 41 siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada.
 • Zgłoszenie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w terminie 7 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada np. zakup nowych świń, sprzedaż, ubój, padnięcie.
 • Oznakowanie świ11 w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada urodzenia. W przypadku sprzedaży młodszych świń niż 30 dniowych należy oznakować świnie dzień przed sprzedażą (przed opuszczeniem stada). Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie 7 dni do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mode1nizacji Rolnictwa w Rzeszowie.
 • W przypadku zakupu świń już oznakowanych kolczykiem (w stadzie gdzie się urodziły) nowy właściciel ma obowiązek oznakować świnie poprzez wytatuowanie swoim numerem siedziby stada, nie później niż dzień przed opuszczeniem stada i o tym powiadomić w terminie 7 dni Biuro Powiatowe Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w Rzeszowie.
 • Zgłaszanie do lekarza weterynarii zamiaru sprzedaży świń do rzeźni, do innych stad oraz na pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych w celu wystawienia świadectwa zdrowia dla przemieszczanych świń.


Z  uwagi  na   niekorzystną  sytuację  epizootyczną   w  zakresie  PTASIEJ GRYPY oraz dużym  ryzykiem  przeniesienia  wirusa  grypy  ptaków  do gospodarstwa POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE PRZYPOMINA O ZASADACH, KTÓRYCH NALEŻY PRZEWSTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZEWD WIRUSEM ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości  swobodnego  poruszania  się  po otwartym wybiegu;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie  ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obu wie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z  mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczny spadek pobierania paszy i  wody;
 • objawy neurologiczne takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

- zgłaszać do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Rzeszowie miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektora tu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska  12,
 • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl
 • telefonicznie w dni  powszednie w godz. 7:30 - 15:30  pod nr tel. 178521245


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf170303_Informacja.pdf>>


drukuj


Środa, 24 Stycznia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
15 Stycznia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 1501-2018 r.
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
15 Stycznia 2018 r.
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moderacji Rolnictwa w sprawie obowiązek złożenia do BP ARiMR spisów stad do końca roku kalendarzowego.
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
7 Września 2017 r.
Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdziału środków na świadczenia medyczne.
25 Sierpnia 2017 r.
Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
13 Listopada 2015 r.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART