zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Aktualności
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Urząd Gminy Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik

Urząd Gminy Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

tel. 0-17 22 96 606
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski

fax. 0-17 22 96 600

email: sekretariat@chmielnik.pl

NIP: 813-33-01-503
REGON: 000538840


czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.15 do 15.15.


Wójt Gminy Chmielnik

przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku
65 9164 1018 2002 2000 0941 0001


Dane do faktury:

Gmina Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

NIP: 813-33-01-503

REGON: 690582051


Informacje podstawowe
Struktura Urzędu Gminy
Certyfikat ISO 9001:2008
System Informacji Przestrzennej
Informacje podstawowe

NAZWA GMINY:  Chmielnik 
Kod GUS  1816042 
RODZAJ:  Gmina wiejska 
WOJEWÓDZTWO:  podkarpackie 
POWIAT:  rzeszowski 
SIEDZIBA GMINY:  Urząd Gminy Chmielnik 
ADRES:  36-016 Chmielnik 50 
KONTAKT: Sekretariat 

tel. +48 17 229-66-06 
tel./fax. +48 17 229-66-00

e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl 
Informacja o Gminie  www.chmielnik.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej  www.bip.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik:  mgr inż. Krzysztof Grad 
Przewodniczący Rady Gminy:  Dzierżak Antoni
1-szy Wiceprzewodniczący RG Adam Ziobro
2-gi Wiceprzewodniczący RG Anna Szydełko
Zastępca Wójta:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Sekretarz Gminy:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Skarbnik Gminy:  Maria Kmiotek 
Skład Rady Gminy Chmielnik:  Czarnota Ryszard
Dykiel Zofia
Drążek Grażyna Małgorzata
Dzierżak Antoni
Kozioł Rafał
Pyziak Jerzy
Rokita Stanisław Zdzisław
Siwiec Jan
Szczepański Piotr Robert
Szydełko Anna Elżbieta
Śmiałek Andrzej Jan
Trojanowska-Żurek Józefa
Wacławek Stanisław
Ziobro Adam Jan
Żurek Stanisław
Wykaz sołectw: 

Sołectwo Błędowa Tyczyńska
Sołectwo Borówki

Sołectwo Chmielnik
Sołectwo Wola Rafałowska
Sołectwo Zabratówka 

Powierzchnia gminy:  52,9 km2 

Ludność:

6 423


drukuj


Czwartek, 24 Kwietnia 2014 r.
WYSZUKIWARKA
Aktualności
3 Kwietnia 2014 r.
WÓJT GMINY CHMIELNIK ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 316. Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
3 Kwietnia 2014 r.
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
2 Kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w dniu 21 maja 2014 r.
31 Marca 2014 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zawiadamia o czasowym zamknięciu drogi powiatowej od dnia 01.04.2014 r. na około dwa tygodnie.
25 Marca 2014 r.
Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 36-020 Tyczyn ul. św. Krzyża 12
24 Lutego 2014 r.
Lokalizacja Inter-Klubów w Gminie Chmielnik
24 Lutego 2014 r.
Bezpłatnym szkoleniu dla rolników
31 Grudnia 2013 r.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014
19 Grudnia 2013 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie przypomina o obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła, owiec, kóz
7 Listopada 2013 r.
Ulotka dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Rzeszowskiego
31 Pażdziernika 2013 r.
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty nabór Partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach nad opracowaniem Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
MKS
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
22 Sierpnia 2012 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART